Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(16.12.1983)


Problém č. 1507O. E. Vinje

3142 Fairy Chess Review 4.1938

Mat 1. ťahom 

Problém č. 1508 – originál

Gejza Reiprich, Vrútky

Mat 3. ťahom

 


Problém č. 1509 – originál

Jozef Havran, Šaľa

a Zoltán Labai, Milanovce

Samomat 2. ťahom

a) diagram b) Sc3<–>Dg1Kontrolná notácia. 1507: b. Kf7 Vd6 (2), č. Kh8 Ph7 (2), mat prvým ťahom. 1508: b. Kd1 Da1 Se3 Je1 Jh5 Pc2 c4 (7), č. Kf1 Sf4 Jh7 Pa7 b5 c5 g5 g6 (8), mat tretím ťahom. 1509: a) b. Kc8 Dg1 Sb7 Sc3 Jd2 Je8 Pb4 c7 d3 f4 f6 (11), č. Kd5 Vd4 Se6 Jc6 Jd7 Pb5 c4 e4 f5 f7 (10), b) vzájomne premiestniť Sc3 a Dg1, v oboch pozíciách biely začne a donúti čierneho dať mat druhým ťahom. – Čo môže byť pre šachistu jednoduchšie ako dať jednoťahový mat? A predsa sme zvedaví na listy našich čitateľov s riešením č. 1507 – tí, ktorí si už kúpili nové pravidlá šachu, budú mať výhodu, najmä ak si prečítali článok 47 Kódexu kompozičného šachu. Trojťažka stále aktívneho autora sa iste bude páčiť. V našej rubrike zriedkavý samomat venovali autori vedúcemu rubriky; aby sme ho riešiteľom sprístupnili, uvádzame kompletné riešenie pozície b): 1.Sg1-e3 tempo 1...V:d3 2.De5+ J:e5 mat, 1...c:d3 2.Dc5+ J:c5 mat, 1...e:d3 2.S:d4 Jd7~ mat (čierny, prirodzene, nehrá 1...Jd7~, lebo nechce dať mat). Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov aspoň dvoch problémov odmeníme knihami. – V prvej novoročnej rubrike vypíšeme novú dlhodobú riešiteľskú súťaž.

Riešenie problému č. 1491 (Mlynka) zo 4. novembra: Zdanlivé hry 1...Jd7 2.S:b5+ V:b5 3.D:b5+ K:b5 mat, 1...J:c8 2.Vc7+ D:c7 3.D:c7 K:c7 mat, riešenie 1.Jb6 hrozí 2.Db7+ Kd6 3.Jc8+ V:c8 mat, 1...D:f8 2.Sb7+ K:b6 3.Va6+ V:a6 mat, 1...Jc8 (Je7~) 2.Vc7+ D:c7 3.Db7+ D:b7 mat. Všetkých päť matov s väzbou bielej figúry! Výborná skladba, ale pre našich riešiteľov veľmi náročná.

Riešenie problému č. 1492 (Križovenský) zo 4. novembra: Zdanlivé hry 1...J:d3, a5 2.c3, Jb5 mat, zvodnosť 1.Db5? hrozí 2.c3 aj Dc4 mat, 1...a:b5 2.J:b5 mat, 1...J:d3!, riešenie 1.Jd5 hrozí 2.Sc3 mat, 1...J:d3 2.Dc4 mat. Hrozbové paradoxy na maty c3, Dc4 – zaujímavá "výskumná" dvojťažka.

Riešenie problému č. 1493 (Hlinka) zo 4. novembra: 1.Vg8+ Kc7! 2.J:g2 Vd1+ 3.Ka2! (3.Kb2? Vg1! 4.Ve8 V:g2 5.V:e2 Sd4+ a čierny vyhrá) 3...Kd7! (3...Vg1 4.Ve8 Se3! 5.Je1! remíza) 4.Vg4! Vg1 5.Ve4 Se3! (posledná šanca čierneho) 6.Je1! (6.V:e3? V:g2 7.Kb3 Kd6 a čierny vyhrá) 6...V:e1 7.V:e3 remíza. Poučná štúdia pre praktických hráčov.

Knihy za riešenia problémov č. 1491-1493 vyhrávajú: František Kubáni, ul. 1. mája 216/9, 058 01 Poprad a Štefan Tušiak, Fučíkova 22, 937 01 Želiezovce.


* * *

Kasparov prehráva zriedka

Nesporný favorit turnaja kandidátov, 20-ročný Garri Kasparov z Baku dosahuje v turnajoch vynikajúce výsledky a len ojedinelé okúsi trpkosť prehry. Vo štvrťfinále porazil Beľavského 6:3, pričom prehral len jednu partiu, keď sa ako čierny bránil nečakane Nimcovičovou obranou: 1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 Sb4 4.e3 0-0 5.Sd3 c5 6.Jf3 d5 7.0-0 c:d4 8.e:d4 d:c4 9.S:c4 b6 10.De2 Sb7 11.Vd1 S:c3 12.b:c3 Dc7 13.Sd3 D:c3 14.Sb2 Dc7 (umožňuje bielemu útok, lepšie bolo 14...Db4) 15.d5! S:d5 16.S:f6 g:f6 17.De3 Kg7 18.Vac1 Jc6 19.Se4 (útočnejšie bolo 19.Jd4) 19...Dd6! (najlepšia obrana) 20.S:d5 e:d5 21.Vc4 Dd7 (druhá nepresnosť, malo sa stať 21...Je7!) 22.Vh4 Df5 23.V:d5 Je5 (na oboch súperov už doliehala časová tieseň, preto zrejme Kasparov nenašiel 23...Db1+) 24.h3! Vfe8 25.Jd4 Dg6 26.Df4 Vad8 27.Jf5+ Kh8 28.V:d8 V:d8 29.De4! (hrozí 30.Vh6) 29...Vc8 30.Kh2! Vc4 31.Da8+ Dg8 32.D:a7 V:h4 33.J:h4 Dg5 34.Da8+ Kg7 35.De4! h5 36.Jf5+ Kg6 37.Je7+ Kh6 38.f4 a čierny sa vzdal. Bola to štvrtá partia zápasu, ktorou Beľavskij vyrovnal stav na 2:2.


Vzad <<  >> Vpred