Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(21.6.1985)


Problém č. 1695 – originál

Jozef Burda, Snina

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom


 

Problém č. 1696 – originál

Jiří Desenský, Orlová

Mat 3. ťahomKontrolná notácia. 1695: b. Kd5 Dh1 Vg5 Sc1 Jf1 Jg3 (6), č. Kf2 Sg1 Pd3 e2 (4), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1696: b. Ke6 Dg6 Ve8 (3), č. Kh1 Sf8 Pd6 f5 f6 g7 h4 (7), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Prvotina je dielom ďalšieho člena krúžku kompozičného šachu v Snine, ale nemusel by sa za ňu hanbiť ani skúsený skladateľ: obsahuje zdanlivé hry po premenách pešiaka, ako aj zvodnosť 1.Je3?. Autorom trojťažky je český zberateľ problémov a kompozičnej literatúry. Riešenia oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1679 (Bartolović) z 10. mája: Zvodnosti 1.Jg4? hrozí 2.Jf2 mat, 1...Kd3, Kf3 2.Jf2, Jf6 mat, 1...Vf1!, 1.Jed7? hrozí 2.J:c5 mat, 1...Kd3, K:f5 2.J:c5, e4 mat, 1...Ja6!, riešenie 1.Jbd7 hrozí 2.Jf6 mat, 1...K:d5, K:f5 2.Jf6, Sg6 mat. Opakovanie hrozbových matov je síce "jednotné", ale kombináciu značne zjednodušuje.

Riešenie problému č. 1680 (Lobusov) z 10. mája: 1.Vd8 hrozí 2.Sd5+ K:d5 3.Jf6 mat, 1...V:f4 2.J:c5+ J:c5 3.Sd5 mat, 1...d2 2.Sd3+ K:d3 3.J:c5 mat, 1...Je3 2.Jf6+ J:f6 3.S:d3 mat. Taktiež "rotácia" druhých a tretích ťahov bieleho (AB-BC-CD-DA) s výbornou strategickou náplňou v duchu témy B2 svetovej súťaže: viazanie po ťahoch kráľa plus odcloňovanie bielych figúr.

Knihy za riešenia problémov č. 1679-1681 vyhrávajú: Juan Carlos Benítez, ŠD Družba č. i. 514A, 842 14 Bratislava a Jozef Mesík, 029 52 Hruštín 54.


* * *

Jansa v Métach

Po Tunise sú pripravené ďalšie dva medzipásmové turnaje v Mexiku a Bieli, kde nás budú reprezentovať postupujúci hráči z pražského pásmového turnaja Prandstetter a Jansa. Vlastimil Jansa sa zdá vo výbornej forme, ktorú potvrdil na open-turnaji vo francúzskych Métach (Metz), keď skončil na peknom 3.-5. mieste o pol bodu za víťaznou dvojicou Miles – Ivanović. Výsledok 7 z 9 mohol byť dokonca ešte lepší, keby ho nepostihla nehoda v podobe senzačnej teoretickej novinky, ktorá obíde šachový svet. Partiu prinášame s použitím analýz víťaza:


JansaPytel (španielska hra)

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 a6 4.Sa4 Jf6 5.0-0 Se7 6.Ve1 b5 7.Sb3 d6 8.c3 0-0 9.h3 Ja5. Klasická Čigorinova výstavba je stále populárna, aj keď posledná móda dáva prednosť variantu Breyera 9...Jb8 10.d4 Jbd7 alebo Zajceva 9...Sb7 10.d4 Ve8. Oba systémy môžu neskôr v niektorých variantoch splývať. 10.Sc2 c5 11.c4 Dc7 12.Jbd2 Sd7 13.Jf1 c:d4 14.c:d4 Vac8 15.Je3 Jc6 16.a3?! (V partii Sax – Hjartarson na olympiáde v Soluni 1984 čierny pohodlne vyrovnal po 16.Sb3 Ja5 17.Sc2 Jc6 18.Sb1 J:d4 19.J:d4 e:d4 20.D:d4 Se6 21.Dd1 Jd7 22.Sc2 Sf6 23.Ve2 Vfe8. Po partii Hjartarson odporúčal "zlepšenie" 16.a3 a my sa môžeme len dohadovať, či to myslel úprimne alebo chcel nachytať niektorého z budúcich súperov na novinku, ktorá príde o dva ťahy.) Tak či onak, autorské šťastie sa usmialo na poľského medzinárodného majstra v tejto partii. 16...J:d4 17.J:d4 e:d4 18.D:d4 d5!! Encyklopédia uvádza len 18...Se6 19.Sd2 Jd7 20.Vac1 a nejde Sf6? pre 21.e5! Novým ťahom v texte čierny preberá iniciatívu vzhľadom na hrozbu 19...Sc5 s ďalším S:e3. Odpoveď bieleho je vynútená; prehráva napr. 19.e:d5? Sc5 20.d6 Dc6. 19.e5 Sc5 20.Dd1? Teraz ostane biely bez pešiaka, kým rovnováhu mohol ešte udržať ťahom 20.Df4! Po obojstranne najlepšom Vfe8! (na 20...Jh5? 21.Dg5 S:e3 22.S:h7+! K:h7 23.S:e3 g6 24.g4 Jg7 25.Dh6+ Kg8 26.Sg5 by mal biely matový útok) 21.Jf5 Jh5 22.Df3 S:f2 23.D:f2 D:c2 24.D:c2 V:c2 25.Je3 biely odohráva pešiaka s pravdepodobnou remízou. 20...D:e5 21.Jf5 Dc7 22.Df3 Vfe8 23.Sg5 Je4 24.S:e4 d:e4 25.V:e4 S:f2+! Pointa kombinačnej zápletky, po ktorej má biely neradostný výber medzi 26.D:f2 V:e4 27.Je7+ V:e7 28.S:e7 S:h3! so stratou druhého pešiaka a 26.K:f2 V:e4 27.D:e4 Dc2+ 28.D:c2+ V:c2 29.Kg3 S:f5. Za normálnych okolností by rôznofarební strelci poskytovali šance na remízu, ale v konkrétnom postavení biely nemôže dobre zabrániť prevedeniu strelca na dlhú diagonálu s napadnutím g2 napr. 30.Vd1 f6 31.Sc1 Se4 alebo 30.Ve1 f6 31.Sc1 Sd7! s ďalším Sc6. Ústup kráľa je ešte relatívne najlepší, ale partiu už nezachráni. 26.Kh1 V:e4 27.D:e4 S:f5 28.D:f5 Dc5 29.Dg4 h5! 30.Df3 (30.D:h5? f6) Sd4 31.Vc1 Df8 32.b4 V:c1+ 33.S:c1 De7 34.Sd2 Df6. Vzhľadom na horšie postavenie vlastného kráľa biely sa nemôže vyhnúť prechodu do hladko prehratej koncovky, ktorá zo strany súpera ani nevyžaduje mimoriadnu techniku. 35.Sf4 g5 36.Sc1 D:f3 37.g:f3 f6 38.Kg2 Kf7 39.Kf1 Ke6 40.Ke2 Kd5 41.Kd3 Se5 42.Sd2 Sd6 43.Se3 Se7 44.f4 g4 45.h:g4 h:g4 46.Sf2 f5 47.Se1 Sf6 48.Sd2 Sd4 49.Se1 Sb2 50.Sd2 S:a3 a biely sa vzdal. Ján Plachetka


Vzad <<  >> Vpred