Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(30.9.1983)


Problém č. 1477M. Keller

1. miesto, II. SSKŠ 1981

Mat 3. ťahom 

 

Problém č. 1478 – originál

Ladislav Salai, Martin

Mat 2. ťahom

b) Jc2 na a6, c) Jg2 na a6


Problém č. 1479 – originál

Tomáš Gugenberger

Kotešová

Autorova prvá skladba

Mat 3. ťahom

 Kontrolná notácia. 1477: b. Kb2 Dg3 Ve1 Ve5 Sa5 Sh7 Jb6 Jh3 Pb3 d2 (10), č. Kd3 Dh1 Vh4 Vh5 Sf3 Sg1 Jf5 Jh2 Pc6 d4 d6 g2 (12), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. 1478: a) b. Kd8 Vb5 Vd1 Sh2 Sh3 Jc1 Jh8 Pe3 (8), č. Ke6 Vf5 Jc2 Jg2 Pa7 e7 f6 g6 (8), pozícia b) vznikne premiestnením jazdca c2 na a6, c) premiestnením jazdca g2 na a6, vo všetkých troch pozíciách biely začne a dá mat druhým ťahom. 1479: b. Kd8 Vf7 Se5 Sg8 Jc8 Pc3 d2 g4 h3 (9), č. Kd5 Ve1 Sf1 Ja6 Pb3 c4 c5 e2 f2 (9), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. V trojťažke západonemeckého autora, ktorá zvíťazila v oddelení B2 svetovej súťaže v kompozičnom šachu, treba si všimnúť najprv pokusy 1.Sg8? a 1.Dg8?. V trojníkovej dvojťažke je hlavnou "postavou" biely Jc1 a témou cyklická zámena účinných obrán. Príjemným prekvapením je trojťažková prvotina autora, ktorý má už 9-ročnú dcéru a so skladaním teda nezačína v typickom veku. Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov aspoň dvoch problémov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1459 (Saavedra) z 19. augusta: 1.c7 Vd6+ 2.Kb5! (2.Kc5? Vd1! remíza) 2...Vd5+ 3.Kb4 Vd4+ 4.Kb3 Vd3+ 5.Kc2! – a tu mnohí riešitelia (aj pomerne skúsení) pokladali štúdiu za ukončenú domnievajúc sa, že čierny už nemôže zabrániť premene pešiaka na dámu – pravda, až teraz príde pointa: 5...Vd4!! s úmyslom po 6.c8D? zahrať 6...Vc4+! 7.D:c4 pat! Ak biely nechce opakovať ťahy (6.Kc3 Vd1 7.Kc2), vyhrá jedine skvelou premenou pešiaka na vežu: 6.c8V!! – teraz hrozí 7.Va8+ a po samozrejmom 6...Va4 nasleduje záverečný úder 7.Kb3! s dvojitou hrozbou 8.Vc1 mat alebo 8.K:a4, proti ktorej niet účinnej obrany. Štúdia vraj vznikla analýzou skutočne hranej koncovky a je jediným kompozičným dielom autora.

Riešenie problému č. 1460 (Taraba) z 19. augusta: Zdanlivé hry 1...Jc3~, Sg6~ 2.Jf4, Jb6 mat (1...Ke6 2.Jf4 mat), riešenie 1.V:e4 tempo 1...Jc3~, J:e4 2.Ve5, Jf4 mat, 1...Sg6~, S:e4 2.V:d4, Jb6 mat (1...Kc4, K:e4 2.Jb6, Dh1 mat). Tzv. sekundárnohrozbové paradoxy: ťahy Jc3~, resp. Sg6~ raz umožňujú, druhý raz znemožňujú maty Jf4, resp. Jb6.

Riešenie problému č. 1461 (Kiss) z 19. augusta: Zvodnosti 1.Jf7? hrozí 2.V:f4 mat, 1...Kf5, S:f3 2.Dd5, Dd3 mat, 1...Jg6!, 1.Vd7? hrozí 2.Dd5 mat, 1...Kf5, Jf6 2.Dd3, V:f4 mat, 1...b4!, riešenie 1.Vf1 hrozí 2.Dd3 mat, 1...Kf5, V:c3 2.V:f4, Dd5 mat. Oprava dvojťažky s originálnymi hrozbovými cyklami, ktorá ašpirovala na cenu v predchádzajúcom skladateľskom turnaji.

Knihy za riešenie problémov č. 1459-1461 vyhrávajú: Ján Heinrich ml., ul. ČSA 30, 045 01 Moldava nad Bodvou a Roman Törvenyi, Odbojárska 223, 018 51 Nová Dubnica-Kolačín.


Slovenské šachové knihy (5)

19. Anatolij Karpov: Vybrané partie 1969-1977, 1980, náklad 20 000, 16,5 autorského hárku, vydavateľstvo Šport, preklad z ruštiny Július Kozma. Päťdesiat partií majstra sveta s mimoriadne obsažnými komentármi.

20. Abram Rojzman: Šachové miniatúrky, 1982, náklad 12 000, 16,7 AH, vydavateľstvo Šport, preklad z ruštiny Július Kozma. Základné informácie o stratégii otvorení s aplikáciou, na 380 miniatúrnych partií.

Okrem uvedeného zoznamu treba spomenúť ešte významný podiel slovenských autorov Juraja Brabca a Bedricha Formánka na kolektívnej dvojjazyčnej knihe Abeceda šachového problému, 1973, náklad 10 000, 14,6 AH, vydavateľstvo Olympia (Praha).

Do prehľadu sme nezahrnuli turnajové bulletiny a rozličné iné malé brožúry, metodické listy a pod., ako ani knihu D. Maya, ktorá síce vyšla v Bratislave (r. 1937), ale v nemčine.


Vzad <<  >> Vpred