Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(27.12.1985)


Problém č. 1772 – originál

Ľuboš Kekely, Žilina

Mat 2. ťahom

Žartovný problém


Problém č. 1773 – originál

Milan Nemček, Vrútky

Pomocný mat 2. ťahom

a) diagram b) č. Kd5; ž. p.Problém č. 1774 – originál

Jaroslav Štúň, Snina

Mat 3. ťahom

Žartovný problém


Hádanka č. 1

Neoriginál

Čo Vám pripomína tento mat?

(7–5)Šach Silvestrovi

Ani sme sa nenazdali a už je tu opäť koniec roka a s ním aj šachové žarty. Napodiv, náš "kompozičný" národ nie aby sa zaoberal len vážnymi vecami, ale čoraz častejšie sa uchyľuje (či odchyľuje) k porušeniu pravidiel (čo majú žartovné problémy takmer v definícii). A nie aby len opakoval staré žarty, ale dokonca vymýšľa nové, a s takými ostrými pointami, že človeka to od smiechu až pichá. Najhoršie je, že žartovné problémy sa ťažko riešia, lebo obyčajne nevieme, kam autor mieri. A tak neostáva nič iného, len sa pokúsiť riešiteľom pomôcť nejakými vetami, slovami alebo mottami. Č. 1772 má motto "Emancipovaná dáma"; k postaveniu druhého problému došlo tak, že čierny, ako silný hráč, dal bielemu svojráznu výhodu: na začiatku partie postavil svojho kráľa na e5, resp. d5 (v pozíciách a – b) – a na konci partie mu ešte svojráznejšie pomôže k matu. Tretí žartovný problém patrí k tým "vážnejším" vzhľadom na dávno známe a obľúbené otáčanie šachovnice, je však okorenený jednou novinkou a nečakaným rozvetvením do variantov. Ako prílohu k trom žartom pridávame hádanku na štvrtom diagrame. Je na ňom síce jednoduchý, ale celkom pekný modelový mat a otázka znie, čo vám tento mat pripomína. – Riešenie problémov pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov aspoň jedného (ktoréhokoľvek) problému odmeníme knihami. Osobitnú knižnú prémiu vyhrá navyše jeden vyžrebovaný správny "hádateľ". (Kontrolná notácia. 1772: b. Kb6 Dd1 Vh1 Se8 Ph2 h4 (6), č. Ke5 Pg4 g7 (3), biely začne a dá mat druhým ťahom, žartovný problém. 1773: a) b. Ke2 Va1 Sc2 Se3 Pa7 b6 g6 h7 (8), č. Ke5 Va8 Vh8 Pf2 (4), b) č. kráľ na d5, v oboch pozíciách čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom, žartovný problém. 1774: b. Kf4 Vb7 Sd7 Sf8 Jh4 Pa4 b5 c2 e4 (9), č. Kd4 Ja2 Pb4 b6 c5 c7 e6 f6 g4 (9), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom, žartovný problém.)

Riešenie problému č. 1755 (Sabol) z 15. novembra: Zvodnosti 1.V:a4? Sa6!, 1.Sh4? Vg8!, 1.Db3? c4!, riešenie 1.0-0-0! hrozí 2.Vd8 mat, 1...0-0, Sd3 2.Vg1, Db8 mat. Je zaujímavé, že časť riešiteľov sa zaobišla bez rošád s úvodníkom 1.Vd1?...

Riešenie problému č. 1756 (Bednár) z 15. novembra: Zvodnosti 1.Sc6? V:f4!, 1.Se6? V:b4!, 1.S:f3? Jd8!, 1.S:b3? Ve7!, riešenie 1.Sc4 so štyrmi hrozbami, ale rušivo pôsobí duál po 1...Jd8 2.J:b3, J:f3 mat.

Knihy za riešenie problémov 1755-1757 vyhrávajú: Marcel Kurjan, Lesná 19, 044 24 Poproč a Eduard Roško, ul. J. Švermu bl. E/11, 089 01 Svidník.

* Ďalšie stretnutie bratislavského krúžku kompozičného šachu bude vo štvrtok 2. januára 1986 od 18. hod. v Dome kultúry Ružinov.


Vzad <<  >> Vpred