Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(30.8.1985)


Problém č. 1724 – originál

Stanislav Schullery, Bardejov

Mat 2. ťahom


Problém č. 1725 – originál

Vladimír Ressler, Michalovce

Mat 4. ťahomKontrolná notácia. 1724: biely Ka1 Dd8 Vc3 Jb1 Jd1 Pc2 c4 d4 d5 e3 g4 (11 kameňov), čierny Ke4 De8 Vf2 Vh2 Sh7 Jb8 Jf4 Pa4 f3 f7 h3 h5 (12 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1725: b. Kd1 Dh6 Vb3 Vf4 Sb8 Sg4 Jf5 Pc2 c6 f3 (10), č. Ke5 Va6 Vf7 Sc1 Jh8 Pc5 c7 d2 d4 e7 f6 g6 (12), biely začne a dá mat najneskôr štvrtým ťahom. Dvojťažka s jednotnou hrou po úvodníku má aj malé pokusy 1.Dd6? a 1.Df6?. Prijemne nás prekvapil autor štvorťažky: ide o kombinačne bohaté a riešiteľsky náročné dielo s ôsmimi variantmi, začínajúce sa výborným úvodníkom 1.Df8. Riešenie dvojťažky a dokončenie riešenia štvorťažky pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1705 (Svrček) z 19. júla: 1.Dh1 tempo 1...Kd3, Ke5, d:c4, e3, e5 2.Dd1, Dh8, D:e4, Da1, Dd1 mat. Dobré využitie materiálu.

Riešenie problému č. 1706 (Lebloch) z 19. júla: 1.J:c3 hrozí 2.Dd5 mat, 1...V:c3+, Sb3, d5, Je7, Jf6 (Da8) 2.S:c3, Ja2, De6, Df6, V:g5 mat. Najzaujímavejší je variant s odviazaním jazdca.

Riešenie problému č. 1707 (Plevka) z 19. júla: Zdanlivé hry 1...S:e4+, Jf3~ 2.D:e4, Df2 mat, zvodnosť 1.Db5? hrozí 2.Dd3 mat, 1...S:e4+, Jf3~ 2.V:e4, Db6 mat, 1...a:b5! riešenie 1.Dd5 hrozí 2.Dd3 mat, 1...S:d5, Jf3~ 2.J:d5, Dd4 mat. Dobrý pokus o trojfázovú zámenu hier, len vyvrátenie zvodnosti malo byť jemnejšie.

Riešenie problému č. 1708 (Bušík) z 19. júla: Zvodnosti 1.Sc3? hrozí 2.Vd:e4, Jd3 mat, 1...J:c5, Sd5~ 2.Vde4, Jd3 mat, 1...Sc4, K:f4! 1.Jf6? tempo 1...J:f6 Sd5~ 2.Jd3, Vd:e4 mat, 1...J:c5, K:f4!, riešenie 1.Jd6 tempo, 1...J:c5, Sd5~, K:d4, K:f4, J:d6 2.Jf7, Vf:e4, J:f3, Jd3, Jd3 mat. Na zaujímavom námete by sa malo ešte popracovať a najmä vylúčiť dvojité vyvrátenia zvodností.

Knihy za riešenia problémov č. 1705-1708 vyhrávajú: Ondrej Marko, Vasilevského 8/47, 851 03 Bratislava a Pavel Pušec, PS-30, 966 53 Hronský Beňadik.


Svetová súťaž (VIII)

Riaditeľ 3. svetovej súťaže v kompozičnom šachu rozoslal nedávno dva obežníky, v ktorých rozhodcovia odpovedajú na niektoré otázky kapitánov družstiev. Odpovede možno zhrnúť do týchto bodov:

Téma A1 (dvojťažky): Ťahy čierneho kráľa nemusia zabraňovať hrozbovému ťahu (t. j. po ťahu kráľa môže nasledovať ten istý matujúci ťah ako v hrozbe).

Téma B2 (trojťažky): V prvom variante je jednou z tematických možností aj mat figúrou B na poli X.

Téma E (pomocné maty): Čistý tempový ťah nesmie obsahovať nijaký motív prospešný bielemu. Môže však zahrňovať antiduálový motív, ako to je aj v uvedenom príklade (keď práve šach diferencuje odpoveď súpera). Taktiež za tematický sa pokladá výber spomedzi viacerých šachov bielemu kráľovi (napr. batériou), keď jediný z nich (riešiaci) neobsahuje motív proti matu.

Téma G1 (circešach): Prípustné je aj znovuzrodenie pešiaka. Problematický je však príklad, ktorý sa v obežníku uvádza (b. Ph7, č. Vh3: 1...V:h7 (Ph7-h2) ... 3.h2-h4 mat), lebo podľa pôvodnej definície otváranie bielej línie (h2-h4) a branie kameňa (Ph7) s jeho znovuzrodením (Ph2) je rozdelené do dvoch ťahov čierneho.

Čakáme ešte na odpovede k oddeleniam B1, E a F.


Bratislavský krúžok

Záujemcovia o šachové problémy sa po prázdninách opäť začnú schádzať. Prvé stretnutie bude vo štvrtok 5. septembra o 18. hod. v Dome kultúry Ružinov (na križovatke Šmidkeho a Tomášikovej ulice), miestnosť č. 216.


Pat a mat

Práve vyšlo tretie číslo bulletinu bratislavského krúžku. Obsahuje výsledok jubilejnej súťaže A. Pituka a medzimestského zápasu Zvolen – Kežmarok, ako aj komentované úspechy čs. autorov v zahraničí v rubrike Obrázky z výstavy. Doplnkom je preklad zaujímavého článku A. A. Tiškova zo Šachmatov v SSSR "Chvála kompozície".


* * *

Minipartia

KeresArlamowski, Szczawno-Zdrój 1950: 1.e4 c6 2.Jc3 d5 3.Jf3 d:e4 4.J:e4 Jf6 5.De2 Jbd7?? 6.Jd6 mat! Známy poľský majster "plánoval" ťah Jbd7, ale pozabudol na súperovo De2...


Vzad <<  >> Vpred