Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(15.8.1986)


Problém č. 1857Wolfgang Pauly

American Chess Bulletin 1909

Mat 3. ťahom


Problém č. 1858Wolfgang Pauly

Deutsches Wochenschach 1909

Mat 3. ťahomKontrolná notácia. 1857: b. Kd2 Vb4 Vc1 Sa3 Sb1 Ja5 (6), č. Ka1 Sg8 Sh8 Pg6 (4), 1858: b. Kf3 Va5 Sh4 Jd3 Jf8 Pa6 b5 c2 d5 e2 g2 h3 (12), č. Kf5 Pa7 c7 d4 e7 f4 h5 (7); v oboch prípadoch biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenia pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami.


Jubileum W. Paulyho

Dnes je tomu presne 110 rokov, čo sa neďaleko Drážďan narodil slávny šachový skladateľ Wolfgang Pauly (15.8.1876-3.3.1934). Už v detstve sa s rodičmi presťahoval do Rumunska, ako 18-ročný uverejnil svoju prvotinu a po nej za necelých 40 rokov tvorivej činnosti viac než 4 tisíc skladieb, najmä trojťažiek, mnohoťažiek a samomatov. Vynikol originálnymi a vtipnými ideami, ako aj konštrukčnou zručnosťou.

Z tvorby Paulyho sme pre našich riešiteľov vybrali dve trojťažky.

Knihy za riešenia problémov č. 1842-1844 vyhrávajú: Ján Kurila, 059 91 Nová Lesná 121 a Víťazoslav Šelepský, Gudernova 4, 040 11 Košice.

* Proti výsledku riešiteľskej súťaže uverejnenému 18. júla t. r. neprišli nijaké námietky. Na želanie viacerých riešiteľov uverejníme dodatočne aj poradie ostávajúcich riešiteľov.


* * *

Majster sveta vo forme

Pred odvetným zápasom o titul majstra sveta zvolili obaja veľkí rivali odlišné spôsoby previerky športovej formy, ale s rovnako presvedčivými výsledkami. Kým Anatolij Karpov suverénne vyhral silne obsadené turnaje v Bruseli a Bugojne, Gari Kasparov ostal verný zápasovému režimu. Po vlaňajších víťazstvách nad Hübnerom a Anderssonom zdolal začiatkom roka Timmana a v máji prišla na rad ďalšia hviezda západnej Európy – anglický veľmajster Miles.


MilesKasparov (meránska obrana dámskeho gambitu)

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Jc3 Jf6 4.e3 e6 5.Jf3 Jbd7 6.Sd3 d:c4 7.S:c4 b5 8.Sd3 a6 9.e4 c5 10.e5 c:d4 11.J:b5 Jg4. Teóriou proskribovaný variant sa stal zrejme pôdou pre analytickú prácu v tábore Kasparova, ktorý objavil doteraz netušené možnosti. Záujemcov o hlavný variant J:e5 12.J:e5 a:b5 odkazujeme na partiu Plachetka – Lukács. 12.Da4! V 4. partii, stretnúc sa s prekvapením, Miles sa rozhodol pre vyrovnanie a rýchlu remízu ťahmi 12.Jb:d4 Sb4+ 13.Sd2 S:d2+ 14.D:d2 Sb7 15.Vd1 0-0 16.0-0 Jg:e5 17.Se2 Dd6 18.b3 J:f3+ 19.S:f3 Jf6 20.S:b7 D:b7 21.Jc2 a5 22.Je3 Vfb8 23.Db2 Dc7, čo bolo rozumné za stavu 0:3. Po osviežení pamäti volí teraz biely principiálny postup s ambíciou vyhrať aspoň poslednú partiu. 12...Jg:e5! 13.J:e5 J:e5 14.Jd6+. Iný dvojitý šach 14.Jc7+ by síce získal kvalitu, ale dôsledky po Ke7 15.J:a8 J:d3+ 16.Ke2 Jc5 alebo 15.Db4+!? Dd6! (Kf6? 16.Je8+!! D:e8 17.D:d4 ±) 16.D:d6+ K:d6 17.J:a8 J:d3+ 18.Ke2 Jc5 sú nejasné. 14...Ke7 15.J:c8+ Kf6!! Podľa veľmajstra Razuvajeva skutočne "kráľovský" ťah, ktorý doteraz unikal pozornosti teoretikov. Čierny, momentálne o figúru slabší, ide dobrovoľne kráľom dopredu, lebo obidve prirodzené brania V:c8 16.S:a6 a D:c8 16.D:d4 vedú k výhode bieleho, ako potvrdila staršia prax. Preto bol celý variant odložený ad acta. 16.Se4. K iným neprehľadným zápletkám viedlo 16.S:a6 Jd3+! (D:c8? 17.D:d4 D:a6 18.Dh4+ s matom) 17.Ke2 Jc5 18.Dc6! Dd5! (V:a6? 19.Df3+) 19.D:d5 e:d5 20.Jb6 V:a6 21.J:d5+ Ke5 s kompenzáciou za pešiaka, ale čierny môže zahrať namiesto Jc5 silnejšie 17...Jb4! 18.Db5 d3+ 19.Kf1 (19.Kd1 h6 20.Sb7 Dc7!) d2 20.S:d2 D:d2 21.Sb7 Jd3! s výhrou. 16...V:c8 17.h4?! h6 18.0-0. Pôvodne plánované 18.Sg5+ h:g5 19.h:g5+ K:g5 20.V:h8 Sb4+ 21.D:b4 D:h8 22.D:d4 sa bielemu prestávala páčiť pre Kf6! (ale nie Dh1+? 23.Ke2 D:a1 24.D:e5+ s matom) a okrem toho čierny môže skúsiť 20...f5! (namiesto Sb4+), napr. 21.V:f8 D:f8 22.D:d4 Dc5! s výhodou v koncovke. Šancu nepostrehnutú komentátormi vrátane samého Kasparova mohol biely asi hľadať v rošáde o ťah skôr. 18...Vc4 19.Dd1 d3! 20.Ve1. Všetko už prehráva forsírovane, kým bez vložených ťahov 17.h4 h6 by po 19.Dd2!! Ke7 20.De3 či dokonca 20.Df4 bolo sporné, kto stojí lepšie! 20...V:c1! 21.V:c1 d2 22.Vf1 Dd4! Pôsobivá centralizácia vyhráva figúru i partiu. 23.Vc2 D:e4 24.V:d2 Sc5 25.Ve1 D:h4 26.Dc2 Sb4 27.V:e5 S:d2 28.g3 Dd4 29.Ve4 Dd5 a biely sa vzdal. Ján Plachetka


Vzad <<  >> Vpred