Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(7.10.1983)


Problém č. 1480G. Costeff

1. miesto, II. SSKŠ 1981

Čierny začne, biely remizuje


Problém č. 1481 – originál

Zoltán Labai, Milanovce

Mat 3. ťahomKontrolná notácia. 1480: b. Kg7 Vf6 Sg8 Pf7 h6 h7 (6), č. Ke7 Va1 Ve8 Pa2 a5 b7 (6), čierny začne a biely po akýchkoľvek ťahoch čierneho vynúti remízu. 1481: b. Kh1 Df6 Ja5 Je7 Pa2 b4 c2 d2 (8), č. Kd4 Se8 Ja7 Je5 Pb5 c6 e4 e6 f3 g6 h7 (11), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Víťazná štúdia zo svetovej súťaže je analyticky náročná, preto väčšiu časť jej intencie prezradíme: 1...Vg1+ 2.Kh8 Vf8! (2...Vb8 3.f8D+ V:f8 4.Ve6+ atď. remíza) 3.Ve6+ Kd8 4.Ve5! (napáda pešiaka) 4...a4! (4...a1D pat!). Ako sa pokračuje? Trojťažka obsahuje tematické pokusy 1.Df4? Jf7! a 1.Dg5? Jd7!. Dokončenie riešenia štúdie a riešenie trojťažky pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 1462 (Lačný) z 26. augusta: Zdanlivé hry 1...K:d5, V:f5, Kf3, S:c1 2.V:g4, V:g4, Vh2, Vg3 mat, riešenie 1.Sg3 hrozí 2.Vf2 mat, 1...K:d5, V:f5, Kf3, S:c1 2.Vc2, Ve2, Vg1, Vd2 mat (1...K:f5 2.Db1 mat). Napriek opakovaniu matu V:g4 v zdanlivých hrách pokladáme túto dvojťažku za jasne lepšiu, ako skladbu z 1. miesta (č. 1474).

Riešenie problému č. 1463 (Havran) z 26. augusta: 1.Jd7 hrozí 2.Jf8 mat, 1...d4 2.Vg5, 1...c3 2.Vg3, 1...Jec3 2.Vg2, 1...Jbc3 2.Vg1 a vždy 3.Sf7 mat (1...Jd4 2.Jf8+ Ke5 3.S:d4 mat). Veľmi pekné štvornásobné prerušovanie línie c3-f6 s presne diferencovanými odťahmi bielej veže; škoda len, že sa "nepodarila" dlhá hrozba.

Riešenie problému č. 1464 (Valuška) z 26. augusta: 1.Vb7 Vd8 2.Vb4+ V:a8 mat, 1.Se1 Se2 2.Sb4+ S:d1 mat. Veľmi elegantná bezpešiaková deväťkameňovka s dokonalou jednotou variantov. Pravda, takéto skladby sa ťažko porovnávajú s motivačne bohatšími dielami.

Knihy za riešenie problémov č. 1462-1464 vyhrávajú: Miroslav Kupec, 976 63 Predajná 455 a Jozef Veštúr, Francisciho 807, 980 61 Tisovec.


Slovenské šachové knihy (6)

Na záver nášho "seriálu" malé zhrnutie. Z 20 uvedených kníh je 10 prekladov (9 z ruštiny, 1 z češtiny) a 2 brožované vydania pravidiel šachu. Pôvodných slovenských titulov vyšlo teda iba 8 (z toho 3 rozličné vydania učebnice Potúčka), takže slovenských autorov šachových kníh je vlastne len 5: Potúček, Dubecký, Ivančo, Formánek a Kozma. Osobitne však treba spomenúť kolektívnu Šachovú terminológiu, ktorá je azda najväčším slovenským prínosom do šachovej literatúry.

Uvedených 20 kníh vyšlo v súhrnnom náklade 130 930 exemplárov (za predpokladu, že Dubeckého kniha mala náklad 2000). V rekordnom počte 20 000 vyšla učebnica Potúčka z r. 1976 a Karpovove vybrané partie z r. 1980.

Celkový rozsah kníh je okolo 260 autorských hárkov, čo činí vyše 4100 knižných strán formátu A5. Rozsahom najväčšia bola učebnica Zmatlík – Louma – Potúček z r. 1957 (21 AH).

A nakoniec ešte jedna príjemná správa pre mnohých šachistov, ale aj pre tých, ktorí sa chcú šachu naučiť: v tomto mesiaci sa dostane na knižné pulty tretie slovenské "vydanie" Pravidiel šachu. Bude mať 96 strán formátu A6 (rozsah 3,87 AH), vyjde v náklade 5000 exemplárov a bude stáť 5 Kčs. Prinesie pravidlá šachu praktického, korešpondenčného, bleskového a simultánkového, ako aj nový kódex kompozičného šachu včítane pravidiel skladateľských a riešiteľských súťaží.


Majstrovstvá kraja

Tohoročné majstrovstvá Východoslovenského kraja v riešení šachových problémov sa uskutočnili v Prešove za účasti 11 šachistov z piatich okresov. Bolo treba vyriešiť 2 dvojťažky a po jednej trojťažke, štvorťažke, pomocnom mate a štúdii v časovom limite 180 minút. Víťazom sa stal Ján Kovalič (16 bodov z 20 možných – 148 minút) pred Imrichom Bandžuchom (obaja zo Spišskej Novej Vsi, 16 – 170), Milanom Bednárom z Kurimy (15 – 137), J. Štúňom z Humenného (12 – 180) a Mariánom Jurkovským zo Spišskej Novej Vsi (10 – 165). Žiaľ, chýbali riešitelia z Košíc.

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o šachové problémy sa uskutoční vo štvrtok 13. októbra t. r. o 18. hod. v Klube Planéta na Drieňovej ulici (Ostredky).


Vzad <<  >> Vpred