Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(20.12.1985)


Problém č. 1768E. Plesnivý

Arbeiter Bote 21.1.1940

Mat 2. ťahom


Problém č. 1769P. Loquin

75 Le Palamède 1843

Mat 3. ťahom, 2 riešeniaProblém č. 1770Ph. Stamma

56 Traité sur le jeu des échecs 1737

Mat 4. ťahom


Problém č. 1771al-Adlí

okolo r. 840 (pozri text)

Mat 5. ťahom (fers g5,b3)Kontrolná notácia diagramov. 1768: b. Kg1 Df6 Ve1 Vg6 (4), č. Kf3 Se2 Pe4 f4 g3 (5), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1769: b. Kd6 Vg5 Pd7 (3), č. Kf7 (1), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. 1770: b. Ke6 Vg5 Sc2 Jf5 Pa5 d4 (6), č. Kc6 Vc1 Sb7 Sd6 Jc3 Pb5 c7 e2 (8), biely začne a dá mat najneskôr štvrtým ťahom. 1771: b. Kc1 Vf7 Vh6 Je5 fers Fg5 (5), č. Kg8 Va2 Vd2 Fb3 (4), biely začne a dá mat najneskôr piatym ťahom. – Na dni sviatočnej pohody sme pre našich čitateľov pripravili malý výlet do problémovej histórie. Iste mnohých prekvapí, že významný český šachový skladateľ Emil Plesnivý (1893-1947) tvoril aj "nečesky" a zrejme ako prvý na svete uskutočnil trojfázovú zámenu troch matov (zvodnosti 1.Dd4? a 1.Db2?). Takmer o 100 rokov skôr sa podarilo u nás neznámemu Francúzovi Paulovi Loquinovi (1799-1877) spracovať, asi taktiež ako prvému na svete, zámenu hier, a to v núdzovkovej trojťažke. Nevieme síce, čo všetko autor zamýšľal, ale doterajší komentátori neprehliadli zdanlivé hry 1...Kf8(Kf6) 2.d8D+ Kf7 3.De7 mat, ani ich "zdôraznenie" riešením 1.Vg4!, vedúcim k rozšíreniu obsahu po 1...Kf6 2.d8D+ Kf5 3.Dg5 mat. Je však možné, že dosiaľ nikto si nevšimol v tomto obsahu "cenný duál" 1...Kf8 2.d8J! Ke8 3.Vg8 mat, ani krásnu zvodnosť 1.d8V? Kf6 2.V5g8 Kf7 3.Vdf8 mat, viaznúcu len na 2...Kf5! A tak ostáva už "iba" autorova intencia... Ubehlo ďalších 100 rokov dozadu a slávny Angličan sýrskeho pôvodu Philipp Stamma v knihe vydanej v Paríži uverejnil štvorťažku s logickou kombináciou (tematický pokus 1.d5+? nevychádza pre 1...J:d5! a 1...Kc5!). Pravdepodobne viac sa však bude našim riešiteľom páčiť skladba po ešte jednom, 900-ročnom, skoku do histórie. Jej autorom nie je nik iný ako prvý známy šachový skladateľ na svete, Arab al-Adlí. Päťťahová "mansúba" bola reprodukovaná v zachovanom rukopise Abd al Hamída z obdobia okolo r. 1000 a obsahuje na g5 a b3 dvoch fersov – ide o predchodcov dnešnej dámy, ktorí však mali úbohú pohyblivosť iba o jedno pole diagonálne (Fg5 môže ťahať na f6, f4, h4 a kryje Vh6, čierny hrozí 1...Vac2+ 2.Kb1 Vd1 mat). – Riešenia problémov pošlite do 3. januára 1986 na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov aspoň dvoch problémov z č. 1768-1770 odmeníme knihami. Osobitnú knižnú prémiu vyhrá navyše jeden riešiteľ vyžrebovaný z tých, ktorí si poradia s fersovou päťťažkou...

Riešenie problému č. 1753 (Desenský) z 8. novembra: 1.g:f6 hrozí 2.Jg5 mat, 1...D:h7(Dg7), e:f4, d2, d4, D:f6 2.D:e5, D:f4, Dc2, Dc6, J:f6 mat.

Riešenie problému č. 1754 (Desenský) z 8. novembra: 1.Ka7! hrozí 2.Db7 Vh7 3.Sb2 mat, 1...Vh7 2.D:h7 a 3.Jb3 mat, 1...Vh8 2.Jb3+ Kb1 3.Dg6 mat. Tri modelové maty. (Asi polovicu riešiteľov zviedlo 1.Ka6?, čo viazne na 1...f2!)

Knihy za riešenie problémov č. 1753-1754 vyhrávajú: Kieu Trang Minh, Š. D. Boženy Němcovej 1/310, 040 01 Košice a Miroslav Targoš, Zálesie 171, 900 28 Ivanka pri Dunaji.


Vzad <<  >> Vpred