Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(9.12.1983)


Problém č. 1504Wolfgang Pauly

Deutsche Wochenschach 1910

Mat 4. ťahomProblém č. 1505 – originál

Ľuboš Svetoň, Bratislava

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom


 

Problém č. 1506 – originál

Miloš Lakatoš, Trebišov

Mat 2. ťahomKontrolná notácia. 1504: b. Ke6 Df5 (2), č. Ke8 Vh8 Se1 Pe7 h6 (5), biely začne a dá mat najneskôr štvrtým ťahom. 1505: b. Kb8 Dc7 Vh4 Sg4 Sh8 Jf6 Jh6 Pd4 (8), č. Ke6 Sc8 Jd8 Pc6 d6 e5 f5 g6 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1506: b. Kh8 De1 Ve2 Sg7 Jc7 Jh6 Pc3 c5 e3 e6 f3 f6 (12), č. Ke5 Da3 Vg4 Sa4 Sg5 Jh5 Pf4 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom. – Jeden z najslávnejších šachových skladateľov histórie, Rumun Wolfgang Pauly (15.8.1876-3.3.1934) je autorom mnohých duchaplných a vysoko originálnych kombinácií, ako to dokazuje aj dnešný prvý diagram: zdalo by sa, že k cieľu vedie rýchle 1.De5? (s hrozbami 2.Db8, D:h8 mat), ale čierny má "v talóne" 1...0-0! Otázka preto znie, ako zlikvidovať túto nepríjemnú obranu... Dvojťažka č. 1505 je už 142. prvotinou v našej rubrike (z toho stoštyridsiatou od slovenského autora) – pomaly sa teda blížime k ďalšiemu jubilejnému číslu 150. Druhú dvojťažku dôkladne vyrieši len ten, kto preskúma aj zvodnosť 1.Db1?. Riešenia pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov aspoň dvoch problémov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1488 (Skoba a Kolčák) z 28. októbra: 1.Jd3 Vg8 2.V:g8(Vh1) e:d3 mat, 1.Jg4 Vf6 2.J:f6(Va1) e3 mat, 1.Jg2 Vc8 2.D:c8(Vh1) e4 mat, 1.Df3 Vd8 2.V:d8(Va1) e:f3 mat. Niekoľkým riešiteľom sa veľmi páčila, žiaľ, počet riešiteľov pri tomto probléme bol značne nižší ako obyčajne.

Riešenie problému č. 1489 (Gašparovič) z 28. októbra: Zvodnosť 1.V:e7? tempo 1...Jd2~, Jd1~, d5, c6 2.Ve4, S:e3, Se5, D:d6 mat, 1...c5!, riešenie 1.V:c7 tempo 1...Jd2~, Jd1~, d5, e7~ 2.Vc4, D:c3, Dc5, D:d6 mat. Zámena troch matov a jednej obrany – napriek symetrii dosiaľ najlepšia autorova úloha.

Riešenie problému č. 1490 (Kekely) z 28. októbra: Nejde ihneď 1.f6? pre 1...h1D! 2.f7 D:f1 a čierny vyhrá. Preto najprv 1.g3+! K:g3 2.Sg2! (ani teraz 2.f6? h1D 3.f7 Db7! 4.Ke6 Db4! a čierny vyhrá) 2...K:g2 3.f6! (až teraz, keď je kráľ ďalej.) 3...h1D 4.f7 De1 5.Kd7! (5.f8D? Db4+!) 5...Db4 6.Ke8 a teoretická remíza. Sympatická zrozumiteľná miniatúrka.

Knihy za riešenia problémov č. 1488-1490 vyhrávajú: Eva Grmanová, ul. Čs. parašutistov 11/20, 831 03 Bratislava a Michal Méri, Radničné nám. 379, 929 01 Dunajská Streda.


Kurimská aktivita

Po dvoch úspešných "národných" riešiteľských súťažiach a vypísaní prvého medzinárodného skladateľského turnaja prichystali iniciatívni šachisti z Kurimy (okr. Bardejov) dve podujatia aj r. 1984. Kurimský šachový oddiel a kultúrne stredisko pri MNV v Kurime vypisujú II. ročník medzinárodného turnaja v skladaní dvojťažiek (maximálne 3 skladby od autora, 3 ceny v hodnotách 300, 200, 100 Kčs, rozhodca Ján Valuška, adresa Milan Bednár, 086 12 Kurima 160, najneskôr do 1.12.1984) a navyše sa v Kurime uskutoční v dňoch 15.9.-16.9.1984 finále celoštátnej súťaže v riešení šachových problémov. To je aktivita, z ktorej by si mohli vziať príklad aj krajské mestá – a Kurima má menej ako 1000 obyvateľov...

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o šachové problémy sa uskutoční vo štvrtok 15. decembra t. r. o 18. hod. v Klube Planéta na Drieňovej ulici (Ostredky).


Vzad <<  >> Vpred