Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(4.11.1983)


Problém č. 1491K. Mlynka

18. miesto, II. SSKŠ 1981

Samomat 3. ťahomProblém č. 1492 – originál

Marián Križovenský

Vranov nad Topľou

Mat 2. ťahom


 

Problém č. 1493 – originál

Michal Hlinka, Košice

Biely remizujeKontrolná notácia. 1491: b. Ka8 Db8 Va7 Sa6 Sf8 Jc8 (6), č. Kc6 Dg7 Va1 Vc5 Sd5 Je7 Jf6 Pb5 c4 e4 e5 e6 (12), biely začne a donúti čierneho, aby mu dal mat najneskôr tretím ťahom. 1492: b. Ka2 Dc6 Vc8 Sd2 Jc7 Pc2 d3 e4 (8), č. Kd4 Vd6 Sg1 Jb7 Jc5 Pa3 a6 e5 f7 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1493: b. Ka1 Vg3 Je1 (3), č. Kb8 Vd7 Sf2 Pe2 g2 (5), biely začne a vynúti remízu. Samomaty uverejňujeme len veľmi zriedka, ale úspech nášho autora vo svetovej súťaži by mal byť dostatočným dôvodom. Je pritom zaujímavé, že č. 1491 obsahuje zdanlivé hry (keby začínal čierny) 1...Jd7 2.S:b5+! V:b5 3.D:b5+ K:b5 mat (všimnite si, že v druhom a treťom ťahu čierny nemá iné možnosti) a 1...J:c8 2.Vc7+ D:c7 3.D:c7+ K:c7 mat (opäť s väzbou bielej figúry na a-stĺpci). Pravda, po úvodníku bieleho sa všetko zmení... Dvojťažka má zdanlivú hru 1...J:d3 2.c3 mat a zvodnosť 1.Db5? s dvojitou hrozbou. Napokon štúdia by mala zaujať všetkých praktických šachistov. Autor dokazuje, že k cieľu nevedie 1.V:g2? ani 1.Vb3+?, ale len 1.Vg8+! Kc7! 2.J:g2. Aké je najlepšie pokračovanie čierneho aj bieleho? Riešenia pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov aspoň dvoch problémov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1474 (Knuppert a Zappas) z 23. septembra: Zdanlivé hry 1...D:a2, D:b6, Dc6 2.Vf2, Vf4, Vf3 mat, riešenie 1.Sf4 hrozí 2.Vd2 mat, 1...D:a2, D:b6, Dc6 2.Ve5, Vc5, Vd5 mat (1...D:f5+ 2.D:f5 mat). Pekne konštruovaná zámena troch matov z batérie.

Riešenie problému č. 1475 (Nemček) z 23. septembra: a) zvodnosti 1.Dg3? hrozí 2.D:f4 mat, 1...Jd:e6 2.V:e6 mat, 1...Vf1!, 1.Dc3? hrozí 2.D:d4 mat, 1...Jf:e6 2.V:e6 mat, 1...Vd1!, 1.De3? hrozí 2.D:f4, D:d4 mat, 1...Jd:e6 2.D:e4 mat, 1...Jf:e6!, riešenie 1.e8D hrozí 2.Dh8 mat, 1...Jd:e6, Jf:e6, e3, Jf5, J:d5 2.Dc3, Dg3, D:e3, Jf7, V:d5 mat, b) riešenie 1.b8D hrozí 2.Dh8 mat, 1...Jd:e6, Jf:e6 2.V:e6 mat (ostatné ako v a ). Päť fáz obsahujúcich zámeny matov, úvodníky však nevzbudili veľký ohlas.

Riešenie problému č. 1476 (Kozinka) z 23. septembra: 1.Jd6 hrozí 2.Df3, g2, h1, 1...g:h5 2.Df5, 1...f3 2.Df4, 1...e2 2.D:e2, 1...d2 2.Dd3 a vždy 3.Je4 mat, resp. 2...K:d6 3.Sb4 mat. Zaujímavé sólo bielej dámy v súboji s čiernymi pešiakmi.

Knihy za riešenie problémov č. 1474-1476 vyhrávajú: Jela Kalušiaková, Račianska 1, 831 05 Bratislava a Štefan Skaloš, Družstevná 14, 960 01 Zvolen.


Majstrovstvá Slovenska

V dňoch 15. a 16. októbra t. r. sa uskutočnila v Martine II. celoslovenská súťaž v riešení šachových problémov, na ktorej sa zúčastnili víťazi krajských majstrovstiev a iných významných súťaží v tomto odvetví kompozičného šachu.

Náročná súťaž mala 6 kôl, v ktorých sa postupne riešili 2 dvojťažky, 2 trojťažky, 2 štúdie, 2 pomocné maty, 2 štvorťažky a 2 samomaty, pri spôsobe hodnotenia majstrovstiev sveta. Celkove bolo možné získať 12 bodov za maximálny čas 255 minút.

Majstrovstvá sa skončili vynikajúcim úspechom Ľubomíra Širáňa z Lovčice, okr. Žiar nad Hronom (t. č. študenta IV. ročníka EF SVŠT v Bratislave), ktorý jediný vyriešil všetky problémy, a to za 154 minút. S pomerne veľkým odstupom skončil na 2. mieste Ján Valuška zo Zvolena (9 bodov – 129 minút) a na 3. mieste 16-ročný Emil Klemanič z Košic (7,5 – 192). Ďalšie poradie už bolo "nabité": 4. B. Moravčík (7 – 157), 5. I. Bandžuch (7 – 195), 6. J. Svoboda (7 – 245), 7. O. Mihalčo (6,5 – 240), 8. P. Gvozdják (6 – 236), 9. J. Štúň (5,5 – 216) atď.


Vzad <<  >> Vpred