Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(2.8.1985)


Problém č. 1711 – originál

MUDr. Vladimír Pribylinec

Nižná na Orave

Mat 2. ťahom


 

Problém č. 1712 – originál

Ladislav Šárközy, Važec

Mat 2. ťahomProblém č. 1713 – originál

Milan Nemček, Martin

Mat 2. ťahom


Problém č. 1714 – originál

Michal Hlinka, Košice

Biely vyhráKontrolná notácia diagramov. 1711: b. Ka1 Db8 Vc1 Vf8 Jc2 Je1 Pc4 (7), č. Kd2 Jd1 Pa2 e2 (4). 1712: b. Kc1 Dd1 Va3 Vb6 Sb7 Sc7 Jd4 Jh6 Pd6 g3 g5 (11), č. Ke5 Dd8 Vf6 Sb3 Pa4 c5 e7 f3 f5 g4 h4 h5 (12). 1713: b. Ka8 Dh2 Vc4 Ja5 Jd8 Pc5 (6), č. Kd5 Vf5 Jb1 Pa2 d7 e5 (6). 1714: b. Kc6 Vh6 Jc5 Pb4 c2 d4 e6 (7), č. Kc4 Vf4 Se5 Sg4 Jf8 Pf7 (6). V prvých troch problémoch biely začne a dá mat druhým ťahom, v č. 1714 biely začne a vynúti výhru. Prvá dvojťažka má jednu zdanlivú hru 1...Kc3 2.Dd4 mat, druhá dve 1...c4, c:d4 2.Vb5, De1 mat a tretia okrem jednej zdanlivej hry ešte tri zvodnosti dámou. K pomerne náročnej štúdii uvádzame väčšinu autorovho riešenia: 1.e7 Sf3+ 2.d5! (nestačí 2.Kb6? Jd7+! 3.J:d7 S:d4+ 4.Ka5 Ve4 5.Vh4 V:e7 6.Jb6+ Kc3 remíza) 2...S:d5+ 3.Kb6 Jd7+! 4.J:d7! Sd4+ 5.Ka5! (5.Ka6? Ve4 6.Vh4 Ve6+ 7.Ka5 Se4 remíza) 5...Ve4 6.Vh4! V:e7 – aký bude záver? Riešenia dvojťažiek a dokončenie riešenia štúdie pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov aspoň troch problémov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1695 (Burda) z 21. júna: Zdanlivé hry 1...e1D, e1J 2.Vf5, Se3 mat, zvodnosť 1.Je3? tempo 1...e1D, e1J, Ke1, Sh2 2.Dg2, Jd1, D:g1, Jge4 mat, 1...d2!, riešenie 1.Jd2 tempo 1...e1D, e1J, Ke3, Je1, Sh2 2.Df3, Jde4, Df3, D:g1, Jde4 mat. Výborná trojfázová zámena dvoch matov po premenách pešiaka – ak vydrží pôvodnosť, je to dosiaľ najlepšia prvotina v našej rubrike.

Riešenie problému č. 1696 (Desenský) z 21. júna: 1.Kd5 tempo 1...Se7 2.Vh8 3.V:h4 mat, 1...h3 2.Ve1+ Kh2 3.Dg1 mat, 1...Kh2 2.Ve2+ Kh3 3.Dg2 mat, 2...Kh1 3.Dg2 mat, 1...f4 2.Ve2 f5 3.Dg2 mat, 2...f3, h3 3.Db1 mat. Modelové maty, z toho dva echové – veľmi dobre využitý materiál v rámci českej školy.

Knihy za riešenia problémov č. 1695 a 1696 vyhrávajú: Ladislav Pompura, kpt. Nálepku 291, 976 69 Pohorela a Jozef Vetrík, nábr. A. Stodolu 38, 031 01 Liptovský Mikuláš.

* Štvrté číslo Šachovej skladby, ktoré vyšlo v polovici júla, obsahuje na 16 stranách kompletný výsledok štyroch skladateľských súťaží ÚV ČSZTV C 6.6.1983. Autori cien: šach druhým ťahom Piľčenko, Sivák, Sivák, dvojťažky Rudenko – Čepižnyj, Valuška, Pankratiev, trojťažky Kapros (Argentína), Karpov, Labai, mnohoťažky Müller (NDR), Rudenko, Fica. Výsledok zatiaľ nenadobudol definitívnu platnosť.


Vzad <<  >> Vpred