Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(17.2.1984)


Problém č. 1532 – originál

Ján Valuška, Zvolen

Mat 2. ťahom


Problém č. 1533 – originál

Jozef Tonkovič, Banská Bystrica

Mat 2. ťahomProblém č. 1534 – originál

Stanislav Šuhajda

Bánovce nad Bebravou

Autorova prvá skladba

Mat 3. ťahomKontrolná notácia. 1532: b. Kf6 Dd1 Sh1 Sh4 Jd6 Jf4 Pc7 d2 (8), č. Kd4 Da8 Sb8 Sf1 Jf3 Jg1 Pa3 c3 c5 e3 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1533: b. Ke1 Dg5 Vc8 Vd2 Se4 Sg1 Jd6 Je3 Pb3 c2 e7 f6 (12), č. Kd4 De8 Sb7 Jc6 Jf2 Pa5 b4 b6 d3 e2 g3 (11), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1534: b. Ka4 Dh2 Ve7 Vf3 Sb6 Sc8 Jc2 Jh3 Pb3 d4 e2 g4 g5 (13), č. Kd5 Ve3 Vf5 Sd8 Sg8 Jc6 Jf1 Pa6 c7 d6 e5 g7 h5 (13), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Vo dvojťažkách by sa nemali prehliadnuť zdanlivé hry ani zvodnosti, trojťažkovou prvotinou prekvapil autor nás a prekvapí asi aj riešiteľov. Ide o predposlednú trojicu problémov do našej dvojmesačnej súťaže. Riešenia pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie problému č. 1518 (Gvozdják) z 13. januára: Zdanlivé hry 1...Sg4 (Sf4), Vg4 (Vf3) 2.S:e4, Vd1 mat, riešenie 1.De1 tempo 1...Sg4 (Sf4), Vg4 (Vf3) 2.D:e4, Dd1 mat, 1...Sf3 (Sg3), Vf4 (Vg3), c2, Se2, Kd4 2.De3, J:e5, Dd2, D:c3, Jb2 mat. Bezchybne konštruovaná a bohatá úloha na známu "organovú" tému.

Riešenie problému č. 1519 (Cerulík) z 13. januára: 1.Kg6 tempo 1...Kd4 2.Jg5 tempo 2...Kc3, Kc5, Ke5 3.Jb5, Je6, Jc6 mat, 1...d4 2.Sg5 tempo 2...d3, d5 3.Se3, Se7 mat. Pekná odpovedajúca hra na d4-g5 a rozvetvovanie v druhom ťahu.

Riešenie problému č. 1520 (Krbúšik) z 20. januára: 1.Dd2 tempo 1...Kc6, Kc8, Ke8, Ke6 2.Se4, Sa6, Sg6, Sc4 mat. Podobná "hviezda" už bola spracovaná mnoho ráz.

Riešenie problému č. 1521 (Sabol) z 20. januára: 1.Db7 hrozí 2.D:b3 mat, 1...D:d5, Db8, De3, Dg3, Kc2 2.f3, f4, f:e3, f:g3, D:b3 mat. Štyri maty jedným pešiakom – tzv. albino.* * *

Šachový festival

V hlavnom turnaji nedávneho šachového festivalu v Amsterdame (32 účastníkov z 12 štátov, 11 kôl švajčiarskym systémom) zvíťazil Maďar Sax s Angličanom Chandlerom s 8 bodmi, pred Holanďanom Timmanom a naším Hortom, ktorí zaostali o pol bodu. Prinášame rozhodujúce víťazstvo Saxa nad Timmanom, ktorý sa bránil sicílskou obranou: 1.e4 c5 2.Jf3 Jc6 3.d4 c:d4 4.J:d4 e6 5.Jc3 a6 6.J:c6 b:c6 7.Sd3 Dc7 8.0-0 Jf6 9.f4 d5 10.e5 Jd7 11.Ja4 g6 12.c4 Jc5 13.Se3 (biely chce využiť oslabené polia čierneho na diagonále a7-d4) 13...J:a4 14.D:a4 Dd7 15.Vac1 Se7 16.c:d5 c:d5 17.Dd4 0-0 18.Vc2 Vb8 19.a3 Sd8 20.Dc3 Da4 21.f5!? (veľmi aktívne, ale riskantné) 21...e:f5 22.Sh6 d4!? (neúspešné riešenie – lepšie bolo zabezpečiť obranu ťahmi 22...Sb6+ 23.Kh1 d4) 23.Dc5 Ve8 24.e6! (ukazuje sa, že materiál čierneho je rozostavený tak nevhodne, že Saxovi sa podarí pomocou rozličných taktických obratov, využívajúcich najmä dvojité údery, dosiahnuť forsírované víťazstvo) 24...Da5 25.e:f7+ K:f7 26.Sc4+ Se6 27.Da7+ Se7 28.S:e6+ K:e6 29.Ve2+ Kf6 (po 29...Kf7 by prišlo 30.V:e7+) 30.D:d4+ a čierny sa vzdal.


Vzad <<  >> Vpred