Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(23.3.1984)


 

Problém č. 1546 – originál

Ján Gašparovič, Partizánske

Mat 2. ťahom

a) diagram b) otočiť okolo d

a pridať bieleho Ph7


Problém č. 1547 – originál

Josef Burda, Havířov

a Rudolf Solarczyk, Ostrava

Mat 3. ťahom

 

 Kontrolná notácia. 1546: a) b. Ka7 Da5 Dg3 Va3 Vf5 Sf1 Jf6 Pa4 d6 g4 (10), č. Kd4 Jd1 Jd7 Pc3 c5 e3 e5 g5 (8), pozícia b) vznikne otočením diagramovej pozície okolo stĺpca d (b. Kg7 atď) a pridaním bieleho pešiaka na h7, v oboch pozíciách (s 2 bielymi dámami!) biely začne a dá mat druhým ťahom. 1547: b. Ka8 Df3 Vc8 Vd4 Se5 Jh5 Jh8 Pb6 c7 d2 g7 (11), č. Ke7 De1 Vc5 Vg1 Sb5 Sh2 Jh7 Pa6 b7 e2 e6 f5 (12), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1534 (Šuhajda) zo 17. februára: 1.D:e5 šach, 1...V3:e5 2.S:f5 hrozí 3.Jf4 mat, 2...V:f5, Ve4 3.e4, S:e4 mat, 1...Vf:e5 2.Jf4+ Ke4 3.Sf5 mat, 1...J:e5 2.Jb4+ Ke4 3.S:f5 mat, ale duál 3.Jf2 mat, 1...d:e5 2.Vd7+ Ke4 3.Jf2 mat, 2...Ke6 3.d5 mat, ale duál 3.g:f5 mat. Na prvotinu veľmi dobrá trojťažka s nečakaným úvodníkom. Témou je štvornásobná obeť dámy, duály v matoch sú preto škodlivé a ich objavenie sa boduje (každý jedným bodom).


Krúžok kompozičného šachu

Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o šachové problémy sa uskutoční vo štvrtok 29. marca t. r. o 18. hod. v Klube. Planéta na Drieňovej ulici (Ostredky). – Tohtoročná blesková riešiteľská súťaž bude v sobotu 14. apríla v predpoludňajších hodinách. Podrobnosti uverejníme v nadchádzajúcej rubrike.* * *

Tirnavia 1984

Zásluhou agilného šachového oddielu Lokomotíva ŽOS Trnava sa hrá už 6. ročník populárneho medzinárodného festivalu "Tirnavia". Jeho súčasťou je 5 súťaží, z ktorých pochopiteľne najväčšiu pozornosť púta hlavný veľmajstrovský turnaj (Memoriál Richarda Rétiho) za účasti 7 veľmajstrov. Z nich hlavným favoritom by mal byť obhajca vlaňajšieho prvenstva Ftáčnik, bez šancí nie sú ani špičkoví reprezentanti NDR Knaak a Vogt, ako aj dlhoročná poľská jednotka Schmidt. So záujmom sa čaká vystúpenie mladej nádeje anglického šachu Shorta i našich medzinárodných majstrov, ale jedným z hlavných magnetov pre divákov bude účasť sovietskeho veľmajstra Tajmanova z Leningradu, účastníka súťaží kandidátov z rokov 1953 a 1971. Pripomeňme čitateľom jeho nezabudnuteľné víťazstvo nad majstrom sveta na superturnaji v Leningrade 1976:


KarpovTajmanov (sicílska obrana)

1.e4 c5 2.Jf3 Jc6 3.d4 c:d4 4.J:d4 a6 5.c4 e5!? Tajmanov je presvedčeným milovníkom rôznych modifikácií sicílskej obrany a k tejto partii si pripravil menej známy variant. Principiálnym pokusom o vyvrátenie by bolo 6.Jf5 d5!? 7.c:d5 S:f5 8.e:f5 Jd4 9.Sd3 s nejasnou hrou, ale Karpov volí pokojnejšiu cestu. 6.Jb3 Jf6 7.Jc3 Sb4 8.f3 0-0 9.Se3 d6 10.Vc1 b6 11.Sd3 Sc5 12.Sd2 Se6 13.J:c5 b:c5 14.0-0 Jd4. Takto čierny "zapláta" dieru na d5 a slabinu d6, ale podľa Tajmanova bolo presnejšie vložiť najprv Vb8. 15.Jd5! Jd7. Na J:d5 16.c:d5 Sd7 by totiž biely zahral s výhodou 17.b4! a aj v partii sa dostane k iniciatíve. 16.f4! Vb8 17.f5 S:d5 18.c:d5 Db6 19.Vf2 f6 20.Vc4?! Začiatok pochybného plánu. Duchu postavenia viac zodpovedala príprava útoku na kráľa 20.Kh1! s ideou g4, Vg1, g5 atď. 20...a5 21.Va4 Va8 22.De1 Va7 23.b3 Vfa8 24.Vb2. Na priamočiare 24.Sd2? by súper odpovedal nečakaným úderom J:b3! 25.a:b3 D:b3 a jedna z napadnutých figúr padne. Biely musí stratiť tempo a hoci nakoniec získa obliehaného Pa5, čierny príde s nebezpečnou protihrou založenou na taktike: 24...Dc7 25.Sd2 Jb6! 26.V:a5. Na 26.S:a5 by čierny obetoval dámu za viac ako dostatočnú náhradu ťahmi J:a4! 27.S:c7 J:b2 a visia ešte obaja bieli strelci! 26...c4! Otvára sa diagonála a7-g1, ktorá napokon zohrá rozhodujúcu úlohu. Teraz nejde 27.V:a7 D:a7 ani 27.b:c4 V:a5 28.S:a5 Dc5! 29.S:b6 Jf3+! 30.Kh1 J:e1 31.S:c5 J:d3, ale majster sveta je zatiaľ na výške: 27.Sf1! V:a5 28.S:a5 Dc5 29.S:b6 D:b6 30.Kh1 c:b3 31.a:b3 g6! Čierny nečaká, až súper presadí postup svojho voľného pešiaka a podnikavá hra mu nakoniec vynesie celý bod. 32.f:g6 h:g6 33.b4 Kg7 34.b5 f5! 35.e:f5 J:f5 36.Vb3 Dd4 37.b6? Biely bol asi v časovej tiesni a prehliadol skrytý taktický úder. Poslednou možnosťou organizovať obranu bolo 37.Vb1. 37...Va1 38.Vb1. Alebo 38.De2 D:d5 39.Vb5 (39.Vb2 Je3) De4! 38...Jg3+!! a biely sa vzdal, lebo po 39.h:g3 Va8! nezabráni matovej hrozbe Vh8. Poučný záver! (J. P.)


Vzad <<  >> Vpred