Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(22.6.1984)


Problém č. 1580 – originál

Anton Bidleň, Humenné

Mat 2. ťahom, duplex


Problém č. 1581 – originál

Milan Nemček, Vrútky

Mat 3. ťahomKontrolná notácia. 1580: biely Kf6 Vb1 Vb6 Sd1 Jf2 Pa3 b3 c2 c6 e3 f5 g7 h2 (13 kameňov), čierny Kc3 Vb7 Vc7 Sb8 Sg8 Jg3 Jg6 Pa7 d2 e4 e5 f7 h5 h6 (14 kameňov), biely začne a dá čiernemu mat druhým ťahom, ale aj (čo vyjadruje vo výzve termín duplex) čierny začne a dá bielemu mat druhým ťahom. 1581: b. Kd8 Sd5 Jc4 Jf7 Pa3 a4 c2 c6 d3 e4 f5 (11), č. Kc5 Jb3 Pa5 c3 d2 (5), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Dvojťažka síce nezanechá vysoký "umelecký dojem", ale svojím námetom je mimoriadne originálna, čo iste postrehnú všetci, ktorí vyriešia a navzájom porovnajú obe jej fázy. Trojťažka upúta najmä jemným výberom úvodníka. Riešenia oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1563 (Meliš) z 11. mája: 1.Sc6 hrozí 2.D:c2 mat, 1...Sd3, Sd1, Je4, J:f5, Jc2~, Sa5 2.Dd5, d3, Dd5, Vc3, Ja3, Jd6 mat. Na začiatok dobrá variantová dvojťažka.

Riešenie problému č. 1564 (Borovský) z 11. mája: 1.Jc3 hrozí 2.Vd5 mat, 1...K:c5, d:c5, J:b2 (J:e5) 2.Vb5, Jc6, V:d6 mat (1...J:b6 2.Vd5 mat). Menej variantov, ale zaujímavejší obsah – škoda len úvodníka, ktorý berie čiernemu kráľovi dve polia.

Riešenie problému č. 1565 (Todek) z 11. mája: 1.S:b7 K:b7 (hrozilo 2.Sc6 a 3.Va8 mat) 2.d6! g2 3.Vg8 e2 4.d7 e1D 5.d8J+ Kc8 6.Jc6+ Kd7 7.Vd8+ Ke6 8.Ve8+ a 9.V:e1 s ľahkou výhrou (2...e2 3.d7 e1D 4.d8J+ atď). Pekná štúdia s matovou hrozbou, premenou jazdca a ziskom premenenej dámy.

Kniny za riešenie problémov č. 1563-1565 vyhrávajú: Alexander Bálint, Budovateľská 1098, 941 07 Milanovce a Jozef Mesík, 029 52 Hruštín 54.


* * *

Ešte Tirnavia

6. ročník Tirnavie priniesol veľký úspech olomouckému medzinárodnému majstrovi Mokrému, keď si podelil 1.-2. miesto s obhajcom vlaňajšieho prvenstva Ftáčnikom. Po víťazstve v talianskom Reggio Emilia na prelome rokov 1983-84 je to druhá vm-norma v priebehu 3 mesiacov, a tak na najbližšom kongrese FIDE by sa mal Karel Mokrý stať naším najmladším veľmajstrom. Takto porazil v Trnave viacnásobného šampióna Poľska:


MokrýSznapik

(Pircova obrana)

1.e4 g6 2.d4 d6 3.Jc3 Sg7 4.Se3 a6 5.Dd2 b5 6.h4 h5 7.Jh3 Sb7 8.Jg5. Biely si od začiatku vybudoval priestorovú prevahu a najmä tento jazdec, ktorého nebude možné vypudiť, stiesňuje postavenie súpera. 8...Jd7 9.f3 e6 10.g3 Je7 11.Sh3 Jb6 12.b3. Nevychádzala obeť figúry 12.S:e6? f:e6 13.J:e6 Dd7 14.J:g7+ Kf7 a jazdec by bol stratený. Biely sa neponáhľa a naďalej ohraničuje možnosti súpera (hrozilo Jc4), ktorý musí pokračovať v zákopovom boji a vyčkávať, čo podnikne biely 12...Jc6 13.Je2 De7 14.0-0 Jd8 15.Jf4! Stále nechce dovoliť čiernemu vyhnať dotieravého jazdca. Teraz mal čierny snáď poslednú príležitosť vybojovať si trochu hry ťahom 15...e5!? Po 16.d:e5 d:e5 nie je jasné 17.Jd3?! (hrozí 18.Sc5) Jd7 a čierny sa napokon dostane k f6, lebo pokus o kombináciu 18.Vad1? f6 19.Jf4 by chladnokrvne odrazil Jf8 a biely stráca figúru. Určitú výhodu by biely udržal po 17.Jd5! (namiesto 17.Jd3) J:d5 18.e:d5. 15...Jd7? 16.a4! b4? Biely pritláča súpera na celej šachovnici a hrozil 17.a:b5 a:b5 18.V:a8 S:a8 19.Da5, ale to ešte nebol dôvod k dobrovoľnému odovzdaniu pešiaka (pasívnu obranu ešte držalo c6). Zrejme ide o prehliadnutie z nervozity v ťažkej pozícii, ako dôsledok predchádzajúcich neplodných manévrov. 17.D:b4 c5 18.Dd2 c:d4 19.S:d4 S:d4 20.D:d4 e5 21.Db2. Asi tento jednoduchý ústup čierny pri prepočte prehliadol a po strate pešiaka to s ním pôjde naďalej z kopca 21...Jf6 22.Jd3 0-0 23.a5 Jc6 24.Kh2 d5. Pokus o aktivitu iba urýchli udalosti, lebo vzniknú ešte starosti s pešiakom e5. 25.e:d5 J:d5 26.Vae1 Vae8 27.f4 Jf6 28.f:e5 Jg4+ 29.S:g4 h:g4 30.Vf4 Sa8. V beznádejnej pozícii sa ešte pokúša inscenovať batériu na diagonále h1-a8 (Db7), ale útok bieleho na analogickej diagonále a1-h8 je účinnejší. 31.Je4 Vd8 32.Jf6+ Kg7 33.e6 Jd4 34.Jd7! a čierny sa vzdal. Typická partia pre zdravý masívny štýl nášho mladého reprezentanta. J. Plachetka


Vzad <<  >> Vpred