Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(28.10.1983)


Problém č. 1488

Ivan Skoba a Marek Kolčák

6. miesto, II. SSKŠ 1981

Pozri textProblém č. 1489 – originál

Ján Gašparovič, Partizánske

Mat 2. ťahom


Problém č. 1490 – originál

Ľuboš Kekely, Žilina

Biely remizujeKontrolná notácia. 1488: b. Ke7 Vf2 Vf8 Sc4 Pe2 (5), č. Kc2 Dc6 Vb6 Vh8 Jb4 Je3 Pc3 d7 f6 (9), čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom, 4 riešenia, circešach. 1489: b. Kg2 Da3 Vd7 Sf4 Jb6 Pa4 c2 d3 e2 (9), č. Kd4 Jd1 Jd2 Pa5 c3 c7 d6 e3 e7 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1490: b. Kd6 Sf1 Pf5 g2 (4), č. Kh4 Ph2 (2), biely začne a vynúti remízu. Prvý raz dávame v našej rubrike slovo veľmi populárnemu odvetviu exošachu, ktoré slávi v tomto roku už svoje 15-ročné jubileum. V circešachu každý braný kameň sa postaví na svoje základné pole, pritom pešiak na tom istom rade, kde bol braný, jazdec, strelec a veža na pole tej istej farby ako pole brania; ak je základné pole obsadené, braný kameň sa odstráni zo šachovnice (brať sa nesmie, keby príslušné premiestnenie braného kameňa znamenalo šach vlastnému kráľovi). Zo štyroch riešení nášho úspešného pomocného matu (na ktorom sa významnou mierou podieľal aj Karol Mlynka) prezradíme jedno: 1.Jg2 Vc8! 2.D:c8 (Vc8-h1) e4 mat (nie 2...e3+? pre 3.J:e3 s vrátením Pe3 na e2) a budú nás zaujímať názory riešiteľov na circešach. Dvojťažka snaživého autora má symetrickú zvodnosť a riešenie so zámenou matov. Napokon na treťom diagrame je štúdia, ktorá iste nedá veľa práce a mala by sa páčiť. Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch riešiteľov aspoň dvoch problémov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1471 (Velimirović) zo 16. septembra: Zvodnosti 1.Jf3, Jf5, Jde6? s hrozbou 2.Dc5 mat vedú po 1...Jb6~ k matom 2.Ve5, Je7, Jc7 a sú vyvrátené obranami 1...J:d7, Jc8, Ja8! Úvodník dáva čiernemu kráľovi dva úniky a vedie k novým matom: 1.Je2 hrozí 2.Dc5 mat, 1...Jb6~, Ke5 2.Jc3, Dd4 mat. Veľmi pekná dvojťažka, ale práve predpísaná téma (zacloňovanie jednej bielej figúry druhou) je v nej podaná slabo a nevýrazne.

Riešenie problému č. 1472 (Gašparovič) zo 16. septembra: Zvodnosť 1.D:c6? tempo 1...b4(Kd4), d4(Kb4), c2 2.D:d5, D:b5, D:d5 mat, 1...g:f4!, riešenie 1.Dc2 hrozí 2.D:c3 mat, 1...b4(Kd4), d4(Kb4) 2.Dd3, Db3 mat. Na takýchto skladbách sa začínajúci autori cvičia v konštrukcii zámen matov.

Riešenie problému č. 1473 (Lakatoš) zo 16. septembra: 1.Jh4 hrozí 2.Da7+ Ke5 3.Jg6 mat, 1...Sc3~ 2.Jf3+ e:f3 3.De3 mat, 1...Sb4! 2.D:b4+ Vc4 3.S:b2 mat, 1...Sd2! 2.Jf3+ e:f3 3.Vd3 mat (1...Ke3 2.Da7, Dc5+ atď.). Dve predĺžené obrany čierneho strelca v trojťažke: na začiatočníka náročná téma.

Knihy za riešenie problémov č. 1471-1473 vyhrávajú: Ľubomír Pitel, Osloboditeľov 215, 013 13 Rajecké Teplice a Soňa Radilová, 946 52 Imeľ 260, okr. Komárno.

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o šachové problémy sa uskutoční vo štvrtok 3. novembra t. r. o 18. hod. v Klube Planéta na Drieňovej ulici (Ostredky).


* * *

Za Salom Flohrom

Vo veku 74 rokov zomrel 18. júla t. r. v Moskve jeden z najslávnejších a najpopulárnejších šachistov Salo Flohr, bývalý československý reprezentant a kandidát na zápas o titul majstra sveta s Alechinom. Žiaľ, tento zápas sa už nemohol uskutočniť pre okupáciu Československa hitlerovskými vojskami. Flohr musel odísť, za svoju druhú vlasť si zvolil Sovietsky zväz – a Moskve zostal verný až do smrti.

Prinášame partiu GoglidzeFlohr z II. moskovského medzinárodného turnaja r. 1935: 1.d4 Jf6 2.c4 g6 3.Jf3 Sg7 4.g3 0-0 5.Sg2 d6 6.0-0 Jbd7 7.Dc2 e5 8.d:e5 d:e5 9.Vd1 De7 10.Jc3 c6 11.Ja4? Ve8 12.h3 Jh5 13.c5 e4! 14.Jd4 e3! 15.S:e3 J:g3 16.Vac1 Jf6 17.Jc3 Jfe4 18.J:e4 J:e4 19.Sf4 J:f2! 20.K:f2 Dh4+ 21.Kf3 S:h3 22.S:h3 D:h3+ 23.Kf2 Dh4+ 24.Kf3 Se5 25.e3 S:f4 26.e:f4 Dh3+ 27.Kf2 Ve3! 28.Vg1 Vae8 29.Vg2 Dh4+ a biely sa vzdal.


Vzad <<  >> Vpred