Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(9.8.1985)


Problém č. 1715 – originál

Ladislav Radi, Malý Horeš

Mat 2. ťahom


Problém č. 1716 – originál

Miroslav Svítek, Mělník

Mat 2. ťahomKontrolná notácia. 1715: b. Kf7 Dg8 Vc6 Sf8 Pa2 b3 (6), č. Ka5 Pa3 b5 c5 c7 (5), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1716: b. Kc7 Dh8 Va1 Vg7 Sg8 Sh4 Jf2 Jf6 Pb3 c3 (10), č. Ke5 Sf3 Pe4 e6 f5 h6 h7 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom. V oboch dnešných dvojťažkách treba preskúmať zopár zvodností, č. 1716 obsahuje navyše aj zdanlivé hry 1...e3, f4 2.Jd3, Va5 mat. Riešenia pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1697 (Svetlík) z 28. júna: Zvodnosť 1.Kd7? hrozí 2.Dc5 mat (1...Vd2!), riešenie 1.Vg5 hrozí 2.Se4 mat, v oboch fázach varianty 1...Jf6, Vc2, Jc6 2.J:f6, J:e3, D:c6 mat, ale s cyklicky posunutými obrannými motívmi (šach, priame napadnutie matového poľa, prerušenie pohyblivosti matujúceho kameňa). Výborný vstup na pôdu kompozičného šachu.

Riešenie problému č. 1698 (Svítek) z 28. júna: Zvodnosť 1.Vh4? hrozí 2.V:e4 mat (1...D:d1!), riešenie 1.Vh5 hrozí 2.S:e5 mat a tematické varianty 1...Vc6, f5, Dh2 2.J:c6, Je6, f:e3 mat, taktiež s cyklickou zámenou obranných motívov (Mlynkovou témou), ale s inými motívmi.

Riešenie problému č. 1699 (Kovalič a Bandžuch) z 28. júna: Dá sa dokázať, že posledný ťah robil biely, žiaľ, takéto ťahy môžu byť dva: 1.Vc1-c7 Kc4-b4 2.Jc2-a3+, alebo 1.Jb1-a3 Kc4-b4 2.Sc5-b6+ atď., čo sa vlastne rovná vedľajšiemu riešeniu. Úplný dôkaz, ako aj obe riešenia uviedol jediný K. Henc! (Vzhľadom na rozsiahlosť dôkazu uverejníme celé riešenie až po oprave autorov.)

Knihy za riešenie problémov č. 1697-1699 vyhrávajú: Ján Nízky, ul. 28. októbra 11, 010 10 Žilina, Milan Polovka, Slovenská 40/30, 052 01 Spišská Nová Ves a Karel Henc, nám. 28. října 12, 602 00 Brno.


Mokrý vyhral v Dánsku

Najväčší otvorený turnaj v Dánsku "Politiken-cup", ktorý nesie názov svojho sponzora – denníka Politiken, má svoje tradície i zvláštnosti. Koná sa každoročne v júni, hrá sa na 10 kôl (v open-turnajoch je zvyčajný nepárny počet kôl) pri ohraničenom počte účastníkov, z ktorých takmer všetci sú na ratingovej listine FIDE. 6. ročník priniesol organizátorom určité starosti, lebo niekoľko pozvaných hráčov v poslednej chvíli odrieklo účasť. Aj tak sa zišla dobrá medzinárodná konkurencia, keď spomedzi 60 hráčov boli 4 veľmajstri a 13 medzinárodných majstrov. Turnaj priniesol veľký úspech nášmu reprezentantovi Karlovi Mokrému, ktorému rovnomerný výkon (5 výhier a 5 remíz = 7,5 bodu) stačil na samostatné víťazstvo pred trojicou Švédov Ernstom, Welinom, Hartmanom a Angličanom Hodgsonom (všetci 7 bodov). Aj ďalší náš veľmajster Plachetka podal solídny výkon a so 6,5 bodmi sa podelil o 6.-10. miesto. Prinášame ukážku aktívnej hry víťaza:


MokrýErnst (Sicílska obrana)

1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4 c:d4 4.J:d4 Jf6 5.Jc3 g6 6.Sc4 Sg7 7.h3 0-0 8.0-0 J:e4?! Analogický pokus bol úspešný v partii Shrentzel – Afek, Izrael 1984, ale tam mal biely zahrané namiesto rošády Se3, čo umožnilo čiernemu hladko vyrovnať po 9.J:e4 d5 10.Jb5 a6 11.S:d5 a:b5 12.c3 b4! 13.c:b4 Jc6. V partii sa Mokrému podarí jemne vystihnúť tento rozdiel. 9.J:e4 d5 10.Jb5 a6 11.D:d5 D:d5 12.S:d5 a:b5 13.Sg5! Obeť pešiaka za dlhodobú iniciatívu, založenú na ťažkostiach čierneho s vývinom dámskeho krídla. 13...e6 14.Sb3 S:b2 15.Vad1 Jc6 16.c3 Sa3 17.Sh6 Vd8 18.V:d8+ J:d8 19.Jf6+ Kh8 20.Vd1 Jc6 21.Jd7 Se7 22.Sf4 S:d7. Ťahy čierneho sú viac-menej vynútené a teraz musí odovzdať dvojicu strelcov, lebo na Va6 by prišlo 23.Se3 s obnovením hrozby 24.Jb6. 23.V:d7 Kg8 24.V:b7 Sf6 25.V:b5 S:c3! Pomocou taktického obratu čierny ešte udržiava materiálnu rovnováhu, ale jeho obrana zostáva naďalej ťažká. Doteraz sú obaja súperi na výške, aj keď sa do priebehu partie začala vkrádať časová tieseň. 26.Vc5 Jd4 27.Sd1 Sa5 28.Se5 Sb6 29.Vc4 Jf5 30.Sf3 Ve8 31.a4 Je7 32.Vb4. Voľný pešiak podporovaný dvojicou strelcov je pripravený k nezadržatelnému postupu do dámy. V ťažkej situácii čierny nachádza najlepšiu praktickú šancu, ktorá takmer prinesie záchranu: 32...Jd5! 33.Vb5 Sc7! 34.V:d5?! Biely sa nemohol zdržať od lákavého materiálneho zisku. Jednoduchá koncovka po 34.S:c7! J:c7 35.Vc5 sľubovala pravdepodobne viac šancí na výhru. 34...e:d5 35.S:c7 Ve1+ 36.Kh2 d4? Čierny nenašiel správne poradie ťahov 36...Va1! 37.a5 d4 38.Se2 Va3! 39.Sb5 d3 40.Sf4 V:a5 41.S:d3 s reálnymi vyhliadkami na remízu pri pešiakoch na jednom krídle. Teraz biely vzorným technickým manévrom dokáže uchovať svojho voľného pešiaka a súperovho zastaviť tesne pred cieľom: 37.Sf4! d3 38.Kg3! f6 (Va1 39.Sc6 Va3 40.Kf3 d2+ 41.Ke2) 39.Sd2 Va1 40.a5 Kg7 41.Kf4 a čierny sa vzdal. Ján Plachetka


Vzad <<  >> Vpred