Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(26.8.1983)


Problém č. 1462Ľ. Lačný

9. miesto

II. svetová súťaž FIDE

C 15.2.1981

Mat 2. ťahom


Problém č. 1463J. Havran

13. miesto

II. svetová súťaž FIDE

C 15.2.1981

Mat 3. ťahomProblém č. 1464J. Valuška

7. miesto

II. svetová súťaž FIDE

C 15.2.1981

Pomocný mat 2. ťahom

2 riešeniaKontrolná notácia. 1462: b. Kd7 Da1 Vg2 Vh5 Sf2 Sh1 Jc1 Jd5 Pe6 f5 (10), č. Ke4 Vf7 Sg5 Pc5 e7 g4 h6 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1463: b. Kb4 Vg6 Sa1 Sh5 Jb6 Jh6 Pc5 c6 e3 f3 (10), č. Ke6 Dh2 Vh1 Sf6 Sh3 Jb1 Je2 Pa2 c4 c7 d5 e7 (12), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. 1464: b. Kh1 Vd5 Vh3 Sf1 (4), č. Ka4 Vb6 Vd1 Sa8 Sd2 (5), čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom, k cieľu vedú dva rozličné prvé ťahy čierneho. Druhá trojica skladieb z našej úspešnej zásielky pre II. svetovú súťaž v kompozičnom šachu. Dvojťažka má zdanlivé hry 1...K:d5, V:f5, Kf3, S:c1 2.V:g4, V:g4, Vh2, Vg3 mat (získala 12 bodov, kým trojťažka č. 1457 bola na 18. mieste s 3 bodmi). K ďalším problémom netreba osobitný komentár, ich riešenie hovorí "samé". Riešenia pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov aspoň dvoch problémov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1446 (Černý) z 15. júla: Zdanlivé hry 1...d6, Sg1 2.J:c3, D:e5 mat, riešenie 1.Sg2 hrozí 2.Df7 mat, 1...d6, Jb6~, J6c4, Kc4 2.Jd2, Je3, Jb4, Jd6 mat. Pekná zámena hier umožnená výborným úvodníkom.

Riešenie problému č. 1447 (Reiprich) z 15. júla: a) Intencia 1.Jb4 Ke3 2.J:d5+ 3.Vh4, 1...Kg3 2.J:d5 Sf5 3.Vf4 atď., ale aj vedľajšie riešenia 1.K:d7 Kg3 2.Je3 a 1.Ke7 d6, Kg3 2.Kf6, Vh3+, b) intencia 1.Jh4 Kf4 2.Sd2+ Ke4 3.Vd5, 1...Ke3 2.Vf5 Ke4 3.Sf2 atď., ale aj vedľajšie riešenia 1.K:c7 a 1.Sd2. Oprava.

Knihy za správne riešenia problémov č. 1446 a 1447 vyhrávajú: Vladimír Hanzely, Mlynská 23, 058 01 Poprad a Zdeněk Teuschel, ul. Janka Kráľa 8/3, 971 01 Prievidza.


Kurima – druhý ročník

Po úspechu minuloročnej súťaže sa kurimskí šachisti rozhodli usporiadať "národnú riešiteľskú súťaž" aj v tomto roku. Uskutočnila sa 25. júna a prilákala do veľkej sály kultúrneho domu 24 riešiteľov z rozličných kútov Slovenska a dokonca aj ČSR. Riešilo sa tento raz už systémom majstrovstiev sveta v šiestich kolách, ale s odlišným bodovaním – v časovom limite 320 minút bolo možné získať maximálne 38 bodov. V hlavnej súťaži zvíťazil A. Bidleň z Humenného so ziskom 25 bodov za 247 minút, ďalšie poradie: P. Víšek (Kutná Hora) 24 bodov (237 minút), E. Klemanič (Košice) 24 (263), M. Bednár (Kurima) 22 (272), M. Cyprian (Dubnica n. V.) 21 (244), M. Svrček (Vrútky) 20 (231), O. Ralík (Nitra) 20 (303), M. Kolčák (Bratislava) 17 (237) atď. Súčasťou súťaže boli aj majstrovstvá Bardejovského okresu – v nich zvíťazil hlavný organizátor podujatia M. Bednár (Kurima) pred I. Dzurišom (Bardejov) a P. Podubinským (Kurima). Podľa najnovšej správy by Kurimčania radi usporiadali finále celoštátnej súťaže v riešení šachových problémov.


Krúžok kompozičného šachu

Už svoju dvanástu sezónu začína vo štvrtok 1. septembra bratislavský krúžok kompozičného šachu. Na jeho schôdzach sa stretávajú domáci, ale aj "cezpoľní" záujemci o šachové problémy, hodnotia vlastné aj cudzie skladby, pohovoria si o rozličných novinkách a pod. Na prvom stretnutí, ktoré sa uskutoční o 18. hod. v Klube Planéta na Drieňovej ulici (Ostredky) bude reč aj o našej úspešnej svetovej súťaži. Osobitne vítaní budú noví záujemci.


Vzad <<  >> Vpred