Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(3.2.1984)


Problém č. 1526

P. Ruszczyński

2. p. zm. "Argüelles 80" 1982

Mat 2. ťahom


Problém č. 1527V. Lukianov

I. cena

Šachmaty v SSSR 1978

Mat 2. ťahomProblém č. 1528 – originál

Gejza Reiprich, Vrútky

Mat 3. ťahomKontrolná notácia. 1526: b. Ka1 De7 Ve3 Vh4 Sb2 Sd7 Je2 Jf7 Pd3 d5 e6 f6 g2 h5 (14), č. Kf5 Va4 Vg8 Sb8 Je8 Jg1 Pa2 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1527: b. Kf6 Dg7 Ve7 Vh5 Sf4 Jg4 Jh2 Pb3 b4 d2 d6 (11), č. Kd4 Vg1 Vh1 Sa1 Sg2 Jd1 Jh8 Pc6 d3 h6 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1528: b. Kh2 Dd1 Vf5 Vh7 Se5 Jb5 Jh3 (7), č. Ke6 Sg2 Jc8 Jg8 Pa7 b4 d3 e3 e7 f3 f7 h4 (12), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Dve krásne "moderné" dvojťažky poľského a sovietskeho autora obsahujú zdanlivé hry a zvodnosť, obsahom sa však veľmi odlišujú. Na dôvažok pridávame zaujímavú a nie ľahkú trojťažku nášho autora. Riešenie problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie problému č. 1510 (Fink a Tane) z 23. decembra 1983: 1.Vc8 tempo 1...Jc5, J:c6, d:c6, d6, e6, f:e5, Vd4, Jd4 2.J:b4, Jc7, Vd8, e6, De4, D:d7, Jc3, Jf4 mat (vedľajšie varianty 1...Jb3~, Jb4~, Vd3~, c3 2.Va5, e6, Se4, S:b3 mat). Osem variantov s blokovaním poľa – to je ten svetový rekord. Navyše je ešte jedno blokovanie v zdanlivej hre: 1...d:c6 2.Vd7 mat.

Riešenie problému č. 1511 (Sammelius) z 23. decembra 1983: 1.Sg3 hrozí 2.Da3+ Vd3, Sd3 3.De7, Dc1 mat, 1...Vd1 2.Db3+ Vd3, Sd3 3.De6, D:b6 mat, 1...Sc4 2.Dc3+ Vd3, Sd3 3.De1, Dd2 mat (1...Dg7, Dh2 2.V:f3+ atď.). Elegantné rozdvojovanie variantov v hrozbe a po zaujímavých obranách.

Riešenie problému č. 1512 (Koroľkov) z 23. decembra 1983: 1.Jf4+ Kh6 2.g8J+ Kh7 3.Jgf6+ Kh6 4.J:g4+ Kh7 5.Jef6+ Kg7 6.Je6+ Kf7 7.d8J+ Ke7 8.c8J mat! Napriek forsírovanosti nezabudnuteľný dojem z modelového matu piatimi jazdcami. (Vedľajší variant 1...Kh4 2.d8D+ Kg3 3.Je2+ Kh2 4.D:d2 Sf7+ 5.Ka1 a vyhrá.) Knihy za správne riešenia vyhrávajú: František Hežeľ, 044 46 Herľany 53 a Jozef Österreicher, Snežienková 38, 971 01 Prievidza.


Nové šachové knihy

V pražskom vydavateľstve Olympia vyjde preklad úspešnej sovietskej knihy B. I. Turova: Perly šachové tvorby (256 strán, 28 Kčs), obsahujúcej množstvo krásnych partií vynikajúcich šachistov, väčšinou s ich vlastnými glosami.

Na viacero dotazov našich čitateľov uvádzame, že nové Pravidlá šachu (ktoré vyšli v bratislavskom Športe) si možno objednať na adresu predajne Športu, Gorkého ul., 811 01 Bratislava (cena 5 Kčs). Brožúra obsahuje pravidlá šachu praktického, korešpondenčného, bleskového a simultánkového, ako aj nový kódex kompozičného šachu, vrátane pravidiel skladateľských a riešiteľských súťaží.* * *

Ako prehráva Karpov?

Podobne ako Kasparov, t. j. veľmi zriedka. Na jubilejných 50. majstrovstvách ZSSR v apríli 1983 zvíťazil pred Tukmakovom o pol bodu, ale jedinú prehru mu uštedril mladý gruzínsky majster Azmajparašvili, azda najmä zásluhou novinky v 10. ťahu.

KarpovAzmajparašvili (Pircova obrana): 1.e4 d6 2.d4 g6 3.Jf3 Jf6 4.Jc3 Sg7 5.Se2 0-0 6.0-0 Sg4 7.Se3 Jc6 8.Dd2 e5 9.d5 Je7 10.Vad1 b5?! 11.a3 (Karpov po dlhšom rozmýšľaní obeť neprijal pre možnosť útoku čierneho: 11.S:b5 S:f3 12.g:f3 Jh5) 11...a5! 12.b4 a:b4 13.a:b4 Va3! 14.Sg5 V:c3! (obeť kvality, taktiež odmietnutá) 15.S:f6 S:f3 16.S:f3 Va3 17.S:g7 K:g7 18.Va1 Da8 19.V:a3 D:a3 20.Se2 Db2! 21.Vd1 f5 22.e:f5 J:f5 23.c3 D:d2 24.V:d2 Va8 25.S:b5 Va3 26.Vc2 Je7 27.f4 e:f4 28.Sc6 Jf5 29.Kf2 Je3 30.Vc1 Kf6 31.g3 Ke5 32.Kf3 g5 33.g:f4+ g:f4 34.h4 J:d5 35.S:d5 K:d5 36.K:f4 Kc4 37.Ve1 V:c3 38.Ve7 K:b4 39.V:h7 d5 40.Ke5 c6 41.Kd4 a po odložení sa Karpov bez dohrávky vzdal.


Vzad <<  >> Vpred