Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(6.9.1985)


Problém č. 1726K. Mlynka

I. cena

Podtatranské noviny 1981

Mat 2. ťahom


Problém č. 1727J. Taraba

II. cena

SÚV ČSZTV C 30.6.1982

Mat 2. ťahomProblém č. 1728Z. Labai

II. cena

Memoriál Kálniczky C 30.6.1982

Mat 3. ťahomKontrolná notácia. 1720: b. Kd3 Dh5 Vc5 Vh7 Sa2 Sf8 Jb3 Je5 Pc6 d4 g4 g5 (12), č. Ke6 Dh3 Vb2 Vg6 Sf7 Sg3 Pe3 g2 h6 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1727: b. Ka4 Dg1 Vb6 Vc7 Se7 Sh3 Jb2 Jc8 Pb7 c2 e3 e4 f3 f6 g3 (15), č. Ke5 Db8 Vd2 Vg6 Sh2 Ja3 Jb3 Pa6 c3 d3 e6 g4 (12), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1728: b. Ka3 Dg4 Vc2 Vd2 Sh2 Jd5 Jg3 Pa4 b4 (9), č. Kd6 Vh3 Sb8 Se8 Jd1 Jf2 Pc7 e4 g5 (9), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Prvá dvojťažka obsahuje zvodnosť 1.Ke4?, druhá tri zvodnosti 1.c:d3?, 1.Vb4?, 1.Vc4?, v trojťažke sa celý obsah odohráva po úvodníku. Riešenia pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov aspoň dvoch problémov odmeníme knihami.


Traja majstri športu

Nedávno udelil ÚV ČSZTV titul majstra športu v kompozičnom šachu trom slovenským šachovým skladateľom.

Karol Mlynka (nar. 11.8.1944), profesor na gymnáziu v Zlatých Moravciach, splnil príslušnú normu už viac ráz (od r. 1974) a patrí k našim najvšestrannejším a najplodnejším autorom. V Albumoch FIDE dosiahol 12 bodov, niekoľkokrát sa umiestnil na 1.-3. mieste majstrovstiev ČSSR, ale najmä vytvoril množstvo vynikajúcich dvojťažiek, samomatov a iných skladieb, ako aj prototypov viacerých tém, z ktorých najznámejšou sa stala cyklická zámena obranných motívov, neskôr nazvaná jeho menom.

Jozef Taraba (nar. 16.11.1947), hlavný ekonóm JRD v Kežmarku, je špecialistom na dvojťažky. Titul získal predovšetkým za výsledky v albume čs. šachových skladieb, dosiahol však viacero vynikajúcich zahraničných úspechov a zložil desiatky veľmi náročných skladieb v rozličných žánroch modernej dvojťažky.

Najstarší Zoltán Labai (nar. 1.10.1942), hlavný agronóm JRD v Milanovciach (okr. Nové Zámky) splnil normu v čs. albumoch aj v Albumoch FIDE (10 bodov), a na treťom mieste ho uvádzame len preto, že najlepšie výkony podal v trojťažkách. Pravda, je taktiež všestranný (dvojťažky, mnohoťažky, samomaty a iné problémy), veľmi tvorivý a v súťažiach úspešný.

K získaniu titulu "MŠ" našim autorom, ale aj častým prispievateľom rubriky, srdečne blahoželáme! Ich tvorbu predstavujeme úspešnými skladbami z posledných rokov.

Riešenie problému č. 1709 (Miltner) z 26. júla: Zdanlivé hry vo forme núdzovky (pripravené sú maty na všetky ťahy čierneho zo základného postavenia) 1...Jd1~, Je3, Jc3, c3, Jb8~, g5 2.e3, c3, Da7, Da7, Jc6, Jf5 mat, riešenie 1.Dh3 tempo 1...Jd1~, Je3, Jc3, c3 2.c3, Dh8, e3, Dd3 mat. Zámena štyroch matov a zároveň dvoch obrán (ostávajúce dva varianty sú nezmenené), ale schéma je veľmi známa.

Riešenie problému č. 1710 (Miltner) z 26. júla: Tematické pokusy 1.Jd1? S:d1!, 1.J:f5? J:f5!, riešenie 1.Dc6 hrozí 2.D:f3+ J:f3 3.Sg2 mat, 1...S:c6 2.Jd1 3.J:f2 mat, 1...J:c6 2.J:f5 3.Jg3 mat. Tri modelové maty s logickou kombináciou – trojťažka novočeskej školy.

Knihy za riešenie problémov č. 1709 a 1710 vyhrávajú: Juraj Bárek, Čerešňová 42, 949 06 Nitra-Hrnčiarovce a Ján Jančuš, Nešporova 19, 031 01 Liptovský Mikuláš.


Spartakiádna súťaž

Spomedzi správnych riešiteľov spartakiádnej riešiteľskej súťaže boli z našej rubriky vyžrebovaní dvaja: vecnú cenu vyhráva Peter Andrejko zo Stropkova a knižnú cenu manželia Muchovci z Prešova. Ceny odosiela Sekcia kompozičného šachu ŠZ ÚV ČSZTV.


Vzad <<  >> Vpred