Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(4.5.1984)


Problém č. 1561 – originál

Zoltán Labai, Milanovce

Mat 2. ťahom


Problém č. 1562 – originál

Zdeněk Libiš, Lysice

Mat 3. ťahomKontrolná notácia. 1561: biely Kf7 De1 Va8 Vh5 Sb3 Sh4 Jc8 Jf2 Pa3 e3 e6 g6 g7 (13 kameňov), čierny Kc5 Da1 Vd5 Vf1 Sf3 Sf8 Pb5 c3 c6 d3 e4 e7 (12 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1562: b. Kb8 Dh5 Sb5 Sf4 Jc5 Jc7 Pe5 (7), č. Kd4 Vc1 Ve4 Sd1 Jc8 Jg5 Pb4 c3 g3 (9), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Námetom dvojťažky sú pestré obranné motívy v ôsmich variantoch (navyše v zdanlivej hre 1...Vf5+ 2.V:f5 mat), trojťažka obsahuje taktiež sériu variantov, ale bez výraznej idey. Riešenia pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1546 (Gašparovič) z 23. marca: a) 1.Sa6 tempo 1...Jd1~, Jd7~, c2, e2, c4, e4 2.D:c3, D:e5, Vd3, Dd3, Dd5, Vd5 mat, b) 1.Sg6 tempo a po "rovnakých" obranách maty v poradí 2.D:e3, D:c5, Dd3, Vd3, Vd5, Dd5. Zámena dvoch matov a dva razy recipročná zámena dvoch matov, pravda, v tzv. optickej forme, čo je konštrukčne jednoduchšie.

Riešenie problému č. 1547 (Burda a Solarczyk) z 23. marca: 1.Vcd8 hrozí 2.Dc6 s ďalším 3.c8J, V4d7, Ve8 mat, 1...D:d2 2.Dg3 s ďalším 3.g8J, Sd6 mat, 1...V:c7(Vd5) 2.Da3+ atď. Dvojnásobné spracovanie Nowotného témy (súčasného zaclonenia veže a strelca vstupom do ich priesečníka), presnosť však narúšajú tri maty po 2.Dc6, ako aj druhá hrozba 2.Da3.

Knihy za riešenie problémov č. 1543-1547 vyhrávajú: Miroslav Janek, Šafárikova 11/67, 927 00 Šaľa, Ján Štúrik, Bratislavská 439/10, 018 41 Dubnica nad Váhom, Ivan Goga, Hollého 26, 920 01 Hlohovec a Pavel Svítok, Jilemnického 25, 974 00 Banská Bystrica.


Riešitelia súťažili

Ôsmy ročník Bratislavskej súťaže v riešení šachových problémov (14. apríla t. r., Klub Planéta) sa skončil víťazstvom domáceho Petra Gvozdjáka, ktorý vyriešil predložené 4 dvojťažky a jednu trojťažku za 54 minút. Druhú-tretiu cenu ex aequo (taktiež plný počet 11 bodov, ale za 67 minút) získali Imrich Bandžuch (Spišská Nová Ves) a Jan Svoboda (Trnava), štvrtý bol Ivan Kiss (Poprad, 8 – 65) a piaty Peter Škoda (Bratislava, 8 – 70). Čestnú cenu získala jediná účastníčka v doterajšej histórii súťaže, Eva Grmanová z Bratislavy.

* Ďalšie stretnutie záujemcov o šachové problémy sa uskutoční vo štvrtok 10. mája t. r. o 18. hod. v Klube Planéta na Drieňovej ulici (Ostredky).


* * *

V nasledujúcej partii zo zápasu Trnava – Bohemians 5:3 sa biely presvedčil o platnosti príslovia, že opatrnosti nie je nikdy nazvyš:

ČervenkaModr

(Dámsky gambit)

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jf3 d5 4.Jc3 Se7 5.Sg5 0-0 6.e3 Jbd7 7.Vc1 c6 8.Sd3 d:c4 9.S:c4 Jd5 10.S:e7 D:e7 11.Je4. Tento variant ortodoxného dámskeho gambitu bol vyčerpávajúco preverený v historickom zápase Alechin – Capablanca 1927. Biely sa zatiaľ vyhýba výmenám ľahkých figúr po bežnom 11.0-0 J:c3 12.V:c3 e5 a trúfa si udržať výhodu v prípadnej koncovke po 11...Db4+ 12.Dd2. 11...J5f6 12.Jg3 c5. Teória viac odporúča iný uvoľňovací postup e6-e5. 13.0-0 c:d4? Ale až predčasné otvorenie centrálnych stĺpcov, na ktorých začnú operovať rýchlejšie mobilizované biele veže, je pravou príčinou ďalších problémov. Opatrnejšie a pružnejšie bolo a6. 14.D:d4 Jb6 15.Vfd1 Sd7 16.De5! Vzhľadom na nepríjemnú hrozbu 17.Jf5 čierny nestačí včas pristúpiť k plánovaným výmenám veží. 16...Vfe8 17.Sb3 Sc6 18.Jd4 Jfd7 19.Dh5 Vec8 20.J:c6 b:c6 21.Je4 Jd5 22.Sa4! Slabo zohraté otvorenie priviedlo čierneho na prah porážky. Keďže nevidno rozumnú obranu proti strate pešiaka, vrhá sa do zjavne nevýhodnej zápletky v záujme komplikácií: 22...Db4?! 23.Jg5! D:a4 24.Vd4. Technicky jednoduchšie bolo 24.D:f7+ Kh8 25.J:e6 s ďalším 26.D:d7. 24...D:a2 25.D:f7+ Kh8 26.D:e6?! Stále bol možný obdobný variant 26.J:e6 Vg8 27.D:d7. Teraz si biely skomplikuje úlohu, hoci stále je prevaha na jeho strane. 26...Vf8 27.D:d7 D:b2 28.Vf1 Vb8! Čierny sa už dostal k určitej protihre, ktorú však nemohol korunovať kombináciou. V:f2? 29.V:f2 Dc1+ 30.Vf1 D:e3+ 31.Kh1 D:d4, lebo po 32.Jf7+ Kg8 33.Jd8! by nemal obranu proti matovým hrozbám, napr. 33...h6 34.Vf8+! Kh7 35.Df5+. Posledný zákerný ťah pripravuje nielen konsolidáciu Db7, ale aj nepríjemné prekvapenie pre súpera, ktorému sa mohol ešte vyhnúť ťahom 29.h3. 29.De6?? Zamýšľa po Db7 súpera zmatovať ťahmi 30:J:h7! K:h7 31.Vh4, ale ten ho vtipne predíde: 29...D:f2+! a pred matom 30.V:f2 Vb1+ biely sa vzdal. (Glosy J. Plachetka)


Vzad <<  >> Vpred