Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(18.11.1983)


Problém č. 1497I. Skoba

12.-15. miesto, II. SSKŠ 1981

Pozri text 

Problém č. 1498 – originál

Ján Dučák, Kežmarok

Mat 2. ťahom


Problém č. 1499 – originál

Slavomír Svetlík

Slovenská Ľupča

Biely remizujeKontrolná notácia. 1497: a) b. Kg4 Da4 Sa8 Jb5 Pa3 b3 b4 d6 e4 e7 f7 g7 (12), č. Kc6 Vh5 Jb7 Pa6 b6 d7 e5 (7), b) premiestniť Vh5 na g5 (biely kráľ v šachu), v oboch pozíciách tzv. sériovoťahový reflexný mat dvanástym ťahom. 1498: b. Ka2 Dg1 Vc6 Vd1 Sd2 Jf8 Jg3 Pd3 e2 f4 (10), č. Kd4 Dh3 Vf2 Vh2 Sf6 Pd5 e4 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1499: b. Kf4 Dg8 (2), č. Kh5 Dc2 Jf1 Pd6 g7 (5), biely začne a vynúti remízu. – Náš malý prehľad skladieb z II. svetovej súťaže v kompozičnom šachu zakončujeme veľmi "extravagantne": vynikajúcim problémom gottwaldovského autora, ktorý mal všetky predpoklady skončiť na medailovom mieste (20-18 bodov), ale pre čudný vkus anglického rozhodcu získal iba 7,5 bodu. Podľa predpisov daného žánru biely musí vykonať 12 ťahov bezprostredne za sebou tak, aby ho čierny mohol zmatovať prvým ťahom – ale pritom sa musí vyhnúť možnosti matu čiernemu kráľovi. Aby to bolo celkom jasné, uvádzame riešenie pozície a): 1.f8S (nejde 1.g8V? pre nutné 2.Vc8 mat) 2.g8V 3.Vg5 4.Kf5 5.Kf6 6.V:e5 7.Vf5 8.e5 9.e8J! (až teraz – predtým nebolo možné pre Ja7 alebo Jd4 mat) 10.Ke7 11.Vf7 12.Jf6 V:e5 mat. Riešenie pozície b) sa začína ťahom 1.Kh3 – zvyšok prenechávame čitateľom a čakáme ich názory. Dvojťažka stále sa zlepšujúceho Dučáka má zdanlivé hry po 1...e:d3, e3 a zvodnosti 1.Vc3?, 1.Jf1?. Druhá štúdia ďalšieho mladého autora má iba štyri ťahy, ale napriek tomu je skutočne podarená a všetkým riešiteľom sa iste bude páčiť. Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov aspoň dvoch problémov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1480 (Costeff) zo 7. októbra: 1...Vg1+ 2.Kh8 Vf8! 3.Ve6+ Kd8 4.Ve5! a4! 5.Vd5+ Kc8 6.Vd4! a3 7.Vc4+ Kb8 8.Vc3 a remíza, lebo po 8...a1D (podobne v predchádzajúcich párnych ťahoch) je pat. Analyticky náročná štúdia, ktorá dá veľa práce aj koncovkovým expertom.

Riešenie problému č. 1481 (Labai) zo 7. októbra: Intencia 1.a3 hrozí 2.Jb3+, 1...Sf7, Sd7 2.Df4, Dg5 atď., ale aj vedľajšie riešenie 1.Df4 Jf7 2.Jb3+. Čakáme opravu tejto tematicky veľmi hodnotnej trojťažky.

Knihy za riešenie problémov č. 1480 a 1481 vyhrávajú: Ľubomír Paur, 013 22 Žilina-Rosina č. d. 485 a František Sabol, Gagarinova 18, 736 01 Havířov-Bludovice.


Riešenie v Bratislave

Otvorenú riešiteľskú súťaž Slovanu ChZJD Bratislava (3 dvojťažky, 1 trojťažka, 2 štúdie, max. 17 bodov za 90 minút) vyhral domáci Peter Gvozdják (17 bodov – 30 minút), 2. J. Svoboda (Trnava, 15 – 53), 3. M. Kolčák (Slovan, 15 – 76), 4. J. Pinter (Inter, 11 – 88).

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o šachové problémy sa uskutoční vo štvrtok 24. novembra t. r. o 18. hod. v Klube Planéta na Drieňovej ulici (Ostredky).


* * *

Partia pred 100 rokmi

Španielska hra, Norimberk 1883, biely Weiss, čierny Schallopp: 1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 a6 4.Sa4 Jf6 5.Jc3 Sc5 6.0-0 b5 7.Sb3 d6 8.d3 Sg4 9.Je2 Dd7 10.Jg3 Jd4 11.c3 S:f3 12.g:f3 J:b3 13.a:b3 h5 14.Se3 h4 15.Je2 Dh3 16.Jc1 g5 17.Kh1 g4 18.Vg1 S:e3 19.f:e3 g:f3 20.Df1 Jg4! a biely sa vzdal.


Šach pred 700 rokmi

Presne roku 1283 bol "vydaný" rukopis kastílskeho kráľa Alfonza X. "Múdreho" o šachu, iných hrách, zvykoch, odevoch atď. Toto významné dielo obsahuje zbierku koncoviek a problémov odvodených zo starých arabských skladieb – mansúb. Rukopis existuje len v jednom exemplári a uložený je v madridskej knižnici Escorial.


Vzad <<  >> Vpred