Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(27.1.1984)


Problém č. 1523 – originál

Jozef Tonkovič

Banská Bystrica

Mat 2. ťahom


 

Problém č. 1524 – originál

Ivan Kiss, Poprad

Mat 2. ťahomProblém č. 1525V. Rudenko

II. cena

"64" 1980

Mat 3. ťahomKontrolná notácia. 1523: b. Kg7 Dh3 Vd8 Ve7 Sc5 Jg4 Jg6 Pb5 d4 e3 (10), č. Ke4 Da8 Va6 Sh7 Jd1 Pc4 d3 d6 e5 f3 g5 (11), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1524: b. Ka6 Db8 Vd3 Ve7 Sc1 Sc6 Je1 Je6 Pc2 c5 d5 g2 g4 g5 (14), č. Ke4 Df1 Vc4 Vh5 Sa1 Sb1 Ja4 Jf5 Pb5 b6 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1525: b. Ka5 Vc6 Sa4 Jc7 Jf7 Pa6 d4 g7 (8), č. Kd7 Vh1 Vh8 Se7 Je1 Jg5 Pc5 f5 (8), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Autor prvej dvojťažky uvádza jednu tematickú zvodnosť, druhej až tri. V trojťažke vynikajúceho sovietskeho veľmajstra (nar. 19.2.1938) je s obdivuhodnou ľahkosťou spracovaná ťažká strategicko-geometrická téma. Riešenie problémov pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie problému č. 1507 (Vinje) zo 16. decembra 1983: Zdá sa, že ide 1.Vd8 mat, čierny však nemohol vykonať posledný ťah (ktorým vznikla pozícia problému), preto je sám na ťahu a po 0...h5 (h6) dostane 1.Vh6 mat! Veru, viacej bolo tých, ktorí na "špás" neprišli – časť si sťažovala, že nové pravidlá šachu nemohla dostať.

Riešenie problému č. 1508 (Reiprich) zo 16. decembra 1983: 1.Dh8 hrozí (napr. po 1...g:h5) 2.Da8 S:e3 3.Dg2 mat, 1...Jf8 (Jf6) 2.Jg3+ S:g3 3.Dh1 mat, 1...Sb8 2.Dc3 3.Dd3 mat, 2...b:c4 3.D:c4 mat (1...S:e3 2.Da8 atď.). Dáma v štyroch rohoch – téma, ktorá sa riešiteľom vždy bude páčiť.

Riešenie problému č. 1509 (Havran a Labai) zo 16. decembra 1983: a) 1.De3 tempo 1...V:d3 2.Dc5+ J:c5 mat, 1...c:d3 2.S:d4 Jd7~ mat, 1...e:d3 2.De5+ J:e5 mat, b) 1.Se3 a varianty sme uviedli spolu s diagramom. Zaujímavé je porovnať druhé ťahy bieleho v a) a b): vzhľadom na obrany sú navzájom cyklicky posunuté. Čiže – Lačného téma v samomate.

Knihy za riešenia problémov č. 1507-1509 vyhrávajú: Ľudovít Diószegi, Puškinova 1714/2, 066 01 Humenné a Oto Mihalčo, Toryská 32, 040 11 Košice.


Kompozičný šach na východe

Výborné výsledky dosahujú v posledných rokoch šachoví skladatelia z Východoslovenského kraja. Ako dôkaz namiesto štatistiky iste postačí mimoriadny úspech v súťaži začínajúcich autorov ÚV ČSZTV 1980, kde východoslovenskí autori získali všetkých 10 ocenení (Križovenský v poradí 1, 3, 8, 9, Kiss 2, 4, 6, 7, Dučák 5, Mihalčo 10).

Nespornú zásluhu na tomto napredovaní má rubrika vo Východoslovenských novinách, založená už r. 1958. Tento rok prišla s chvályhodnou novinkou, keď vypísala dve súťaže v skladaní problémov pre československých autorov: dvojťažky (rozhodca M. Bednár), trojťažky a mnohoťažky (O. Mihalčo). Do každého oddelenia môže jeden autor poslať najviac dve skladby, každý autor mimo Východoslovenského kraja dostane exemplár s uverejnenou skladbou. Problémy treba posielať na adresu redakcie Východoslovenských novín, Švermova 47, 042 66 Košice, s označením ŠACH. V každom oddelení budú udelené dve ceny a ďalšie vyznamenania.


Kempelen 250

23. januára t. r. bolo tomu presne 250 rokov, čo sa v Bratislave narodil Wolfgang Kempelen, slávny vynálezca, konštruktér, ale aj právnik, grafik atď. Do histórie šachu ostane navždy zapísaný ako tvorca "šachového au", ktorý prvý raz predviedol v Bratislave a vo Viedni r. 1769 a potom s ním precestoval takmer celú Európu, udivujúc obecenstvo nevysvetleným princípom, ale aj veľmi dobrými šachovými výkonmi. Kameňmi pohybovala vosková figurína Turka, sediaca za tajomnou debnou, na ktorej bola šachovnica. Z mnohých výskumov je zrejmé, že v debne musel byť ukrytý výborný šachista, ktorý dostával informácie o ťahoch súpera a sám pomocou dômyselného mechanizmu pohyboval rukou Turka. Automat prežil svojho tvorcu (Kempelen zomrel pred 180 rokmi – 26. marca 1804 vo Viedni), až nakoniec r. 1854 ho zničil požiar v Čínskom múzeu vo Philadelphii.


Vzad <<  >> Vpred