Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(28.6.1985)


Problém č. 1697 – originál

Igor Svetlík, Slovenská Ľupča

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom


 

Problém č. 1698 – originál

Miroslav Svítek, Mělník

Mat 2. ťahomProblém č. 1699 – originál

J. Kovalič a I. Bandžuch

Spišská Nová Ves

Ktorý bol posledný ťah?Kontrolná notácia. 1697: b. Ke7 Dc7 Vd1 Vg7 Sb1 Sf8 Jg4 Pb5 f3 (9), č. Kd5 Ve2 Sd4 Sh7 Ja5 Jh5 Pb3 e3 f5 g3 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1698: b. Kh6 Vc3 Vh3 Sb7 Sd6 Jd1 Jd8 Pb4 c4 f2 (10), č. Kd4 Dg1 Vc8 Sh1 Pe3 e4 e5 f7 g2 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1699: b. Kd8 Dd1 Vc7 Sa4 Sb6 Ja3 Jb5 Pa2 d2 e2 e4 g2 (12), č. Kb4 Da8 Va7 Vb8 Sf8 Jc8 Pa5 a6 b7 d7 e7 g6 g7 (13), ktorým ťahom sa dospelo do diagramového postavenia? – Na prvom diagrame je už desiata (!) tohtoročná a v celkovom poradí 160. slovenská prvotina v našej rubrike. Jej autor, brat Slavomíra a taktiež študent, prejavil znalosť zásad slovenskej školy, keď spracoval cyklickú zámenu obranných motívov (zvodnosť je 1.Kd7?). Bývalý obyvateľ Turej Lúky a pracovník Tesly Piešťany nás prekvapil zásielkou z nového českého pôsobiska – napodiv aj on Mlynkovou témou so zvodnosťou 1.Vh4?. A nakoniec problém zo Spiša, aký sme ešte v našej rubrike neuverejnili. Ide o pomerne náročnú retrográdnu analýzu, ktorej prvá fáza spočíva v dôkaze, či posledný ťah vykonal biely alebo čierny, druhá fáza ťah bezpečne identifikuje. Teda niečo pre šachových "detektívov". Riešenia pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratisľava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov aspoň dvoch problémov odmeníme knihami – osobitnú knižnú prémiu dostane navyše jeden riešiteľ, ktorý podá úplný dôkaz pri č. 1699.

Riešenie problému č. 1681 (Rusinek) z 10. mája: Záver autorovej intencie je 6.S:e6 f:e6 7.D:e6 g:f6 8.d7+ D:d7 9.Df7 mat, ako však ukázali riešitelia z Die Schwalbe, "tematický pokus" bol vedľajším riešením: 1.b5 g4 2.S:g4! S:b5 3.Dh5 4.De5 5.d7+ 6.S:d7+ atď. Úloha bola preto z memoriálu Breuera vylúčená, konkuruje však v tohtoročnej súťaži časopisu touto opravou: b. Kg8 Dh3 Sf6 Sh5 Pb2 b4 d6 e7 (8), č. Ke8 Da4 Va3 Vc2 Sc4 Sh6 Ja7 Jd3 Pc5 e5 f4 f7 g5 g7 (14), mat 9. ťahom, 1.b3 J:b3 2.Sg4 Sb5 3.Dh5 Sc4 4.b5 D:b5 5.Dh3 Se6 6.S:e6 atď.

Riešenie problému č. 1665 (Breuer) – opravy z 10. mája: 1.Jh5 tempo 1...Kg4 2.Jde5+ K:h5, Kf5, Kh3 3.Jg3, J1g3, Jf4 mat, 1...Kg2 2.Jde1+ K:h1, Kh3, Kf1 3.Jg3, Jf2, J5g3 mat. Šesť modelových matov – s daným materiálom nezvyčajný zážitok.

Riešenie problému č. 1682 (Marek) zo 17. mája: Zdanlivé hry 1...Jc6, Je2, Vc4 2.Jb7, Se5, Je8 mat, riešenie 1.Se3 hrozí 2.Sf4 mat, 1...Jc6, Je2, Vc4, Ke5, Jd7 2.Jc4, Jb7, J:c4, V:d5, V:e6 mat. Zámena troch matov a zároveň jednej obrany – dobrý výkon stále sa zlepšujúceho mladého autora.

Riešenie problému č. 1683 (Dučák) zo 17. mája: 1.J:e5 hrozí 2.d4 mat, 1...V:d5, D:d3+ 2.D:d5, J:d3 mat, duplex (začína čierny) 1.V:d5 hrozí 2.D:d3 mat, 1...J:e5, d4 2.V:e5, e:d4 mat. Úvodník a hrozba si navzájom vymenia funkcie s obranami: veľmi originálny námet, celkom sa vymykajúci z tematiky "normálnych" dvojťažiek.

Knihy za riešenia problémov č. 1665 a 1666 vyhrávajú: Peter Cinko, ul. K. Gottwalda 1153/1, 958 01 Partizánske a Milan Nemček, Švermova 5, 036 07 Martin 7-Vrútky. – A za riešenia č. 1682-1683: Ján Kurila, 059 92 Huncovce 119 a Dalibor Pörner, Kunratická stezka 563, 407 21 Česká Kamenice.


Bratislavský krúžok

Posledné stretnutie záujemcov o šachové problémy v tejto sezóne bude vo štvrtok 4. júla t. r. o 18. hod. v Dome kultúry Ružinov na Šmidkeho ul., miestnosť č. 216.


Vzad <<  >> Vpred