Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(23.8.1985)


Problém č. 1720 – originál

Ján Janočko, Humenné

Mat 2. ťahom


Problém č. 1721 – originál

Jan Kupec, Okna

Mat 2. ťahomProblém č. 1722 – originál

František Kubáni, Poprad

Mat 8. ťahom


Problém č. 1723 – originál

Ľuboš Kekely, Žilina

Biely remizujeKontrolná notácia diagramov. 1720: b. Kh3 Vb7 Ve2 Sc4 Jg4 Pf3 h4 h5 (8), č. Kf5 Vh8 Sd6 Jc5 Pd7 f4 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1721: b. Kg4 Dc8 Vc1 Vd5 Sd2 Se2 Jb4 Jf5 (8), č. Ke4 Dh1 Vb6 Vd1 Sg8 Sh2 Jc3 Jc7 Pc4 d3 d6 e5 g3 g6 (14), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1722: b. Kd3 Pe3 f3 g3 h7 (5), č. Kb1 Da1 Pa3 a4 b2 (5), biely začne a dá mat najneskôr ôsmym ťahom. 1723: b. Kd8 Ve1 Jc1 Je6 Pd3 (5), č. Kd2 Vc6 Jb2 Jf2 Pc2 (5), biely začne a vynúti remízu. S dnešnými úlohami nebudú mať riešitelia porozumievacie ťažkosti, zato, ako obvykle, prezradíme podstatnú časť autorovej intencie štúdie: 1.Ve2+ K:c1 2.V:c2+!! V:c2 3.Jd4 Vc3 4.Je2+. Riešenia prvých troch problémov, ako aj odbočenia a záver riešenia štúdie pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov aspoň troch problémov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1703 (Rovesný) z 12. júla: 1.Je6 tempo 1...K:c4, Ka6, Kc6 2.Se2, Jc7, Jd4 mat. Pri ďalšom pokuse by už "hviezda" mala byť úplná.

Riešenie problému č. 1704 (Csoltó) z 12. júla: 1.Dh8 hrozí 2.Dh1+ f3 3.D:f3 mat, 1...f3 2.Jc3+ Jd:c3, Je:c3 3.V:e3, Jg3 mat, 1...Jf2 2.Jg3+ J:g3, f:g3 3.Jc3, V:e3 mat, 1...Je2~ 2.V:e3+ f:e3, J:e3 3.Jg3, Jc3 mat. Známa téma rotácie druhých a tretích ťahov bieleho.

Knihy za riešenie problémov č. 1703 a 1704 vyhrávajú: Milan Krajčí, ul. 1. mája 1906/43, 031 01 Liptovský Mikuláš a Milan Ondruš, 013 02 Kotrčova Lúčka 81, okr. Žilina.

Problém č. 1596 (Kubečka) zo 7.9.1984 opravuje autor takto: b. Ke8 Df8 Vb3 Vg4 Jc7 Pa2 a3 (7), č. Ka4 Vc1 Sh2 Pc2 c4 c5 c6 d7 e7 f7 g3 (11), mat tretím ťahom, riešenie 1.Dh8 hrozí 2.V:c4+, 1...d5, e5, f6, Ka5 2.Kd7, Ke7, Kf7, Dc3+ atď. Riešiteľov prosíme o preskúšanie korektnosti.


Slovenské šachové knihy (7)

Pokračujeme v našom "seriáli", ktorého prvú časť sme uzavreli v rubrike zo 7. októbra 1983.

21. Rudolf Blaho, Jozef Soršák, Bedrich Formánek: Pravidlá šachu, 1983, náklad 5000, 3,87 autorských hárkov, vydavateľstvo Šport. Pravidlá praktického (včítane bleskového a simultánkového), korešpondenčného a kompozičného šachu.

22. Nepatrne upravené druhé vydanie publikácie 21, 1984, náklad 8000.

23. Bedrich Formánek: Kompozičný šach na Slovensku, 1984, náklad 10 000, 16,1 AH, vydavateľstvo Šport. Antológia slovenských šachových skladateľov z obdobia 1855-1981: krátke životopisy, prehľad tvorby (301 problémov), publikačná činnosť, skladateľské súťaže, úspechy skladateľov atď.

24. Ľubomír Ftáčnik, Július Kozma, Ján Plachetka: Šachové olympiády, 1984, náklad 15 000, 21,4 AH, vydavateľstvo Šport. Stručná história šachových olympiád a podrobná reportáž z olympiády 1982 vo Švajčiarsku s 212 komentovanými partiami, navyše prehľadné tabuľky mužských aj ženských olympiád.


Vzad <<  >> Vpred