Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(16.8.1985)


Problém č. 1717 – originál

Anton Bidleň, Humenné

Mat 2. ťahom


Problém č. 1718 – originál

Radoslav Meliš, Strečno

Mat 2. ťahomProblém č. 1719 – originál

Stanislav Vokál, Košice

Mat 3. ťahomKontrolná notácia. 1717: b. Kf7 Da4 Sh6 (3), č. Ke5 Pe3 e4 (3), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1718: b. Ka2 Dc2 Vg6 Sc1 Sh3 Jc7 Jf1 Pb3 d5 e2 h4 (11), č. Kf4 Vd2 Jc5 Je4 Pa3 b4 c3 d6 e5 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1719: b. Ka6 Db7 Vd1 Vf4 Sg8 Sh4 Jf6 Jf7 Pb4 d6 d7 g3 g4 (13), č. Ke6 Va3 Vc1 Sb1 Sd8 Jd2 Pa4 b5 c6 c7 g6 (11), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. V miniatúrke si treba všimnúť dve zvodnosti dámou, druhá dvojťažka má formu núdzovky (na všetky ťahy čierneho zo základného postavenia sú pripravené maty) a večnej úlohy (po úvodníku vzniká opäť dvojťažka a po jej úvodníku pôvodná dvojťažka). Strategická trojťažka obsahuje okrem hrozby tri tematické varianty s jednotnou ideou. Riešenie problémov pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov aspoň dvoch problémov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1700 (Pongrácz) z 5. júla: 1.Dh4 tempo, 1...Kc3, Kc5, Ke5, Ke3 2.Jb5, Sb6, Df6, Df2 mat. Téma hviezdy pred vyše 125 rokmi.

Riešenie problému č. 1701 (Pongrácz): 1.Ja1 tempo 1...K:d3 2.Kd5 tempo 2...Kc3 3.D:d4 mat. Jednoduchá trojťažka, ale riešiteľom sa páčila – najmä úvodník jazdcom do kúta.

Problém č. 1702 nevyriešil nikto, preto lehotu na jeho riešenie predlžujeme do konca augusta t. r. a najlepšieho riešiteľa odmeníme osobitnou knižnou prémiou.

Knihy za riešenie problémov č. 1700-1701 vyhrávajú: Zoltán Kováč, Bašta VII, 945 01 Komárno a Milan Štubniak, 976 55 Strelníky 165, okr. Banská Bystrica.

Problém č. 1481 (Labai) zo 7.10.1983 opravuje autor takto: b. Kg1 Dg6 Se2 Jb5 Jf7 Pb2 c4 d2 (8), č. Ke4 Vh8 Sf8 Ja1 Jf5 Pc7 d6 f4 f6 g3 h6 (11), mat tretím ťahom, tematické pokusy 1.Dg4? hr. 2.Df3 mat, 1...Jg7!, 1.Dh5? hr. 2.Df3 mat, 1...Je7!, riešenie 1.b4 hrozí 2.Jc3+ Kd4 3.D:f6 mat, 1...Sg7 2.Dg4 Jf5~ 3.De6 mat, 2...Jd4 3.Jc3 mat, 1...Se7 2.Dh5 Jf5~ 3.Dd5 mat, 2...Je3 3.d3 mat. Prosíme riešiteľov o preskúšanie korektnosti.


Ešte o druhej SSKŠ

Ako je známe, v oficiálnom hodnotení 2. svetovej súťaže v kompozičnom šachu obsadilo družstvo ČSSR štvrté miesto. Dodatočne sa však prišlo na to, že v oddelení dvojťažiek A2 má viacero vyznamenaných skladieb prakticky úplných predchodcov. Vylúčené mali byť napríklad dvojťažky na 1.-2. mieste, ale, čo je pre nás osobitne dôležité, aj skladba M. Vukcevicha (USA) zo 6. miesta, a definitívny výsledok celej súťaže mal vyzerať takto: 1. ZSSR 198,5 2. Izrael 163 3. ČSSR 131, 4. USA 117 5. Maďarsko 115 6. Juhoslávia 113,5 7. Holandsko 112,5 8. Rumunsko 104 9. Bulharsko 101 10. Fínsko 81 atď. Československé družstvo malo teda skončiť na medailovom treťom mieste, a to s veľkým náskokom, ktorý by nijako nemohlo ohroziť ani doplnenie skladieb na posledných miestach. Naopak mohli sme získať ďalšie body za pôvodne neumiestnenú dvojťažku J. Valušku. Škoda len, že námietka, uverejnená v západonemeckom časopise Die Schwalbe, prišla neskoro... (Podrobnejší článok o prípade bude v októbrovom čísle časopisu Československý šach.)


Minipartia

BaršauskasHeuer (Lotyšská SSR, 1963, dámskym pešiakom):

1.d4 d5 2.Jc3 Sf5 3.f3 e6 4.e4 Sg6 5.Sd3 Jf6 6.Jge2 Jc6 7.0-0 Jb4 8.Sg5 Se7 9.Jf4? d:e4 10.J:g6 h:g6 11.Se2 Jfd5 12.f:e4? S:g5 13.e:d5 Se3+ a biely sa vzdal, lebo po 14.Kh1 nasleduje mat 2. ťahom.


Vzad <<  >> Vpred