Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(20.9.1985)


Problém č. 1731 – originál

Štefan Bendík, Humenné

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom


 

Problém č. 1732 – originál

Ivo Lebloch, Humenné

Mat 2. ťahom 

Problém č. 1733 – originál

Marián Krbúšik, Opava

Mat 2. ťahom


Problém č. 1734 – originál

Igor a Slavomír Svetlík

Slovenská Ľupča

Biely vyhráKontrolná notácia. 1731: b. Kg5 Dc5 Vc3 Sf7 Jc2 Jh1 Pb4 b6 e2 g3 (10), č. Ke4 Vd6 Sc6 Se5 Jd3 Jg2 Pb5 b7 d7 (9). 1732: b. Kb6 Va4 Vd6 Sa7 Se7 (2 čiernopoľní strelci) Ja3 Jf1 Pa6 b7 d2 d3 d5 e2 f4 (14), č. Kd4 Vc4 Vg6 Sd7 Jb4 Pc2 f6 (7). 1733: b. Kd2 Df5 Se8 Pb3 c3 g3 (6), č. Kd5 Pb5 d6 e5 g4 (5), 1734: b. Kb8 Jg4 Jh8 Pb7 f4 (5), č. Kg7 Vb1 Sb2 Pb4 (4). V prvých troch problémoch biely začne a dá mat druhým ťahom, vo štvrtom biely začne a vynúti výhru. Dvojťažky nepotrebujú osobitný komentár, iba privítanie ďalšieho nového odchovanca sninského krúžku kompozičného šachu, štúdiu bratov Svetlíkovcov uverejňujeme s autorským riešením: 1.Kc7 Vc1+ 2.Kd7 Vd1+ 3.Ke7 Ve1+ 4.Je3! (4.Je5? S:e5! 5.f:e5 V:e5+ s nasledujúcim Vb5) 4...V:e3+ 5.Kd7 Vd3+ 6.Kc7 Vc3+ 7.Kb6 a biely vyhrá. Riešenia dvojťažiek, ako aj prípadné pripomienky k riešeniu štúdie pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1715 (Radi) z 9. augusta: Zvodnosti 1.Dg6? tempo 1...b4, c4 2.V:c5, Va6 mat, 1...Kb4!, 1.Dg5? tempo 1...b4, Kb4 2.D:c5, Dd2 mat, 1...c4!, 1.Dg3? tempo 1...c4, Kb4 2.D:c7, De1 mat, 1...b4!, riešenie 1.Dg1 tempo 1...b4, c4, Kb4 2.D:c5, Da7, De1 mat. Jedna trojfázová a dve dvojfázové zámeny matov zjednotené prvými ťahmi dámy po stĺpci g.

Riešenie problému č. 1716 (Svítek) z 9. augusta: Zdanlivé hry 1...e3, f4 2.Jd3, Va5 mat, zvodnosti 1.Vg5? hrozí 2.Sg3 mat, 1...Kf4, h:g5!, 1.Ve1? hrozí 2.Jd3 mat, 1...Kf4 2.Sg3 mat, 1...f4, Se2!, 1.Jh3? hrozí 2.Va5 mat, 1...e3, Se2!, riešenie 1.Jd5 hrozí 2.Vd7 mat, 1...e3, f4, e:d5, K:d5 2.Vd7, Vg5, Vg4, Va5 mat. Zaujímavý komplex moderných námetov, ale nie dosť jednotný a s neobvyklými dvojitými vyvráteniami zvodností.

Knihy za riešenie problémov č. 1715 a 1716 vyhrávajú: Anton Hnáth, 072 03 Moravany 171 a Martin Takáč, KVP, Klimkovičova 10, 040 11 Košice.

* Svoj 6. medzinárodný skladateľský turnaj vypísal časopis Neue Zürcher Zeitung. Konkurovať budú dvojťažky (rozhodca F. Fleck, MĽR) a trojťažky (J. Morice, Francúzsko), uverejnené do konca r. 1986. V každom oddelení sú štyri ceny medzi 200 a 60 švajč. frankami. Problémy treba posielať na adresu Odette Vollenweider, Rebhaldenstr. 11, CH-8002 Zürich, Švajčiarsko.

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o šachové problémy bude výnimočne v stredu 25. septembra t. r. o 18. hod. v Dome kultúry Ružinov na Šmidkeho ul., miestnosť č. 216.


Vzad <<  >> Vpred