Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(18.10.1985)


Problém č. 1743 – originál

Milan Borik, Bánovce nad Bebr.

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom

 


Problém č. 1744 – originál

Juraj Kulik, Bratislava

Autorova prvá skladba

Pomocný mat 3. ťahom

2 riešeniaProblém č. 1745 – originál

J. Desenský a F. Sabol

Orlová – Havířov

Mat 2. ťahom, pozri text


Problém č. 1746 – originál

Štefan Todek

Banská Bystrica

Biely remizujeKontrolná notácia. 1743: b. Kb5 Dd1 Ve7 Vf8 Sh1 Jd2 Je6 Pf4 g4 (9), č. Kd5 Vf3 Vh6 Sf2 Ja8 Jf6 Pa5 d4 d6 e4 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1744: b. Kb4 Se7 Ja5 (3), č. Ke8 Va8 Vh8 Sf8 Jc4 Pf7 g5 g7 h7 (9), čierny začne a pomôže bielemu dať mat tretím ťahom, k cieľu vedú dva prvé ťahy čierneho. 1745: a) b. Kg7 Ve1 Sb4 Jf4 Pb6 c3 d2 d6 e3 g3 g4 g6 (12), č. Ke5 Pb5 d3 d7 e4 e6 f5 (7), b) po úvodníku a) a premiestnení Pg4 na d5, c) po úvodníku b) a premiestnení Pd5 na c4, d) po úvodníku c) a premiestnení Pe3 na f3, vo všetkých štyroch pozíciách biely začne a dá mat druhým ťahom. 1746: b. Ka1 Pg2 g4 h6 (4), č. Kb3 Jh7 Pa7 (3), biely začne a vynúti remízu. V dnešnom pestrom sortimente predovšetkým vítame dvoch nových autorov, z ktorých druhý začína netradične pomocným matom (ide o celkom voľnú "kombináciu" s cieľom skonštruovať mat čiernemu kráľovi). Dvojťahové štvorčatá na treťom diagrame sú jednoduché, ale efektné. Autor štúdie začína svoje riešenie takto: 1.g5 J:g5 2.Kb1! a5 3.g3!, 2...a6 3.g4! Má pravdu? Riešenia problémov č. 1743-1745 a dokončenie riešenia č. 1746 pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov aspoň troch problémov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1726 (Mlynka) zo 6. septembra: Zvodnosť 1.Ke4? hrozí 2.d5 mat, 1...Vd2, V:g5, D:g4 2.J:d2, D:f7, D:g4 mat, 1...h:g5!, riešenie 1.Jd7 hrozí 2.d5 mat s rovnakými variantmi, ale pri cyklickom posunutí obranných motívov (Mlynkova téma s rovnakou hrozbou).

Riešenie problému č. 1727 (Taraba) zo 6. septembra: Zvodnosti 1.c:d3?, 1.Vb4?, 1.Vc4? s hrozbou 2.f4 mat sú vyvrátené obranami 1...Vf2!, g:f3!, V:f6!, riešenie 1.Dg2 hrozí 2.f4 mat, 1...Vf2, g:f3, V:f6 2.J:d3, V:e6, Sd6 mat. Cyklicky posunutý protiklad zoslabujúcich motívov zvodníkov a škodlivých motívov účinných obrán.

Riešenie problému č. 1728 (Labai) zo 6. septembra: 1.Dc8 hrozí 2.Dd8+, 1...Jc3 2.J:e4+ Kc6 3.b5 mat, 1...Jd3 2.J:f5+ K:d5 3.Vc5 mat (1...Sd7, c5 2.Df8+, b:c5+ atď.). Odväzovanie bieleho a priväzovanie čiernych jazdcov.

Knihy za riešenie problémov č. 1726-1728 vyhrávajú: Ladislav Horváth, ul. K. Šmidkeho 4, 945 01 Komárno a Peter Žilecký, 065 11 Nová Ľubovňa 42.


Svetová súťaž (IX)

Vzhľadom na súčasný stav v čs. zásielke bolo rozhodnuté, že naše družstvo sa nezúčastní na oddelení C (mnohoťažky). O druhom vynechanom oddelení sa rozhodne až tesne pred zasielacou lehotou (15. februára 1986).


Vzad <<  >> Vpred