Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(24.10.1986)


Problém č. 1870 – originál

Alexander Pituk

Banská Štiavnica

Mat 2. ťahom


Problém č. 1871A. Pituk

3. čestné uznanie

Čs. šach 1955

Mat 3. ťahomProblém č. 1872 – originál

Bedrich Formánek, Bratislava

Mat 2. ťahomPozajtra (26.10.1986) oslávi svoje 82. narodeniny Alexander Pituk z Banskej Štiavnice, zaslúžilý majster športu v kompozičnom šachu. O sviežosti "starého otca" slovenských šachových skladateľov svedčí dvojťažka č. 1870, ktorú nám nedávno poslal: okrem riešenia obsahuje zdanlivé hry 1...K:f4, S:f4, g:f6 2.Df2, S:e4, D:e4, D:e4 mat a zvodnosť 1.Dg1?. Zo staršej tvorby autora pripomíname skladbu č. 1871, ktorá bola vyhodnotená ako druhá najlepšia slovenská trojťažka do r. 1957 (do obsahu patrí aj zdanlivá hra 1...Jd6 2.Sd4+ Kd5 3.e7 mat). Nášmu jubilantovi venuje svoju 10-kameňovú dvojťažku autor č. 1872 – treba si v nej všimnúť "paradox" medzi prvým ťahom a hrozbou (ak sa porovnáva zvodnosť 1.Df6? s riešením). – Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov aspoň dvoch problémov odmeníme knihami. (Kontrolná notácia. 1870: b. Ka8 Dd4 Vc6 Sd3 Sf6 Jc2 Jh8 Pf4 h3 (9), č. Kf5 Ve4 Sc1 Se6 Pb6 c3 d6 g7 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1871: b. Kc1 Vd3 Vd8 Sb6 Sf7 Jf2 Pb4 e6 (8), č. Ke5 Vf5 Sa6 Jb5 Jf6 Pc3 c6 c7 f3 f4 g5 (11), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. 1872: b. Kh7 Dd8 Sa2 Jb8 Jd7 Pb6 e6 (7), č. Kd6 Jg2 Jg6 (3), biely začne a dá mat druhým ťahom.

Problém č. 1699 (Kovalič a Bandžuch) z 28.6.1985 opravujú autori premiestnením Pd2 na d5 takto: b. Kd8 Dd1 Vc7 Sa4 Sb6 Ja3 Jb5 Pa2 d5 e2 e4 g2 (12), č. Kb4 Da8 Va7 Vb8 Sf8 Jc8 Pa5 a6 b7 d7 e7 g6 g7 (13), ktorý bol posledný ťah? Za správne riešenie tejto opravy možno získať knižnú prémiu.

Riešenie problému č. 1857 (Pauly) z 15. augusta: 1.Va4 tempo 1...g5, Sf7, Se6, Sd5, Sc4 2.Sh7+, S:g6+, Sf5+, Se4+, Sd3+ Ka2 3.S:S mat, 1...Sg7, Sf6, Se5, Sd4, Sc3 2.Sf8+, Se7+, Sd6+, Se5+ Kb2 3.S:S mat (1...Sc3+ 2.K:c3 atď.). Jedna z najefektnejších trojťažiek v histórii so zdvojenou hrou batérií. (Duálové pokračovania po 1...Sa2, Sh7, Sb2 celkový dojem vôbec nekazia.)

Riešenie problému č. 1858 (Pauly) z 15. augusta: 1.c4 tempo 1...d:c3 e.p. 2.g4+ f:g3 e.p. 3.e4 mat (2...h:g4 3.h:g4 mat), 1...c5 (c6) 2.b:c6 e.p. e5 3.d:e6 e.p. mat, 1...e5 (e6) 2.d:e6 e.p. c5 3.b:c6 e.p. mat. Hotová škola braní mimochodom.

Knihy za riešenie problémov č. 1857 a 1858 vyhrávajú: Ján Michalko, 032 61 Važec 502 a Michal Wysocki, Roosevelta 112/4, 62-200 Gniezno, Poľsko.

* Dokončenie výsledku riešiteľskej súťaže máj-jún 1986 z 18. júla: 49 bodov (dodatočne): Tallová, 47: Brndiar, Gašparovič, Kramár, Mucka, Nízky, Paluška, Slabý, 45: Bruckner, Jurík, Kubáni, Svrček, 44: Horák, Ilečko, Jászberényi, Košinár, Kuchta, Motošický, Osrman, Sabo, 43: Kusý, Langhoffer, Potočný, 42: Pušec, 41: Kráľ, Marček, Matejka, Ondruš, Sigeti, Skaloš, Žembery, 40: Baran, Bazela, V. Kozák, Papán, Vicén, 39: Ďurinda, Samlek, Vojtaššák, 38: Likavský, 37: Benítez, Horváth, Hrivňák, Šimek, 36: Borza, Kulik, V. Moravčík, 35: Bobovský, Grmanová, Lazar, Priščák, 34: Hyžák, Ivan, Kopecký, Kosturko, Poruba, Prieložný, Pukluš, Žilecký, 33: Zaremba, 32: Bunganič, Jančuš, Kolář, Mojžiš, Múčka, 31: Balušík, Brnák, Palko, Pecháč, Tomanička, Zentko, 30: Čapucha, Galus, Chovanec, Kozický, Krňan, Méri, 29: Ažaltovič, Raczko, 28: Bajusová, Čápka, Ferencz, Gajdoš, Gieci, Hlaváčová, Kristl, Magdziak, Minarovič, Pavel, Sabaka, Svítok, Vojtela, 27: Holdoš, Voitek, 26: Lenart, Teuschelovci, Upohlav, 25: Mesík, Pálfy, 24: Beseda, Hrabčák, Kopaňák, M. Kozák, Palov, Šachový krúžok ZŠ Chynorany, 23: Barani, Jančo, Takáč, 22: Gažovčiak, Ondruška, 21: Damborský, Chmola, Kuljovský, Salák, 20: Krump. – Ostatní riešitelia nezískali dvadsať bodov a nesplnili podmienku pre udelenie III. výkonnostnej triedy.


Vzad <<  >> Vpred