Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(6.12.1985)


Problém č. 1763 – originál

Jozef Vilem, Trnava

Mat 2. ťahom


Problém č. 1764 – originál

Ján Dučák, Kežmarok

Mat 2. ťahom, pozri textProblém č. 1765 – originál

Milan Bednár, Bardejov

Biely vyhráKontrolná notácia. 1763: b. Kc6 Jb5 Jh2 Pa3 e6 (5), č. Kc4 Sd8 Pb3 d3 e7 (5), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1764: a) b. Kb7 Dd1 Va7 Va8 Sb6 Jg4 Pa6 d6 f6 g2 (10), č. Kd7 Sf4 Pc7 e7 g3 g5 g6 (7), pozícia b) vznikne, ak a) otočíme okolo stĺpca d, t. j. b. Kf7 Dd1 Vg7 Vg8 atď.; v oboch pozíciách biely začne a dá mat druhým ťahom. 1765: b. Ka4 Jh8 Pa2 a5 b3 b6 c4 f2 g4 (9), č. Ka6 Je6 Pa3 b4 b7 c5 c6 f6 (8), biely začne a vynúti výhru. V prvej dvojťažke uvádza autor dve zvodnosti – aj v nich, aj v riešení musí čierny kráľ čeliť dvom hrozbám. Kto vyrieši 1764 a), má už vo vrecku aj b), ale na záver treba obe riešenia porovnať. "Hlavná línia" štúdie vyzerá takto: 1.Jg6 Jg5 2.f3 Je6 3.g5 Jd4 4.Jf4 Jb5 5.Jd5 Jc3+ 6.J:c3 b:c3 7.g6 c2 8.g7 c1D 9.g8D a 10.Da8 mat – podľa autora aj pri odbočeniach čierneho biely vyhrá: čo na to naši riešitelia? Riešenia dvojťažiek a doplnenie riešenia štúdie pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov aspoň dvoch problémov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1745 (Desenský – Sabol) z 18. októbra: a) 1.Vh1 f:g4 2.Vh5 mat, b) 1.Vh8 e:d5 2.Ve8 mat, c) 1.Va8 b:c4 2.Va5 mat, d) 1.Va1 e:f3, b:c4, e3 2.Ve1, Va5, J:d3 mat. "Sputnikovské" obiehanie bielej veže sa riešiteľom veľmi páčilo.

Riešenie problému č. 1746 (Todek) z 18. októbra: 1.g5! J:g5 2.Kb1 a5 3.g3 a4 4.g4 a3 5.Ka1 a2 6.h7 J:h7 7.g5 Jf8 8.g6 Je6 9.g7 J:g7 pat, 2...a6 3.g4! a5 4.Ka1 a4 5.Kb1 a3 6.Ka1 atď. ako v prvom variante. Biely musí opatrne vyčkať s postupom svojho pešiaka g2 až po ťahu Pa7 – keby zahral unáhlene 2.g3? alebo 2.g4?, pri správnej odpovedi čierneho dostane mat.

Riešenie problému č. 1747 (Pribylinec) z 25. októbra: Zdanlivá hra 1...Vc5 2.D:c5 mat, riešenie 1.Ve3 hrozí 2.Dc3 mat, 1...Vc5, Jb5, f:e3, K:e5 2.V:e4, V:d5, Jc2, Jf3 mat. Nebolo by možné prirobiť ešte jednu zdanlivú hru?

Riešenie problému č. 1748 (Krajňák) z 25. októbra: 1.Sc5 hrozí 2.S:e3+ J:e3 mat, 1...Dd4 (Dd3) 2.J:f3+ V:f3 mat, 1...D:c5 (Sd4) 2.Dd3+ S:d3 mat. škoda, že 1...S:e5 nebráni hrozbe, lebo vzniknutý variant 2.Sb4+ Sc3 mat by bol najkrajší.

Riešenie problému č. 1749 (Henrych) z 25. októbra: 1.Kg8 a5 2.Jc6+ Vb8 3.Jd4+ Vb7 4.D:a5+ Va7 5.Dd5+ Vb7 6.Da2+ Va7 7.Dg2+ Vb7 8.Jb5 V:c8 mat. Chutný nápad, žiaľ, vychutnalo ho len päť riešiteľov. – Celkove, ako sme očakávali, pri samomatoch nastal prudký pokles počtu riešiteľov.

Knihy za riešenia problémov č. 1747-1749 vyhrávajú: Václav Hromada, Gorkého 8, 746 01 Opava a Ľuboš Kekely, tr. Obrancov mieru 34, 010 01 Žilina.


Svetová súťaž (X)

Po vyše 4 mesiacoch sme dostali do riaditeľa 3. svetovej súťaže v kompozičnom šachu čiastočnú odpoveď na naše otázky:

Téma F (samomaty): V oboch tematických variantoch musí byť použitá tá istá figúra A (prípadne v druhej dvojici variantov iná figúra B). Na otázku o tom, či sa ako obetná figúra môže použiť aj dáma, bude riaditeľ odpovedať až po konzultácii s rozhodcom...

Téma B1 (trojťažky): Žiaľ, odpoveď na otázku, či je tematické viazanie aj odviazanie akéhokoľvek kameňa (akejkoľvek farby), opäť nie je jasné. Kapitán nášho družstva bol preto nútený poslať ešte jeden dotaz...

Téma E (pomocné maty): Čistý tempový (neutrálny) musí byť samotný ťah so šachom, neposudzuje sa preto neutralita dvojťahového manévru.

Všetkých našich účastníkov súťaže upozorňujeme, že po 15. decembri treba akúkoľvek korešpondenciu posielať už len na adresu kapitána družstva.


Vzad <<  >> Vpred