Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(9.3.1984)


Problém č. 1541 – originál

Zoltán Labai, Milanovce

Mat 2. ťahom


Problém č. 1542 – originál

Milenko Dukić, Juhoslávia

Mat 3. ťahomKontrolná notácia. 1541: b. Kh2 Db1 Vc1 Ve1 Sd2 Sf1 Jd3 Je7 (8), č. Kd4 Dg8 Sb7 Sh6 Jd6 Jf4 Pa3 b3 b6 c6 e6 f6 g7 (13), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1542: b. Kc7 De3 Jf6 Pf4 (4), č. Kc4 Pb5 (2), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Dvojťažka má zdanlivé hry po 1...Jc4 a 1...Je4 a zvodnosť, ktorá je symetrická s riešením. Zriedkavý zahraničný originál pochádza od autora z Osijeku a zaujme dobrým využitím malého materiálu. Riešenia pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1526 (Ruszczyński) z 3. februára: Zdanlivé hry 1...Va7, Jc7, J:f6 2.Jd4, Ve5, D:f6 mat, zvodnosť 1.Db4? hrozí 2.e7 mat, 1...Va7, Jc7, J:f6, Jg7 2.De4, Vf4, Jd4, g4 mat, 1...Se5!, riešenie 1.Dd6 hrozí 2.e7 mat, 1...Va7, Jc7, J:f6, Jg7 2.Vf4, De5, Ve5, Jg3 mat. Autor použil síce starú známu schému, ale jej zdokonalením vykúzlil skutočne skvelú dvojťažku. Navyše – zdanlivé hry vychádzajú aj po 1.Dd8?, čo zviedlo desiatky riešiteľov (1...Jg7!).

Riešenie problému č. 1527 (Lukianov) z 3. februára: Zdanlivé hry 1...Sd5, Se4 2.Kf5, Ke6 mat, zvodnosť 1.Jf2? hrozí 2.Ke6 mat, 1...Sd5, Se4 2.Se5, V:e4 mat, 1...Ve1!, riešenie 1.Je3 hrozí 2.Kf5 mat, 1...Sd5, Se4 2.Jf5, Se5 mat a 1...Jf7, Jg6 2.K:f7, K:g6 mat. Zaujímavé hrozbové paradoxy s dôvtipne pripojeným matom Se5 vo dvoch fázach. Taktiež výborné dielo.

Riešenie problému č. 1528 (Reiprich) z 3. februára: 1.Da4 hrozí 2.Jd4+ Kd5 3.Dc6 mat, 1...K:f5 2.Vh5+ Ke6, Kg6, Ke4, Kg4 3.Jc7, Jf4, Jc3, Vg5 mat, 1...Kd7 2.Jc7+ Kd8 3.De8 mat, 1...Kd5 2 Jd4 a 3.Dc6 mat (aj po 2...Kc4, Ke4). Riešiteľom sa veľmi páčila vzhľadom na skrytý úvodník a pestré varianty (najmä "hviezda" po 1...K:f5).

Riešenie problému č. 1529 (Čepižnyj) z 10. februára: 1.Je4 hrozí 2.J:c2 mat, 1...Ke3+, c:d4, V:e4, Sc4 2.Sc4, Sd5, Se6, Sc2 mat – to sú najkrajšie varianty, ale nasleduje ešte druhá polovica: 1...J:f7, V:f5, Jc7(Jb4), Sf2 2.S:f7, J:f5, J:c5, J:f2 mat. Jedna z najlepších klasických (jednofázových) dvojťažiek, aká kedy bola zložená.


K riešiteľskej súťaži

Na našej dvojmesačnej riešiteľskej súťaži sa k 6. februáru zúčastňovalo 385 riešiteľov. Prvým problémom bol hneď druhý problém (1517): závažný duál po 1...Ke5 objavilo iba 42 riešiteľov. Z nich však 17 stratilo body v ďalšom priebehu (najmä pri č. 1522 a 1524), takže plný počet 24 bodov za prvých 10 problémov (1516-1525) dosiahlo týchto 25 účastníkov: Bandžuch, Bednár, Dzuriš, Horák, Kabeš, Kočan, Kovalič, Kramár, Kubíni, Langhoffer, Magura, Majerčák, Malinovský, Mikuláš, Mitter, Novomeský, Olexa, Rakús, Ružinský, Samlek, Škerlík, Sylvestr, Tarina, Technovský a Vranka. – Niekoľkí reklamovali duály v č. 1522 (napr. 1...Jb2 2.Dc3+, J:f6) a 1525 (1...Vd8 2.Je5+ Ke8 3.Vc8, Jc7 mat), pravda, takéto duály v bezvýznamných variantoch sa nepokladajú za závažné.

Záver súťaže však bude zaujímavý a očakávame, že zamieša aj poradie na čele...

Ešte k problému č. 1500: Ako originál bol uverejnený pod č. 1791 v aprílovom čísle časopisu Die Schwalbe r. 1976 a v celoročnom turnaji získal pochvalnú zmienku. Jeho autorom bol mladý talentovaný maďarský skladateľ Tibor Orbán (nar. 5. júla 1956), ktorý však dnes už nie je medzi živými (zomrel vo veku 25 rokov – 4. septembra 1981).


Poradie šachistov

Podľa najnovšej klasifikačnej listiny šachistov (systém p. Ela) je medzi ženami na čele Angličanka Cramlingová (2405) pred Sovietkami Čiburdanidzeovou (2385), Alexandriovou (2370), Gaprindašviliovou (2330), Achmylovskou (2300), Joselianiovou (2290) a Litinskou (2280). Naša Klímová je na 14.-16. mieste s 2230 bodmi, ďalšie reprezentantky ČSSR už majú menej: Eretová 2090, Cyprianová a Možná 2055, Módrová 2050 atď.

Medzi mužmi sa prvý raz dostal do čela Kasparov (2710). Nasledujú Karpov (2700), Korčnoj a Ljubojević (po 2635), Andersson a Vagaňan (po 2630), Portisch (2625), Tal a Hübner (po 2620), Hort, Polugajevskij a Spasskij (po 2615), Ribli, Miles, Timman (po 2610), Smyslov a Nunn (po 2600) atď. Z čs. šachistov po Hortovi nasleduje Ftáčnik (2570), Smejkal (2545), Filip (2485), Jansa a Meduna (po 2475), Lechtýnský (2470), Přibyl (2455), Plachetka (2440) atď.


Vzad <<  >> Vpred