Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(8.6.1984)


Problém č. 1574 – originál

Ján Gašparovič, Partizánske

Mat 2. ťahom


Problém č. 1575 – originál

Vladimír Bušík, Prievidza

Mat 3. ťahomProblém č. 1576 – originál

Vladimír Ressler, Michalovce

Biely vyhráKontrolná notácia. 1574: b. Ka2 Df3 Sd8 Jd7 Je5 Pa6 e4 f5 (8), č. Kd6 Sb4 Pa3 a5 a7 d5 e6 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1575: b. Kg2 Vc1 Vc5 Sh4 Jd1 (5), č. Kd2 Jg1 Pd3 e3 (4), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. 1576: b. Kd3 Sa6 Sa7 Jd4 Pb4 c3 f3 g4 g6 h7 (10), č. Kd5 Dg7 Pc6 c7 d6 e7 g2 g3 h4 (9), biely začne a vynúti výhru. Zámenu troch matov (zvodnosť dámou) predvádza autor dvojťažky. Trojťažka obsahuje zdanlivú hru 1...e2 2.Sg5+, ako aj dve zvodnosti. Ale iste najviac problémov by pre riešiteľov pripravila štúdia, preto jej riešenie takmer prezradíme: 1.Sc4+ Ke5 2.f4+ Kf6 3.Sf7! e6! 4.g5+ Ke7 5.J:e6! Dh8 6.g7... Riešenie prvých dvoch problémov, ako aj dokončenie riešenia štúdie (s prípadnými námietkami) pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov aspoň dvoch problémov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1558 (Bidleň) z 27. apríla: 1.Sc2 tempo 1...K:f5, Kf3, K:d5, Vc6~ 2.Jc5, Je1, Jb2, V:e5 mat, malá zvodnosť 1.V:d6? Kf3! so zámenou matu 1...K:f5 2.Dh7 mat. Veľmi dobrý úvodník a tri voľné polia kráľa.

Riešenie problému č. 1559 (Pribylinec) z 27. apríla: Zdanlivé hry 1...d:e5, Vd2, Je4 2.J:f6, J:f4, Dg8 mat, riešenie 1.D:f4 hrozí 2.Dd4 mat, po rovnakých obranách 2.D:e5, Je3, D:e4 mat a navyše 1...S:f4, Se3, d:c5 2.J:f4, J:e3, V:c5 mat. Zámena troch matov.

Riešenie problému č. 1560 (Vladimirov) z 27. apríla: 1.e3 hrozí 2.f4+ g:f4 3.e:f4 mat, 1...f:e4 2.Jc5! (hrozí 3.Ve7 mat), 2...Vd7, Sd7 3.Jc6, S:d6 mat, 1...f:g4 2.Sd7! (hrozí 3.D:d5 mat), 2...Vc5, Sc5 3.S:d6, Jc6 mat. Krásne spojenie "Nowotného" témy (súčasné zaclonenie veže a strelca vstupom kameňa na ich priesečník) s "Grimshawovou" témou (vzájomné zaclonenie veže a strelca) vo dvoch variantoch na tých istých poliach. (Doplňujúce varianty 1...d:e4 2.S:c4+ Sb5 3.Jc6 mat, 1...V:d4, Jf3 2.Ve7 Vd7 3.e:d4, J:f3 mat.)

Knihy za riešenie problémov č. 1558-1560 vyhrávajú: Bartolomej Borovský, Levočská 21-23, 052 01 Spišská Nová Ves a Štefan Marček, Jilemnického 155/41, 017 01 Považská Bystrica.


* * *

Arabský šach

Je známe, akú významnú úlohu zohrali Arabi v počiatkoch rozvoja šachu pred viac ako tisícročím. Potom však ich záujem poľavil a v období šachových olympiád a Elo-koeficientov sme nikdy nepočuli o arabských šachistoch medzinárodnej úrovne. Až v posledných rokoch pozoruhodne rastie popularita šachu v arabských štátoch. Na nedávnom turnaji družstiev zvíťazili Spojené arabské emiráty pred Irakom, Katarom a Jemenskou arabskou republikou. A objavil sa aj šachista, ktorému predpovedajú veľké úspechy: 15-ročný medzinárodný majster A. Saed, hrajúci na prvej šachovnici víťazného družstva.

Uvádzame záver jednej z partií turnaja: b. M. Šarif (Kg1 Df2 Vd1 Ve1 Sg2 Sh6 Jc3 Jd4 Pa4 b3 c2 e4 f5 g3 h3), č. N. Hassan (Kg8 Dc8 Va8 Ve8 Sd7 Sf8 Jc5 Jg7 Pa5 b7 c6 d6 f7 g6 h7): 21.f6 Jge6 22.S:f8 J:f8 23.Jf3 S:h3 24.Dd2! S:g2 25.Dh6 Jce6 26.K:g2 Jd7 27.e5! d:e5 28.V:d7 D:d7 29.Vh1 Jf4+ 30.g:f4 Dg4+ 31.Kf2 a čierny sa vzdal.


Úspešní šachisti

Za najúspešnejšieho slovenského šachového skladateľa roku 1983 bol vyhlásený Jozef Taraba z Kežmarku a za riešiteľa Ľubomír Širáň z Lovčice, okr. Žiar nad Hronom, t. č. člen Slovana Bratislava ChZJD. Úspechy šachistov vyhodnocuje predsedníctvo Výboru šachového zväzu SÚV ČSZTV.


Vzad <<  >> Vpred