Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(15.6.1984)


Problém č. 1577C. Mansfield

I. cena Good Campanion 3.1917

Mat 2. ťahom


Problém č. 1578 – originál

Milan Černý, Považská Bystrica

Mat 2. ťahomProblém č. 1579 – originál

Zdeněk Libiš, Lysice

Mat 4. ťahomKontrolná notácia. 1577: b. Ka6 Dc1 Va4 Ve3 Sb8 Sg2 Jd6 Jh7 Pc3 f5 h3 (11), č. Kf4 Se2 Jc4 Jg8 Pc6 (5), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1578: b. Kg7 Dg1 Va5 Sa1 Sc4 Jh4 Jh5 Pe2 f6 (9), č. Ke4 Vb2 Sc2 Jf1 Jf7 Pd4 g2 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1579: b. Kd5 Jb5 Jd7 Pa4 c4 e4 (6), č. Ka8 Pb6 b7 e7 (4), biely začne a dá mat najneskôr štvrtým ťahom. – Vo veku 87 rokov zomrel 28. marca t. r. jeden z najslávnejších šachových skladateľov, veľmajster FIDE, Comins Mansfield (Veľká Británia). Jeho dvojťažkovú tvorbu, populárnu aj medzi riešiteľmi, si pripomíname veľmi známou skladbou, ktorú vytvoril ako 20-ročný a získal ňou prvú cenu v turnaji medzinárodného združenia šachových skladateľov. – Originálna dvojťažka č. 1578 obsahuje zdanlivú hru 1...Je5 2.Sd5 mat a dve zvodnosti jazdcom, štvorťažka s modelovými matmi by taktiež nemala dať veľa práce. Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov aspoň dvoch problémov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1561 (Labai) zo 4. mája: Zdanlivá hra 1...Vf5+ 2.V:f5 mat, riešenie 1.Sf6 hrozí 2.Sd4 mat, 1...S:h5, Ve5, b4, S:g7, c2, D:a3, e:f6, Vf5 2.J:e4, V:e5, Va5, S:e7, Db4, D:c3, g:f8D, V:f5 mat. Ohňostroj ôsmich rozličných obranných motívov, okorenený deviatym (šachom bielemu kráľovi) v zdanlivej hre.

Riešenie problému č. 1562 (Libiš) zo 4. mája: 1.Df3 hrozí 2.D:e4+ J:e4 3.J5e6 mat, 1...K:c5 2.Se3+, 1...V:e5 2.Se3+, 1...V:f4 2.D:f4+, 1...Jd6 2.Dd3+, 1...Sc2, b3 2.D:e4+ atď. Veľa variantov, ale bez výraznej kombinačnej idey.

Knihy za riešenia problémov č. 1561 a 1562 vyhrávajú: Karol Arpáš, Dukovce 46, 086 44 p. Kuková a Josef Veger, U Nového Suchdola 36, 160 00 Praha 6 – Sedlec.


Vyriešená koncovka?

Podľa správy z anglického štúdiového časopisu "EG", podarilo sa takmer s istotou vyriešiť dosiaľ problematickú koncovku dvoch strelcov proti jazdcovi. Výsledkom práce elektronických počítačov je konštatovanie, že dvaja strelci vždy vyhrávajú, v niektorých pozíciách však potrebujú na výhru viac ako 50 ťahov. Navrhuje sa preto použiť pre túto koncovku predĺžené 100-ťahové remízové pravidlo.


Majstri veľkej dámy

V tieni blížiaceho sa zápasu Karpov – Kasparov hral sa v Moskve a troch holandských mestách zápas o titul majstra sveta vo veľkej dáme (na šachovnici 10x10). Proti "úradujúcemu" majstrovi, 30-ročnému H. Virsmovi (Holandsko) nastúpil nový sovietsky vyzývateľ, iba 18-ročný V. Virnyj. V dlhom slede 20 partií druhú vyhral Holanďan, a až v šestnástej Virnyj vyrovnal. Virsmovi sa však podarilo zachrániť remízy vo zvyšku zápasu, a tak pri skóre 10:10 obhájil titul majstra sveta.


Nová svetová súťaž

V poradí tretia oficiálna svetová súťaž v kompozičnom šachu bude vypísaná s najväčšou pravdepodobnosťou na tohoročnom zasadaní Stálej komisie FIDE pre kompozičný šach, ktoré sa uskutoční koncom augusta v Sarajeve. Forma súťaže ostane rovnaká ako pri druhej súťaži r. 1981, v ktorej, ako je známe, československé družstvo skončilo na výbornom štvrtom mieste.


Bratislavský krúžok

Ďalšie stretnutie záujemcov o šachové problémy (posledné pred prázdninami) sa uskutoční vo štvrtok 21. júna t. r. od 18. hod, v Klube Planéta na Drieňovej ulici (Ostredky). Na programe je aj riešenie problémov v počítači. (Prvé číslo bulletinu krúžku vyjde v auguste.)


Vzad <<  >> Vpred