Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(25.10.1985)


Problém č. 1747 – originál

Vladimír Pribylinec

Nižná na Orave

Mat 2. ťahom


 

Problém č. 1748 – originál

Ján Krajňák, Veľká Lomnica

Samomat 2. ťahomProblém č. 1749 – originál

Miroslav Henrych, Příbram

Samomat 8. ťahomKontrolná notácia. 1747: b. Kg6 Da3 Vc3 Vd8 Sc6 Sg3 Je1 Je5 Pf5 (9), č. Kd4 Vd5 Jd6 Pe4 f4 (5), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1748: b. Kf5 De4 Vc1 Ve1 Sd6 Sg6 Je5 Pf6 (8), č. Kd2 Dd5 Vf2 Vg1 Sb1 Sc3 Jf1 Jh3 Pa2 d7 e2 e3 f3 g5 h2 h5 (16), biely začne a donúti čierneho, aby mu dal mat druhým ťahom. 1749: b. Kh8 Dd5 Vc8 Jb8 (4), č. Ka8 Va7 Vb7 Pa6 (4), biely začne a donúti čierneho, aby mu dal mat ôsmym ťahom. Popri "normálnej" dvojťažke dnes uverejňujeme dva "nenormálne" problémy, v ktorých biely chce dostať mat a čierny ho nechce dať, ale nakoniec musí. Samomaty sa vyskytovali už v stredoveku a dnes sú celkom bežné (a aby sme povedali celú pravdu, občas sa taká samomatová kombinácia prihodí aj najlepším šachistom). Ale naši riešitelia si na ne ešte nezvykli (pozri č. 1702), preto im trochu pomôžeme.

Dvojťahový samomat sa začína 1.Sc5 a biely hrozí 2.S:e3+, čím donúti čierneho k matu 2...J: e3. Proti tejto hrozbe má čierny niekoľko obrán (napr. 1...Dd4), po ktorých nasledujú iné samomatové pokračovania – kto nájde všetky? Na treťom diagrame je osemťahový samomat, zato má len jeden variant, takže azda nebude príliš ťažký. Riešenie problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov aspoň dvoch problémov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1729 (Gašparovič) z 13. septembra: 1.D:e6 tempo a po rozličných obmenách 13 rozličných matov. Na začiatočníka dobrý konštruktívny výkon.

Riešenie problému č. 1730 (Reiprich) z 13. septembra: 1.K:c7 hrozí 2.Je3 mat, 1...Se5+ 2.V:e5+ K:e5 3.V:c5+ Kf6, Kf4 4.Je4, Se3 mat, 1...c4 2.Je3+ Kc5 3.V:c4+ b:c4 4.D:c4 mat. Dobrý úvodník, umožňujúci šach bielemu kráľovi, po ktorom je biely nútený obetovať vežu.

Knihy za riešenie problémov č. 1729 a 1730 vyhrávajú: Peter Marczell, p. p. 37, 831 01 Bratislava 37 a Štefan Marček, Jilemnického 155, 017 01 Považská Bystrica.


Úspechy v zahraničí

V skladateľskej súťaži pri príležitosti Šachovej olympiády v Soluni 1984 získal 4. čestné uznanie vo dvojťažkách Ivan Kiss z Popradu. Azda svoj prvý zahraničný úspech v rovnako silne obsadenom turnaji holandského Probleembladu za rok 1984 dosiahol Emil Klemanič z Košíc: taktiež za dvojťažku, ale 2. čestné uznanie.


Pravda 1981-1982

Výsledok, ktorý sme potvrdili 3. mája t. r., predsa ešte nenadobudol platnosť. Zabudnutá totiž ostala vážna námietka proti I. cene v oddelení "ostatných" problémov, ktorú sme obdržali v rámci reklamačnej lehoty. Teraz ešte čakáme na vyjadrenie autora.


* * *

Ftáčnik v Moskve

Zaujímavú partiu zohral na moskovskom medzinárodnom turnaji náš Ftáčnik s Angličanom Speelmanom. Obaja majú 28 rokov, obaja sa stali veľmajstrami r. 1980 a obaja boli tretími hráčmi svojich krajín. Nečudo, že sa partia skončila remízou, ale...

FtáčnikSpeelman (dámsky gambit)

1.d4 d5 2.c4 d:c4 3.e4 e5 4.Jf3 e:d4 5.S:c4 Sb4+ 6.Jbd2 Jc6 7.0-0 De7!? (novinka) 8.Sd5 Sd7 9.Jc4 Jf6 10.Sg5 h6 11.Sh4 g5 12.Sg3 J:e4 13.a3 J:g3 14.h:g3 Sc5 15.b4 Sb6 16.Ve1 Se6 17.S:e6 f:e6 18.b5 Ja5 19.J:b6 a:b6 20.D:d4 remíza. Sama partia trvala len asi hodinu, analýza rozličných variantov po partii však zabrala celé štyri hodiny, čo bol jeden z rekordov turnaja. Na rozboroch sa zúčastnili striedavo aj ostatní účastníci turnaja.


Vzad <<  >> Vpred