Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(27.4.1984)


 

Problém č. 1558 – originál

Anton Bidleň, Humenné

Mat 2. ťahom


Problém č. 1559 – originál

Vladimír Pribylinec

Nižná nad Oravou

Mat 2. ťahomProblém č. 1560J. Vladimirov

I. cena

"64" 1982

Mat 3. ťahomKontrolná notácia. 1558: b. Kh4 Db7 Vd2 Vd5 Sb3 Sf2 Jd3 Pb4 f5 g3 (10), č. Ke4 Vc6 Pb5 b6 d6 e5 f6 h5 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1559: b. Kb7 Dg5 Vc7 Se5 Sf5 Jd7 Jg2 Pc5 (8), č. Kd5 Dh4 Vb2 Sc1 Jf6 Pa7 b5 c4 d6 f4 g3 g4 (12), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1560: b. Kg7 Da5 Vb6 Vf7 Sb5 Sb8 Jd4 Je6 Pd3 e2 e4 f2 g4 (13), č. Ke5 Vc4 Vd8 Sa3 Se8 Jh2 Pd5 d6 f5 g5 g6 (11), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Pri č. 1558 upozorňujeme na jednu "malú" zvodnosť, pri č. 1559 na tri zdanlivé hry, zato trojťažka vynikajúceho moskovského skladateľa nepotrebuje osobitný komentár: všetko sa odohráva po úvodníku, a nie je toho málo. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov aspoň dvoch problémov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1543 (Sabol) zo 16. marca: 1.Dc6 hrozí 2.V:b8 mat, 1...D:c6, f6, f5 2.V:c6, Je7, Sd7 mat. Dobrý úvodník umožňujúci dva šachy (nezávažná zvodnosť 1.Vc6? V:b7!).

Riešenie problému č. 1544 (Černý) zo 16. marca: Zdanlivé hry 1...J:f6, D:e4, S:e4 2.Dc7 Jc6, Jf3 mat, riešenie 1.Jde2 hrozí 2.Ve6 mat, 1...J:f6, D:e4, S:e4 2.De7, Sb8, Sd4 mat, 1...K:e4, d:e2, J:e4 2.J:g1, d4, Sd4 mat. Zaujímavá zámena troch matov (ale zvodnosť 1.Vf7+? V:g7! s dvoma variantmi má náhodný charakter).

K riešeniu problému č. 1545 (Hlinka) nedošla závažná námietka. Autorovu úpravu uverejníme neskôr.

Dokončenie riešiteľskej súťaže z minulej rubriky: 49 bodov: P. Barta, V. Čanády, Š. Gursching, J. Kakačka, I. Lebloch, J. Liška, D. Mikunda, S. Mikuš, M. Žembery, 48: E. Bazela, E. a M. Frandofer, A. Hrivnák, Ľ. Kekely, L. Kilarský, J. Kobolka, J. Nahálka, J. Podubinský a J. Repka, E. Poruban, M. Rakús, J. Rusinková, 47: J. Barta, M. Borik, M. Bumbera, J. Dely, A. Endel, P. Guzma, L. Kováč, P. Moščovič, P. Radvanský, P. Šišák, J. Valko, 46: S. Brnák, J. Srnanský, 45: P. Bartoš, I. Giertli, P. Madaj, Ľ. Pecháč, M. Vinjar, 44: P. Badzik, P. Heim, F. Jankovič, J. Kojda, J. Kršňavý, P. Lorinčík, T. Murajda, M. Ondruš, E. Poništová, J. Veštúr, 43: J. Kalušiaková, A. Kráľ, 42: M. Ďurmek, J. Goga, J. Horváth (Trnava), J. Kolář, M. a O. Zachenský, 41: J. Kováč, J. Kýpeť, M. Ruščák, P. Vojtela, I. Vojtelová, 40: V. Jurík, Š. Kramár, J. Magura, F. Maniš, Ľ. Ollé, M. Oravec, L. Pompura, P. Svitok, 39: L. Brachtl, F. Kaščák, J. Makovník, L. Murcko, G. Pekár, Z. Vicén, 38: J. Fečo, Š. Halaj, D. Ivan, J. Ivanišin, R. Lokaj, Ľ. Majoroš, 37: M. Dobeš, V. Hanzely, O. Jaďuď, J. Juríček, D. Kall, J. Kantor, J. Marcin, M., V. a Z. Teuschel, 36: P. Balogh, L. Tkáčik, 35: R. Kováč, M. Sabo, 34: P. Andrejko, P. Kubička, F. Seman, BSP Bánovce nad Bebravou, 33: O. Geško, J. Heinrich ml., S. Hoferek, J. Kopaňák, J. Kopecký, M. Pažitný, 32: M. Adamišin, G. Andrejková, A. Brídzik, L. Duško, F. Kapusta, J. Maják, M. Pálffy, 31: I. Belluš, Z. Kováč, F. Kubáni, Š. Sand, J. Tomanička, 30: A. Balušík, E. Grmanová, J. Kysucký, K. Novotný, J. Poljak, V. Szikszay, 29: P. Brian, V. Chmola, J. Dano, J. Mesík, 28: A. Jankech, S. Kadaš, Š. Kordoš, ppor. A. Macor, J. Soták, Š. Tušiak. (Dokončenie o dva týždne.)

Žrebom vyhrávajú knižné ceny títo riešitelia: Karol Brehovský (Prievidza), Adrián Endel (Nové Mesto nad Váhom), Ľudovít Gocník (Levice), Jela Kalušiaková (Bratislava), Pavol Lukáč (Kotešová), Štefan Olexa (Snina), Anton Papcun (Svit), Štefan Sand (Košice), Bronislav Ulenfeld (Ružomberok) a Mikuláš Žembery (Prešov).


Vzad <<  >> Vpred