Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(13.9.1985)


Problém č. 1729 – originál

Ján Gašparovič, Partizánske

Mat 2. ťahom


Problém č. 1730 – originál

Gejza Reiprich, Vrútky

Mat 4. ťahomKontrolná notácia. 1729: b. Kf7 De7 Ve1 Vg1 Sf1 Sh4 Jb3 Jg4 Pb4 d2 d3 e3 (12), č. Kf3 Vf2 Sc6 Jd7 Jh1 Pb5 b7 c5 d4 e6 g6 g7 h5 (13), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1730: b. Kb8 Da6 Vc3 Ve4 Sf2 Sg8 Jd2 Jf5 (8), č. Kd5 Va2 Vg6 Sa8 Sg7 Jc8 Jd4 Pb2 b5 c5 c6 c7 e6 g4 (14), biely začne a dá mat najneskôr štvrtým ťahom. Riešenia pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1711 (Pribylinec) z 2. augusta: Zdanlivá hra 1...Kc3 2.Db4 mat, riešenie 1.Jd4 tempo 1...K:c1, K:e1, Ke3, Jd1~, Je3 2.Jb3, Db4, Df4, Df4, Jb3 mat. Dobre konštruovaná mereditka s 3 voľnými poľami.

Riešenie problému č. 1712 (Šárközy) z 2. augusta: Zdanlivé hry 1...c4, c:d4 2.Vb5, De1 mat, riešenie 1.Je6 hrozí 2.De1 mat, 1...K:e6, V:e6, S:e6(Sc4, S:d1), Sc2(Sd5), f2 2.d7, Jf7, Ve3, Dd5, De2 mat. Žiaľ, pozícia je ilegálna, lebo čierni pešiaci museli brať 8 bielych kameňov a chýba ich len päť.

Riešenie problému č. 1713 (Nemček) z 2. augusta: Zdanlivá hra 1...e4 2.Dd6 mat, zvodnosti 1.Dh6? hrozí 2.Dd6 mat, 1...Vf6!, 1.Db2? hrozí 2.Db7 mat, 1...e4 2.Dd4 mat, 1...Vf6!, 1.Dh3? hrozí 2.Dd3 mat, 1...e4, Vf4 2.D:f5, D:d7 mat, 1...a1D!, riešenie 1.Dh7 hrozí 2.D:d7 mat, 1...e4, d6, Vf6 2.D:f5, Db7, Dd3 mat, ale v poslednom variante aj duál 2.De4 mat, čo kazí celistvosť troch hrozbových antiparadoxov.

Knihy za riešenia problémov č. 1711-1714 vyhrávajú: Vladimír Poruben, Jilemnického 871/9, 031 01 Liptovský Mikuláš a Marián Šemrinec, Gottwaldova 39, 053 41 Krompachy.


Suverénny Timman

Tohtoročná jeseň bude mimoriadne významná z hľadiska svetového šachu. Pozornosť sa už upriamuje na druhý zápas Karpova s Kasparovom a určite zaujímavý bude po 20 rokoch obnovený turnaj kandidátov vo francúzskom Montpellieri, ktorému predchádzali tri medzipásmové turnaje. Turnaj v Mende-Taxco (Mexiko) citeľne utrpel neúčasťou dvoch z favorizovaných účastníkov Hübnera a Nunna a vyznačoval sa pomerne pokojným záverom, keď štvorica postupujúcich Timman (Holandsko), Nogueiras (Kuba), Tal (ZSSR) a Spraggett (Kanada) bola prakticky jasná dávno pred cieľovou páskou. Návrat Tala medzi absolútnu svetovú špičku potešil jeho početných fanúšikov, ale prekvapením bol postup oboch mladých predstaviteľov amerického kontinentu. Jana Timmana už dlho považujú za najsilnejšieho mimosovietskeho šachistu sveta, ale až v Mexiku sa dokázal plne presadiť a po prvý raz sa prebojoval medzi kandidátov MS, zato suverénnym spôsobom – jeho 12 bodov z 15 znamenalo náskok 1,5 bodu!


TimmanAgdestein (francúzska)

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Jc3 Sb4 4.e5 c5 5.Sd2. Vďaka encyklopedickým znalostiam Timman si môže dovoliť hrať staršie zabudnuté otvorenia alebo aspoň odchýlky od hlavných variantov, ktoré v tomto prípade vznikajú po 5.a3. Súper je však dobre pripravený 5...??? 6.Jb5 S:d2+ 7.D:d2 0-0 8.c3 Jbc6 9.f4 a6 10.Jd6 c:d4 11.c:d4 f6! Iným plánom bolo Db6 12.Jf3 Sd7 s ideou zbaviť sa dotieravého bieleho jazdca ťahom Jc8. Tento problém rieši čierny aktívnejšou a takticky náročnejšou cestou. Vzhľadom na zaostalý vývin biely musí byť pozorný. 12.Jf3 Jg6 13.J:c8. Dobrovoľne sa vzdáva svojej pýchy, ale hrozilo 13...J:f4! 14.D:f4 f:e5, proti čomu nepomáha 13.g3? f:e5 14.d:e5 Jg:e5! Je otázka, či biely nemohol hľadať výhodu v dvojsečnom pokračovaní 13.Sd3!? J:f4 14.D:f4 f:e5 15.Dg3 a teraz buď D:d6 16.0-0 s ďalším 17.d:e5, alebo 15...e5-e4!? 16.J:e4 d:e4 17.S:e4 J:d4 18.De5! s nejasnou hrou. 13...f:e5 14.d:e5 V:c8 15.g3 Db6 16.Sh3 Kh8! 17.a3. Pešiak e6 bol nepriamo krytý (17.S:e6? Jc:e5!) a teraz mohol mladý Nór postaviť svojho veľkého súpera do neobvyklej úlohy obrancu nádejnou obeťou figúry 17...Jc:e5! 18.J:e5 J:e5 19.d:e5 Vc4! s nebezpečnými hrozbami bielemu kráľovi, ktorý uviazol v strede, napr. 20.Sg2 Vf5 alebo 20.Vf1!? Ve4+ 21.Kd1 a teraz má čierny buď pravdepodobnú remízu po V:f1+ 22.S:f1 Vd4 23.Sd3 V:d3 24.D:d3 Dg1+ 25.Kc2 D:a1 26.Dc3!, alebo môže skúsiť 21...Vc8!? 22.Vf3! (22.Vc1? Db3+ 23.Vc2 Vec4) s nejasným koncom. 17...Ja5? 18.Dd4! Začiatok veľkolepej série ťahov, ktorá celkom obráti situáciu v prospech bieleho. Po výmene dám by čierny stratil pešiaka e6, ale aj v partii to s ním pôjde rýchle z kopca. 18...Db5 19.a4 Dd7 20.Db6! Jc6 21.0-0 Jge7 22.b4! Jd8 23.Dd6! Dostatočne silné bolo aj 23.Jd4, ale prechod do koncovky je najtechnickejším riešením. Po aktivite čierneho nezostalo ani stopy a ďalší pohyb po šikmej ploche je nezadržateľný. 23...D:d6 24.e:d6 Jec6 25.b5 Ja7 26.b:a6 Vc6 27.a:b7 J:b7 28.d7 Vd6 29.Je5 Jc6 30.Vab1 Jcd8 31.Vfc1 Kg8 32.Vc7 Ja5 33.Vb8 Jc4 34.V:d8! V:d8 35.Vc8 V6:d7 36.S:e6+ a čierny sa vzdal. Ján Plachetka


Vzad <<  >> Vpred