Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(8.11.1985)


Problém č. 1753 – originál

Jiří Desenský, Orlová

Mat 2. ťahom


Problém č. 1754 – originál

Jiří Desenský, Orlová

Mat 3. ťahomKontrolná notácia. 1753: b. Kf1 Dc7 Sf4 Jh7 Pe3 g5 (6), č. Ke4 De7 Vb7 Pb6 d3 d5 e5 f3 f5 f6 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1754: b. Kb7 Df7 Sc1 Jd2 (4), č. Ka1 Vh6 Pa2 c6 d6 e6 f3 h5 (8), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenia pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov oboch problémov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1735 (Labai) z 27. septembra: a) Zvodnosť 1.Je6? hrozí 2.Dd4 mat, 1...d:c5, d:e5 2.D:c5, Jc7 mat, 1...K:e5?, riešenie 1.Jc6 hrozí 2.Dd4 mat, 1...d:c5, d:e5 2.Dg2, Je7 mat, b) zvodnosť 1.Jc6? hrozí 2.Dd4 mat, 1...d:c5, d:e5 2.Je7, D:e5 mat, 1...K:c5!, riešenie 1.Je6 hrozí 2.Dd4 mat, 1...d:c5, d:e5 2.Da2 mat. Podarený nápad vytvoriť "optickým" spôsobom štvorfázovú zámenu dvoch matov zahrňujúcu dve zámeny obrán.

Riešenie problému č. 1736 (Kubáni) z 27. septembra: 1.h8D+ Kb1 2.Dh7+ Ka1 3.Dg7+ Kb1 4.Dg6+ Ka1 5.Df6+ Kb1 6.Df5+ Ka1 7.Se5+ S:e5 8.D:e5+ Kb1 9.Df5+ Ka1 10.Df6+ Kb1 11.Db6+ Jb5 12.D:b5+ Ka1 13.De5+ Kb1 14.Df5+ Ka1 15.Df6+ Kb1 16.Db6+ Ka1 17.Dd4+ Kb1 18.Dd3+ Ka1 19.De3+ Kb1 20.Dc1 mat, 18...Kb2 19.Dc2+ Ka1 20.Dc1 mat (po odbočeniach na iných miestach vyjde mat menším počtom ťahov). Je to zatiaľ najlepší výsledok autorovho "výskumu" v oblasti témy schodov. Riešiteľ M. Méri nazval túto úlohu maratónkou – nie sme proti, je len otázka, či by sa nový termín nemal používať až od 42, resp. 21 ťahov nahor...


* * *

Báňas majstrom SSR

V peknom prostredí kúpeľného liečebného domu Balnea Esplanade v Piešťanoch sa začiatkom septembra uskutočnili majstrovstvá SSR jednotlivcov. Výsledky boli publikované v dennej tlači a tak si pripomeňme len poradie na popredných miestach: 1. Báňas 9,5 z 13; 2.-4. Gažík, Franzen a Čertek 8; 5.-7. Hušek, Švejkovský a Tibenský 7,5; 8.-9. Červenka a Bíro 6,5 atď. (pri rovnosti bodov rozhodovalo o poradí hodnotenie S. B.). Jeden z favoritov medzinárodný majster Báňas s prevahou získal titul i postup do finále M-ČSSR 1986, príjemným prekvapením boli výkony Čerteka a Švejkovského, kým Franzen, Gažík a najmä Tibenský nedokázali plne dohnať straty na štarte. Dodajme ešte, že prví piati si vybojovali priamu účasť v M-SSR na rok 1986. Z tvorby víťaza vyberáme strategicky jednoliaty výkon:


Báňas (talianska hra)

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sc4 Sc5 4.c3 Jf6 5.d3. Najmä zásluhou sovietskych šachistov (Gipslis, Svešnikov, Dolmatov, Malaňuk) sa dostal do módy tento relatívne pokojný systém nazývaný kedysi "Giuoco pianissimo", kým forsírované varianty vznikajúce po 5.d4 boli preanalyzované ešte v 18. a 19. storočí. 5...0-0 6.0-0 d6 7.Sb3 Sb6 8.Sg5 Se6 9.Jbd2 De7?! Teraz i v predchádzajúcom ťahu prichádzal do úvahy manéver Je7!? s ďalším Jg6, lebo čierny sa nemusí obávať výmeny S:f6 g:f6, po ktorej by sa rýchle dostal k postupu f5. 10.Jc4 Jd8? Posledná nádej bojovať o vyrovnanie spočívala v ťahu 10...Ja5! 11.a4! S:c4. Ani iné alternatívy proti hrozbe 12.a5 nemohli čierneho uspokojiť, napr. a5? 11.J:b6 c:b6 s vytvorením nezhojiteľnej slabiny na b6 alebo 11...c6 (z hľadiska ďalšieho priebehu ešte najrozumnejšia obrana) 12.a5 Sc7 13.Ve1 s ďalším 14.d4 a nepríjemným tlakom v centre. Oslabenie bielych polí je nedobrovoľným pozičným ústupkom a iniciatíva bieleho prerastie do priameho útoku. 12.S:c4 a5 13.Jh4 g6 14.Df3 Kg7 15.Dh3 h5 16.Dg3 Je6 17.Kh1! Séria vynútených odpovedí priviedla k oslabeniu kráľovského krídla, takže hroziace otvorenie f-stĺpca je začiatkom konca. 17...J:g5 18.D:g5 Kh7 19.f4 Se3 20.g3 e:f4 21.g:f4 Jg8 22.Dg3 Sb6 23.Vae1. Čiernemu sa podarilo zabrániť otvoreniu f-stĺpca, ale za cenu odovzdania centra, ktoré sa dáva do pohybu a na rad príde útok po g-stĺpci. Od 13. ťahu sa hrá stále "na jednu bránu". 23...Df6 24.d4 Vad8 25.Sd3 Je7 26.e5 Dg7 27.Vg1 d:e5 28.f:e5 f5. Katastrofa na bode g6 sa už nedala odvrátiť, lebo hrozilo 29.e6! f5 30.J:g6! D:g6 (J:g6 31.e7) 31.Dh4 Df6 32.Vg5 s matovým útokom. 29.e:f6 D:f6 30.J:g6 Dc6+ 31.Se4 Jf5 32.J:f8+ a čierny sa vzdal. Ján Plachetka


Vzad <<  >> Vpred