Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(19.8.1983)


Problém č. 1459F. Saavedra

Glasgow Weekly Citizen 1895

Biely vyhráProblém č. 1460 – originál

Jozef Taraba

Kežmarok

Mat 2. ťahom


 

Problém č. 1461 – originál

Ivan Kiss, Poprad

Mat 2. ťahomKontrolná notácia. 1459: b. Kb6 Pc6 (2), č. Ka1 Vd5 (2), biely začne a vynúti výhru. 1460: b. Kf8 Dh6 Vc1 Ve3 Sa8 Sg7 Jc8 Jd3 Pa4 b2 d6 e2 f2 g4 (14), č. Kd5 Sg6 Jc3 Jc6 Pb3 d4 d7 e4 h7 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1461: b. Ke1 Dd1 Vf3 Vg7 Sa2 Sc3 Jc8 Jd8 Pb2 c2 e6 g3 h4 (13), č. Ke4 Df8 Va5 Vb3 Sh1 Jh7 Jh8 Pb5 e3 f4 g4 (11), biely začne a dá mat druhým ťahom. – Skladba na prvom diagrame je azda najpopulárnejšou štúdiou vôbec. Kto ju nepozná, iste si príde pri riešení na svoje, len musí byť obozretný, aby aj za čierneho našiel najlepšiu hru. Dvojťažka 1460 má zdanlivé hry po ľubovoľných ťahoch Sg6 a Jc3, ako aj po ťahoch kráľa, druhá dvojťažka je opravou problému č. 1173 z 22.8.1980 a obsahuje zvodnosti 1.Jf7? a 1.Vd7?. Riešenia pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov aspoň dvoch problémov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 1443 (Žikavský) z 8. júla: 1.f7 hrozí 2.Jf5 mat, 1...Vf4, D:f7, D:e7, e4, J:b7, V:h6 2.b:c5, Dc6, S:e7, Sg3, V:e6, f:e8J mat.

Riešenie problému č. 1444 (Gvozdják) z 8. júla: Zvodnosť 1.Df2? tempo 1...Jb7~, c5, g:h5, J:f6, Sc3, h3 2.Dc5, Vd5, Df5, D:f6, S:c3, Dg3 mat, 1...Jf8!, riešenie 1.Dd2 tempo a po rovnakých obranách v poradí 2.Dd6, Dd5, Vf5, D:g5, D:c3, Sg3 mat. Zámena šiestich matov so zaujímavým "zavadzaním" dámy vežiam a strelcovi k poliam c3, d5, f5, g3.

Riešenie problému č. 1445 (Kubbel) z 8. júla: 1.Jd5 f:g5 2.Je7+ Kf8 3.Jf5 Vg7~ 4.Vb8 mat, 2...Kh8 3.Vb8+ Kh7 4.Vb1! Kh8 5.Jf5 Vg8 6.Vh1 mat, 5...Vh7 6.Vb8 mat a okrem troch modelových echových matov navyše 5...Vg6 6.Vh1+ Kg8 7.Je7+ s dobytím veže "vidličkou".

Knihy za správne riešenia problémov č.1443-1445 vyhrávajú Pavol Matvija, Kurská 9, 040 00 Košice a V. Technovský, Perečínska 54, 066 01 Humenné.


Slovenské šachové knihy (2)

3. Karol Dubecký: Teória šachového otvorenia, 1944, náklad neznámy, 130 strán, vydal autor. Kniha obsahuje stručný prehľad otvorení s odvolávkami na mnohé partie.

4. Michail Botvinnik: Sovietska šachová škola, 1952, náklad 5000, 4,1 autorského hárku, vydavateľstvo Svet socializmu, preklad z ruštiny Imrich Ivančo. Prínos najvýznamnejších sovietskych veľmajstrov pre rozvoj hraného šachu.

5. Alexandr Kotov – Michail Judovič: Sovietska šachová škola, 1953, náklad 3300, 19,1 AH, Osveta (Martin), preklad z ruštiny Ľudovít Potúček. Zdroje sovietskej školy hraného šachu, jej utvorenie, vývoj a význam pre rozvoj šachového hnutia v Sovietskom zväze a vo svete, množstvo príkladov.

6. Imrich Ivančo: Vežové koncovky, 1955, náklad 4300, 19,3 AH, vydavateľstvo Práca. Teória koncoviek za účasti veží a pešiakov a množstvo príkladov z hraného aj kompozičného šachu.

7. Karel Zmatlík – Josef Louma – Ľudovít Potúček: Šachista začiatočník, 1957, náklad 4500, 21 AH, vydavateľstvo Práca, preklad z češtiny Ľudovít Potúček. Známa česká učebnica šachu pre začiatočníkov (pravidlá, otvorenie, stredná hra, koncovky, príklady) doplnená o partie slovenských šachistov.

8. Bedrich Formánek: 353 šachových problémov, 1957, náklad 4400, 17,5 AH, vydavateľstvo Šport. Základné pravidlá a prehľad kompozičného šachu, komentované problémy z turnajov rubriky denníka Práca 1947-1955.


Vzad <<  >> Vpred