Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(3.1.1986)


 

Problém č. 1775 – originál

Milan Moravec, Trnava

Mat 2. ťahom


Problém č. 1776 – originál

Vladimír Pribylinec

Nižná na Orave

Mat 2. ťahomProblém č. 1757 – originál

Peter Gvozdják, Bratislava

Biely vyhráKontrolná notácia. 1775: b. Kc8 Dg7 Sg5 Je2 Jf6 Pf4 (6), č. Kf5 Ja1 Jc2 Pd6 e6 g6 h4 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1776: b. Kg4 Df5 Vb3 Sc6 Sg1 Jb1 Je2 Pe4 (8), č. Kd3 Pb4 c3 d5 (4), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1757: b. Kb6 De4 Je2 Pf3 (4), č. Ke1 Dg7 Sa1 Sh3 Jb3 Pa3 h2 h4 (8), biely začne a vynúti výhru. Druhá dvojťažka má dve zdanlivé hry 1...Kc4 2.D:d5 mat a 1...d:e4 2.D:e4 mat. Tretí diagram nadväzuje na štúdiu z 15. novembra 1985. Na základe nedopatrenia, ktorého príčinou bolo označenie pôvodného diagramu, pokladali sme ju za dielo Ľ. K. Medzitým ju autor P. G. upravil do podoby dnešného diagramu. Prvá verzia (včítane mena autora) teda neplatí a my prosíme riešiteľov, aby nám ešte raz poslali riešenie dnešnej platnej verzie, ktorú uverejňujeme pod pôvodným číslom. Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov aspoň dvoch problémov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1758 (Janočko) z 22. novembra 1985: Zvodnosti 1.Jd4? tempo 1...V-2, Vb- 2.J:b5, Je2 mat, 1.Jd2? tempo 1...V-2, Jf2~ 2.Jb1, Je4 mat viaznu, žiaľ, na viac obrán, riešenie 1.Sa4 tempo 1...V-2, Vb-, Ja6~, Jf2~ 2.Db3, Dd2, D:c5, Dd3 mat. Napriek uvedenému nedostatku dobrý vstup autora medzi "trojfázových novostratégov".

Riešenie problému č. 1759 (Lebloch): Dve hlavné riešenia 1.Sb5 tempo a 1.J:b7 tempo so zámenami matov, ale aj vedľajšie riešenie 1.De4+, ktoré bude treba odstrániť.

Knihy za riešenia problémov č. 1758 a 1759 vyhrávajú: Dušan Červenka, Snežienková 50, 971 01 Prievidza a Pavol Kollár, Pionierska 14, 900 28 Ivanka pri Dunaji.


Pravda 1981-1982

Výsledok našej dvojročnej skladateľskej súťaže, ktorý sme uverejnili v júli a auguste 1984 a potom potvrdili 3. mája 1985, predsa ešte neplatil. Na základe oprávnenej námietky, ktorá bola zaslaná v riadnej reklamačnej lehote, treba z oddelenia "ostatných problémov" vylúčiť I. cenu, a to pre duálové vyvrátenie zvodnosti. Autor námietku uznal a po prípadnej oprave (ktorá sa mu zatiaľ nepodarila) môže s úlohou konkurovať v ktorejkoľvek z nasledujúcich súťaží NP.

Definitívny výsledok oddelenia je tento: I.-II. cena e. a. J. Křivohlávek a Z. Labai, III.-VI. cena e. a. J. Kovalič, M. Susa, P. Gvozdják a S. Svetlík. Ostatné vyznamenania bez zmeny.


Sovietski skladatelia

O veľkej prevahe sovietskeho kompozičného šachu najlepšie svedčia dosiahnuté body v oficiálnych prehliadkach vybraných skladieb – Albumoch FIDE. Pokiaľ berieme do úvahy klasifikované obdobie 1914-1979 a žijúcich šachových skladateľov, je na čele toto poradie: 1. G. Kasparian (Jerevan) 165,83 bodu, 2. V. Rudenko (Dnepropetrovsk) 119,17, 3. N. Petrović (Juhoslávia) 109,95, 4. V. Koroľkov (Leningrad) 105,89 – ďalej nachádzame sovietskych autorov na 9., 10., 14., 15., 16. mieste. Z trinástich súčasných veľmajstrov kompozičného šachu päť žije v ZSSR, ale napodiv ani jeden v Moskve. Obyvatelia hlavného mesta si však svoju bilanciu podstatným spôsobom zlepšia o dva-tri roky, keď vyjde Album FIDE 1980-1982: je takmer isté, že medzi veľmajstrov pribudnú hneď traja Moskovčania: J. Vladimirov, E. Pogosianc a A. Guľajev.


Vzad <<  >> Vpred