Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(10.2.1984)


Problém č. 1529V. Čepižnyj

I. cena

BCPS 1982/I

Mat 2. ťahom


Problém č. 1530B. Zappas

I. cena

"Argüelles 80" 1982

Mat 2. ťahomProblém č. 1531 – originál

Zdeněk Libiš, Lysice

Mat 5. ťahomKontrolná notácia. 1529: b. Kf1 Dd7 Va3 Ve7 Sb3 Se1 Jc3 Jd4 Pa2 f5 f7 (11), č. Kd3 Dh6 Vf4 Sb5 Sh4 Ja6 Jh8 Pc2 c5 c6 f3 f6 (12), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1530: b. Kg8 Dd8 Va5 Vc6 Sg3 Sh5 Jc4 Je6 Pc3 d2 (10), č. Ke4 Db1 Va7 Sf6 Jc7 Pa6 b2 e2 g7 h6 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1531: b. Ka8 Jc4 Jf8 Pf6 f7 g2 (6), č. Kh8 Vh2 Sa6 Jc5 Pb7 d3 d7 e4 e5 e6 h5 (11), biely začne a dá mat najneskôr piatym ťahom. Prvá dvojťažka je čerstvou prvou cenou v polročnom turnaji britskej organizácie kompozičného šachu a jej autorom je veľmajster ZSSR, Moskovčan Viktor Čepižnyj, ktorý o osem dní oslávi svoju päťdesiatku. Z celkom iného "cesta" je ďalšia prvá cena, ktorú získal grécky skladateľ na španielskom turnaji. Originály sú dnes zastúpené zaujímavou päťťažkou českého autora, za ktorej riešenie možno v našej súťaži získať 5 bodov. Ale pozor: kto neuvedie hrozbu a všetky dôležité varianty, získa len 4 body! Riešenie problémov pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie problému č. 1513 (Karlström) z 30. decembra 1983: 1.Va2 (hrozí 2.S:b6+ Kb8 3.Sc7 mat), 1...Sh2 2.S:b6+ Kb8 3.Sa7+ Ka8 4.S:c5+ Kb8 5.Sa7+ Ka8 6.S:d4+ Kb8 7.Sa7+ Ka8 8.S:e3+ Kb8 9.Sa7+ Ka8 10.S:f2+ Kb8 11.Sa7+ Ka8 12.Sg1+! Kb8 13.S:h2 mat. Úloha sa riešiteľom páčila.

Riešenie problému č. 1514 (Nemček) z 30. decembra 1983: 1.e3 Pd:e3 2.Sd5 Pd2-d4+ 3.Ke4 Pd2-d3 mat. Originálne roztrojenie strelca zvládlo 19 riešiteľov, čo nás príjemne prekvapilo.

Riešenie problému č. 1515 (Svoboda) z 30. decembra 1983: 1. stočenie šachovnice do horizontálneho valca (prvý rad pri ôsmom) šach! 1...Kd2 (jediné) 2. otočenie valca o 90° (čím sa zmení chod bielych pešiakov zľava doprava) mat! Pravda, ako viacerí uviedli (správnych riešiteľov bolo 12), mat možno dať aj otočením o 180°. To je azda duál, ledaže by autor považoval takéto otočenie za dva ťahy...

Knihy za správne riešenia vyhrávajú: Branislav Krajčovič, 29. augusta 55, 920 01 Hlohovec a Ján Luky, 935 51 Ondrejovce 31.

Riešenie problému č. 1516 (Carpenter) zo 6. januára: 1.Dd6! tempo 1...Kc4 (Kc2), Kd4 (e1D), Ke4, Kd2 2.J:e3, Jb6, Je7 Jb4 mat. Skvelý úvodník, pridávajúci k jednému (c2) ďalšie štyri voľné polia (c4, d2, d4, e4), a presne určené maty s využitím dvoch batérií (d6-d1, a8-f3).

Riešenie problému č. 1517 (Čepižnyj) zo 6. januára: Zdanlivé hry 1...Kg7, Ke5, V:a8 2.Jf5, Jf3, Jc2 mat, riešenie 1.Dh1! hrozí 2.Dh8 mat, 1...Kg7, Ke5, V:h1 2.Jde6, Jc6, Jb3 mat. Bolo by to veľmi pekné a elegantné, keby nie prekvapujúceho duálu po 1...Ke5 2.Jd7 mat (v riešení aj v zdanlivej hre). To je chyba, ktorá vznikla asi pri knižnom reprodukovaní problému a umožnila našim riešiteľom získať bod naviac. Možnosť utvoriť "pelotón" s 5 bodmi využilo viac ako 30 účastníkov našej súťaže. Teda začiatok zaujímavý...


"Pituk 80"

Pod týmto názvom vypísala Sekcia kompozičného šachu pri VŠZ SÚV ČSZTV veľkú medzinárodnú súťaž v skladaní dvojťažiek. Náš zaslúžilý majster športu Alexander Pituk z Banskej Štiavnice oslávi svoju osemdesiatku 26. októbra t. r. – a do tohto termínu treba posielať dosiaľ neuverejnené skladby na adresu Ivan Jarolín, Na križovatkách 42, 821 04 Bratislava. Každý autor smie poslať najviac dva problémy (s pripojenou adresou a úplným riešením). Udelené budú najmenej 4 ceny podľa rozhodnutia medzinárodného rozhodcu FIDE v kompozičnom šachu – A. Pituka.

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o šachové problémy sa uskutoční vo štvrtok 16. februára t. r. o 18. hod. v Klube Planéta na Drieňovej ulici (Ostredky).


Vzad <<  >> Vpred