Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(1.11.1985)


Problém č. 1750 – originál

Ladislav Šárközy, Važec

Mat 2. ťahom


Problém č. 1751 – originál

Stanislav Schullery, Bardejov

Mat 2. ťahomProblém č. 1752 – originál

Ľuboš Kekely, Žilina

Biely remizujeKontrolná notácia. 1750: b. Ka8 Dg5 Sb1 Sf4 Jd2 Jd8 Pb4 c3 e3 e5 (10), č. Kd5 Ve1 Vf7 Sb8 Sg2 Pa7 b3 c4 d4 g3 g6 (11), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1751: b. Kb7 Dc1 Vd8 Sf2 Ja2 Je6 Pa6 b5 b6 e2 f6 g3 g4 (13), č. Ke4 Va4 Vb4 Sb1 Sh8 Je7 Jg2 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1752: b. Kd4 Pc2 d6 g4 h3 h6 (6), č. Ke8 Va7 Pg5 g6 h4 (5), biely začne a vynúti remízu. Riešenia pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov aspoň dvoch problémov odmeníme, knihami.

Riešenie problému č. 1731 (Bendík) z 20. septembra: 1.Kg4 tempo 1...V~6, Vg6+, Vd~, Se~5, Sd5, Jd3~, Jg2~ 2.e:d3, S:g6, Sg6, Df5, e:d3, Jf2, De3 mat (nezávažné duály po 1...S:g3, Sd4, Sf6). Na začiatok dobrá variantová tempovka, škoda len, že na šach bielemu kráľovi pred úvodníkom 1...Sf6+ nie je pripravený mat.

Riešenie problému č. 1732 (Lebloch) z 20. septembra: 1.Jh2 hrozí 2.Jf3 mat, 1...J:d5+, Vc6+, J:d3, Vg3, Sg4 2.Ka5, d:c6, V:c4, S:f6, Jb5 mat. Pekná poloväzba s batériovými matmi.

Riešenie problému č. 1733 (Krbúšik) z 20. septembra: 1.Df1 tempo 1...Ke4, Ke6, Kc5, b4, e4 2.Dd3, Df7, D:b5, Dc4, Df5 mat. Výborný úvodník a sólo bielej dámy.

Riešenie problému č. 1734 (Svetlíkovci) z 20. septembra: Intencia 1.Kc7 Vc1+ 2.Kd7 (alebo Kd6, čo je len malý duál) Vd1+ 3.Ke7 Ve1+ 4.Je3! (4.Je5? S:e5 5.f:e5 V:e5+) V:e3+ 5.Kd7 Vd3+ 6.Kc7 Vc3+ 7.Kb6 a vyhrá, ale po 6...Sc1! je štúdia neriešiteľná a bude ju treba opraviť.

Knihy za riešenie problémov č. 1731-1734 vyhrávajú: Vladimír Bunganič, Třebíčska 15, 066 01 Humenné a Ladislav Múčka, ul. A. Mráza 11, 821 03 Bratislava.


Bratislavský krúžok

Ďalšie stretnutie záujemcov o šachové problémy bude vo štvrtok 7. novembra t. r. od 18. hod. v Dome kultúry Ružinov (na križovatke Šmidkeho a Tomášikovej ulice), miestnosť č. 216. Hlavnou náplňou tohto, ale aj ďalších stretnutí až do februára 1986 budú skladby na 3. svetovú súťaž v kompozičnom šachu. Popritom sa však ujde aj na iné pekné problémy, rozličné novosti z kompozičného šachu a pod.


Najdlhšie problémy

V dnešnom rýchlom svete sa tešia najväčšej popularite krátke dvojťažky a trojťažky. Pravda, občas sa riešiteľ stretne aj s veľmi dlhými doslova mnohoťažkami a v histórii sa vždy našli autori, ktorých cieľom bolo utvoriť rekord v počte ťahov. Pokiaľ ide o priame matové úlohy, vedú sa tu dva rekordy. V legálnom postavení bez premenených figúr drží rekord už 96 rokov slávny maďarský skladateľ Ottó Titus Bláthy 257 ťahmi. Použitím premenených figúr sa podarilo juhoslovanskému veľmajstrovi v kompozičnom šachu Nenadovi Petrovićovi zložiť "mat 270. ťahom" – v tejto úlohe z r. 1969 sú v základnom postavení traja bieli strelci. Je však zaujímavé, že k ešte väčšiemu počtu ťahov sa dospelo v samomatoch: rekordných 342 ťahov dosiahol opäť Bláthy, a to r. 1927.

Keby viacerí riešitelia prejavili záujem, mohli by sme rekordné problémy reprodukovať, pravda, iba s podstatne skrátenými riešeniami...


* * *

Mikropartia

DudkinSorokin, Dubna 1967, Albinov protigambit: 1.d4 d5 2.c4 e5 3.d:e5 d4 4.Jf3 Jc6 5.Jbd2 De7 6.a3 J:e5 7.J:d4?? Jd3 mat. Že by bol Dudkin trénoval riešenie pomocných matov?


Vzad <<  >> Vpred