Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(23.9.1983)


Problém č. 1474

Hugo Knuppert a Byron Zappas

1.-2. miesto, II. SSKŠ 1981

Mat 2. ťahomProblém č. 1475 – originál

Milan Nemček, Vrútky

Mat 2. ťahom

a) diagram b) Pe7 na b7


Problém č. 1476 – originál

Ján Kozinka, Trnava

Mat 3. ťahom

 Kontrolná notácia. 1474: b. Kh3 Dh7 Va2 Vf5 Sa8 Se5 Jb6 Jd1 Pc3 f6 g2 (11), č. Kd3 De6 Jb5 Pg3 (4), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1475: a) b. Kd7 Da3 Vc4 Vd6 Sg5 Jb6 Jh6 Pc6 d5 e6 e7 (11), č. Ke5 Vb1 Vb4 Jd4 Jf4 Pe2 e4 g6 h5 (9), pozícia b) vznikne premiestnením Pe7 na b7, v oboch pozíciách biely začne a dá mat druhým ťahom. 1476: b. Ka8 De4 Sa5 Ja3 Jc8 Pb6 c4 d5 h5 (9), č. Kc5 Vg5 Se8 Jd8 Pd3 d4 d7 e3 e5 f4 g6 (11), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Dánsky a grécky autor poslali na svetovú súťaž prakticky identické dvojťažky (Zappas mal Sa8 na b7) a zvíťazili v oddelení A2, i keď ich skladba zrejme nedosahuje úrovne Lačného č. 1462. Hlavný obsah druhej dvojťažky sa odohrá v pozícii a) (dvojník je len doplnkom), kým v trojťažke ide o boj bielej dámy s čiernymi pešiakmi. Riešenie problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov aspoň dvoch problémov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1456 (Kiss) z 12. augusta: 1. zvodnosť 1.Jge6? hrozí 2.D:c6 mat, 1...V:c7 2.J:c7 mat (Sg8?), 1...Jd8! (2.Vd6?) (1...Dc2, g:f4 2.S:e4, Vh5 mat), 2. zvodnosť 1.Jgf5? hrozí 2.D:c6 mat, 1...Dc2 2.Je3 mat (S:e4?), 1...g:f4! (2.Vh5?) (1...V:c7, Jd8 2.Sg8, V:d6 mat), riešenie 1.Jc2 hrozí 2.D:c6 mat, 1...V:c7, Jd8, Dc2, g:f4 2.Sg8, V:d6, S:e4, Vh5 mat. Veľmi originálna dvojťažka, v ktorej sa rozličným spôsobom, ale analogicky využíva zacloňovanie línií bielej veže a strelca vo zvodnostiach (na skladbe sa podieľal aj Jozef Taraba).

Riešenie problému č. 1457 (Lačný) z 12. augusta: Pokusy 1.Sd4 (Sd6)?, 1.Sc3 (Sc7)?, 1.Sf6? viaznu na 1...Je3!, 1...Se3!, 1...S:b3!, riešenie 1.S:b2 hrozí 2.De6 mat, 1...Je3 2.Dd3 hrozí 3.Dd7, Je5 mat, 1...Se3 2.Dc2 hrozí 3.Dc8, Je5 mat, 1...S:b3 2.De5 3.Jf6 mat, (1...Kf5 2.De5+). Odväzovanie čiernej veže bielou dámou v troch variantoch s pekným rozlíšením druhých ťahov. Rozhodcovi sa nepáčilo branie pešiaka v úvodníku.

Riešenie problému č. 1458 (Pachman) z 12. augusta: 1.Vf3+! Kg5 2.Vh3 Je3+ 3.V:e3 K:h4 4.Kg2 Jf2 5.K:f2 h1D pat!, 5...h1S! 6.Kg1 Sh1~ 7.Kh2 S:e3 pat! Okrem predpísaného patu po premene pešiaka na dámu obsahuje štúdia ďalší krásny pat vo variante po premene na strelca. Dôvtipný a veľmi chutný námet.

Knihy za riešenia problémov č. 1456-1458 vyhrávajú: Stanislav Marek, Mukačevská 11, 080 01 Prešov a Robert Nagy, 941 22 Zemné 563.


Riešenie v Bratislave

Najväčší šachový oddiel na Slovensku – Slovan Bratislava CHZJD – usporiada vo štvrtok 29. septembra t. r. riešiteľskú súťaž, na ktorej sa môžu zúčastniť aj nečlenovia oddielu. Riešiť sa budú 3 dvojťažky, 1 trojťažka a 2 štúdie, začiatok je o 18. hod. (prezentácia 17,45), ukončenie pred 21. hod. Súťaž sa uskutoční v klubovni Slovana v areáli futbalového štadióna, prístup z Kalinčiakovej ulice. Riešitelia môžu použiť aj vlastné šachovnice. Očakáva sa veľa účastníkov, lebo víťaz postupuje do celoslovenskej súťaže v riešení šachových problémov 15.-16. októbra v Martine.


* * *

Miniatúrka s matom

Biely: Marjanović               Čierny: Živanov

(Pančevo 1946)

1.e4 c5 2.Jc3 Jc6 3.Jge2 g6 4.d3 Sg7 5.Se3 Jd4 6.g3?? Jf3 mat. "Chyby existujú preto, aby sa robili" – povedal slávny šachista Savielly Tartakover.


Vzad <<  >> Vpred