Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(29.11.1985)


Problém č. 1760

Alfreds Dombrovskis

Deutsche Schachzeitung 1959

Mat 2. ťahom


Problém č. 1761A. P. Guľajev

I. cena

Komsomoľskoje znamia 1982

Mat 3. ťahomProblém č. 1762R. M. Kofman

Biulleteň CŠK SSSR 1958

Postaviť bieleho kráľa a mat

minimálnym počtom ťahovKontrolná notácia. 1760: b. Kg1 Df7 Sd6 Je3 Jg3 Pb2 d3 e4 f2 (9), č. Kd4 Db5 Sh8 Jc5 Pb4 c6 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1761: b. Ka1 Dh4 Ve3 Sa2 Sg1 Jg6 Pa3 d5 e4 f5 g3 (11), č. Kd4 Db7 Vc7 Sc8 Sh8 Jb5 Pa5 a7 c5 d6 g4 h5 (12), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. 1762: b. Va1 Sf6 Jd3 Jd6 Pe2 g5 (6), č. Ke6 Vc7 Vh8 Sg4 Pc5 c6 (6), na šachovnicu treba doplniť bieleho kráľa tak, aby vznikol problém mat n-tým ťahom, pričom n má byť čo najmenšie. Riešenia pošlite do 13 dní na adresu redakcie Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov aspoň dvoch problémov odmeníme knihami.


Päť skladateľov

Ďalší krásny darček pre priaznivcov kompozičného šachu pripravilo moskovské vydavateľstvo Fizkuľtura i šport. Pod názvom Izbrannyje kompozícii vydalo zbierku skladieb piatich významných sovietskych šachových skladateľov: A. P. Guľajeva-Grina (nar. 18.11.1908), A. Dombrovskisa (19.4.1923), R. M. Kofmana (26.3.1909), Al. P. Kuznecova (23.7.1913-1.7.1982) a A. Popandopula (1.5.1920). Na 368 stranách je v nej 609 problémov týchto autorov a ešte okolo 190 ďalších skladieb v rámci bohato komentovaných riešení a vybraných reprodukovaných statí. Jedným slovom – výborná škola kompozičného šachu, ktorá prinesie mnoho zážitkov a poučenia všetkým záujemcom o hodnotné skladby, či už dvojťažky, trojťažky, mnohoťažky a štúdie, alebo v menšej miere aj samomaty, pomocné maty a iné exoproblémy. Osobitne cenné a zaujímavé sú vlastné komentáre jednotlivých autorov, odhaľujúce ich názory na teóriu a prax kompozičného šachu a vťahujúce čitateľa do ich tvorivej "dielne". Na každom kroku sa presviedčame, aké mnohotvárne a krásne je šachové umenie, ak sa mu oddajú skutoční majstri.

Z knihy sme vybrali tri príklady: menej známu dvojťažku Alfredsa Dombrovskisa z r. 1959 na tému hrozbových paradoxov (2 zdanlivé hry 1...D:d3, J:d3 2.Jef5, Jc2 mat), obsažnú batériovú trojťažku nestora sovietskych skladateľov Alexandra Guľajeva (vystupujúceho aj pod pseudonymom Grin) a vtipnú "neúplnú iksťažku" jeho o štyri mesiace mladšieho priateľa Rafaela Kofmana.

Riešenie problému č. 1741 (Janočko) z 11. októbra: Zdanlivé hry 1...e5, f5 2.Dd3, De3 mat, malá zvodnosť 1.Jh4? tempo 1...e5 2.Df3 mat, 1...f5, Ke5!, riešenie 1.D:h5 tempo 1...e5, f5 2.Dg4, De2 mat. Škoda, že vo zvodnosti ide jeden mat a dve vyvrátenia – malo by to byť naopak!

Riešenie problému č. 1742 (Gvozdják) z 11. októbra: Zvodnosť 1.g8V? tempo 1...Kd3, Kf3, Kd5, Kf5 2.Sb1, Je5, a8D, Jge3 mat, 1...Kf4!, riešenie 1.Dc1 tempo s cyklickou zámenou matov a navyše 1...K:d4 2.Dc4 mat. Veľmi dobré, až na nehrajúcu Ve1 a "nezvyčajnú" zvodnosť. Uprava.

Riešenie problému č. 1743 (Borik) z 18. októbra: 1.J:e4 hrozí 2.Jc3 mat, 1...K:e4, J:e4, Vb3+, Jc7+, Se1, V:f4, V:h1 2.D:f3, Vf5, D:b3, J:c7, D:d4, J:f4, J:f6 mat. Na začiatok veľmi dobrá strategická dvojťažka.

Riešenie problému č. 1744 (Kulik) z 18. októbra: I. 1.Jd6 Jc4 2.Jb7 Sd6 3.0-0-0 Jb6 mat, II. 1.g6 Jc6 2.Sh6 Sf6 3.0-0 Je7 mat. Podarený dvojrošádový pomocný mat: nádejný debut už nie najmladšieho odchovanca bratislavského krúžku.

Knihy za správne riešenie problémov č. 1743-1746 vyhrávajú Janka Cinková, ul. K. Gottwalda 1153/1, 958 01 Partizánske a Jozef Ružinský, tr. SNP 92, 040 11 Košice.


Vzad <<  >> Vpred