Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(10.1.1986)


 

Problém č. 1777 – originál

Jozef Plevka, Solčany

Mat 2. ťahom


Problém č. 1778 – originál

Štefan Todek

Banská Bystrica

Mat 5. ťahomProblém č. 1779N. Zelepukin

Slovar šachm. kompozícii 1983

Mat 3. ťahomKontrolná notácia. 1777: b. Kb4 Ve5 Sd1 Sf4 Jd2 Pe6 (6), č. Kd4 Pb3 c4 d3 e4 f5 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1778: b. Kd4 Sf4 Jd5 Jd6 Pe2 e3 h4 (7), č. Kg6 Pf3 f6 f7 g3 g4 h7 (7), biely začne a dá mat najneskôr piatym ťahom. 1779: b. Kg7 Va5 Vf8 Sa8 Sc7 Je1 Jg3 Pd5 e3 (9), č. Ke5 Vd1 Sh1 Jb2 Jh2 Pd6 e6 f7 (8), biely začne a dá mat tretím ťahom. Dvojťažka obsahuje zvodnosť 1.Sf3?, päťťažka v štýle "starej školy" s úvodníkom 1.Sh6! sa iste bude riešiteľom páčiť, v reprodukovanej trojťažke si nemožno nevšimnúť tematické pokusy 1.Vd8? a 1.Sd8?. Riešenia pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov aspoň dvoch problémov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1760 (Dombrovskis) z 29.11.1985: Zdanlivé hry 1...D:d3, J:d3 2.Jef5, Jc2 mat, riešenie 1.Df3 hrozí 2.Jef5, Jc2 mat, 1...D:d3, J:d3 2.Jgf5, Je2 mat (1...K:d3, J:e4 2.Dd1, D:e4 mat). Ťahy D:d3, J:d3 raz umožnia, druhý raz znemožnia maty Jef5, Jc2: tomu sa hovorí hrozbové paradoxy.

Riešenie problému č. 1761 (Guľajev) z 29.11.1985: 1.Dh1 hrozí 2.Dg2 c4 3.Vb3 mat, 1...S:f5 2.Vf3+ K:e4+ 3.Vc3 mat, 1...Vg7 2.Vb3+ Kc4 3.Vf3 mat, 1...Da6 2.Kb2 3.Vc3 mat, 1...D:d5 2.S:d5 3.Vb3 mat 1...Jc3 2.Ve2+ Kd3 3.Jf4 mat. Veľmi originálne využitie batérie Sg1-Ve3.

Riešenie problému č. 1762 (Kofman) z 29.11.1985: Bez bieleho kráľa vedie k matu druhým ťahom 1.Vd1, kráľ sa však môže skryť pred šachmi len na nečakanom e1, s riešením 1.0-0-0! hrozí 2.J:c5 mat, 1...Kd5 2.Jf4 mat. Išlo teda o dvojťažku.

Knihy za riešenie problémov č. 1760-1762 vyhrávajú: Svätopluk Hoferek, Gaštanová 511, 031 04 Liptovský Mikuláš, a Jozef Zahornadský, sídlisko Šárky 424, 023 54 Turzovka.


Kompozičný slovník

Ďalší pekný darček pripravila Sovietska kniha záujemcom o šachové problémy. Druhé vydanie knihy ukrajinského autora Nikolaja Zelepukina Slovar šachmatnoj kompozícii (Zdorovja, Kyjev 1985, náklad 50 000, v ruštine) obsahuje vysvetlenia množstva pojmov z kompozičného šachu, údaje o významných šachových skladateľoch a 290 diagramov (na ktorých je aj 17 skladieb od čs. autorov, z toho Dobruský, Duras, Lačný a Prokop po 2). V publikácii je opravených mnoho chýb z prvého vydania, a aj keď ich ešte niekoľko ostalo, ide o veľmi cennú pomôcku pre všetkých prívržencov šachových úloh a štúdií, ktorú odporúčame aj našim riešiteľom. (Na treťom diagrame prinášame problém z tvorby autora knihy.)


Svetová súťaž (XI)

Nové odpovede riaditeľa 3. svetovej súťaže v kompozičnom šachu:

Téma B1 (trojťažky): Tematické sú všetky štyri možnosti, t. j. priväzovanie bieleho alebo čierneho kameňa, aj odväzovanie bieleho alebo čierneho kameňa.

Téma G2 (exodvojťažky): Skok čiernej figúry zabraňujúci matu (v teoretickom druhom ťahu) môže byť uskutočniteľný aj pred vykonaním úvodníka.

Na odpoveď k téme F (samomaty) stále čakáme...


Bratislavský krúžok

Ďalšie tri stretnutia záujemcov o šachové problémy sa uskutočnia výnimočne v dvojtýždňových intervaloch 16. januára, 30. januára a 13. februára t. r. (vždy vo štvrtok) od 18. do 21. hod. v Dome kultúry Ružinov (na križovatke Šmidkeho a Tomášikovej ulice) miestnosť č. 216. Hlavnou náplňou je rozbor skladieb pre 3. svetovú súťaž.


* * *

Minipartia

SpeyerSoultanbeieff (hrané v Belgicku 1963, kráľovský gambit):

1.e4 e5 2.f4 d5 3.e:d5 e4 4.d3 Jf6 5.De2 Sf5 6.Jd2 Sb4!? 7.c3 0-0! 8.d:e4 J:e4 9.c:b4 Ve8 10.J:e4 V:e4 11.Se3 De7 12.Kf2 Jd7 13.Df3 Vae8 14.Sd2 Jf6 15.h3 Vd4! a biely sa vzdal.


Vzad <<  >> Vpred