Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(26.7.1985)


Problém č. 1709 – originál

Vratislav Miltner, Praha

Mat 2. ťahom


Problém č. 1710 – originál

Vratislav Miltner, Praha

Mat 3. ťahomKontrolná notácia. 1709: b. Ka1 Da3 Sd5 Je7 Pb4 c2 e2 e4 f4 (9), č. Kd4 Jb8 Jd1 Pb5 c4 g6 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1710: b. Kg7 Dc3 Sf1 Je3 Jh3 (5), č. Kh1 Sa4 Je1 Je7 Pd3 f2 f3 f5 h2 (9), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Dvoma peknými skladbami (dvojťažkou so zámenou hier a trojťažkou s modelovými matmi) poctil našu rubriku nestor českých šachových skladateľov V. Miltner (nar. 11.6.1911 vo Velvaroch). Riešenia pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1692 (Janočko) zo 14. júna: 1.Jg5 hrozí 2.Jf7 mat, 1...V:f2 (Vd6+), Vd5 (Se4+), Sd5, d5, S:h4, Sf4 2.Sd6, Ve4, J:d7, J:c6, f4, e:f4 mat. Ako sme dodatočne zistili, autor mal uverejnenú svoju prvotinu vo Východoslovenských novinách.

Riešenie problému č. 1693 (Kubáni) zo 14. júna: Zvodnosť 1.Dg7? tempo 1...Vf6 2.Dg4 mat, 1...K:f4!, riešenie 1.De7 tempo 1...Vf6, K:f4, Vf8~, Kg6, h5 2.De4, De4, Df7, Sh7, Dg5 mat. Nebolo by možné "prirobiť" ešte jednu zámenu?

Riešenie problému č. 1694 (Černý) zo 14. júna: 1.Jc5 hrozí 2.Jf3 mat, 1...b:c5 2.S:g7 tempo, 1...K:e5 2.Jf3+ atď. Riešiteľsky náročná trojťažka, škoda len, že varianty sú nevyvážené.

Knihy za riešenie problémov č. 1692-1694 vyhrávajú: Vladimír Endresz, Uherova 2909/31, 058 01 Poprad a Emil Pelc, Bazová 15, 010 11 Žilina.

Problém č. 1499 (Svetlík) z 18.11.1983, ktorý mal po 1.Dd5+ Kg6 vedľajšie riešenie 2.De6+, opravuje autor pridaním čierneho pešiaka na d7.


* * *

Uhlmann stále na čele

Rok plný jubileí prežíva dlhoročný čelný reprezentant NDR Wolfgang Uhlmann. Drážďanský veľmajster oslávil 50. narodeniny (29. marca) desiatym šampiónskym titulom a svoje 30-ročné vedúce postavenie v rebríčku šachistov NDR znova potvrdil o necelé dva mesiace víťazstvom na medzinárodnom turnaji v Postupimi pri maximálnej domácej a solídnej medzinárodnej účasti (1. Uhlmann 8 z 13, 2.-4. Knaak, Kirov, Agzamov 7,5, 5.-7. G. Garcia, Vogt, Štohl atď.). Zásluhou vzornej životosprávy si jubilant udržiava dobré zdravie, ktoré v spojení s láskou k šachu a obdivuhodnou chuťou do hry mu umožňujú úspešne držať krok s mladšími súpermi. Rozhodne Uhlmann nepomýšľa na ústup z čelnej pozície, aj keď mu v posledných rokoch vyrástla v NDR zdravá konkurencia.

Z majstrovstiev NDR prinášame partiu typickú pre Uhlmannov pozične aktívny štýl:


UhlmannStarck (Slovanská obrana)

1.c4. Ťažko by sme hľadali partie, ktoré Uhlmann otvoril iným prvým ťahom. Stabilnosť otváracieho repertoáru je preňho typická, napr. čiernymi zostal po celý život verný francúzskej obrane a kráľovskej indickej. 1...c6 2.d4 d5 3.Je3 Jf6 4.Jf3 d:c4 5.a4 Sf5 6.Je5. Šachová móda preferuje dnes tento variant pred kedysi populárnejším 6.e3. 6...Jbd7 7.J:c4 Dc7 8.g3 e5 9.d:e5 J:e5 10.Sf4 Vd8 11.Dc1 Sd6. Vynález poslednej doby. Za dvojicu strelcov bude mať čierny pohodlný vývin a dobré perspektívy na dámskom krídle, kým starší ťah 11...Jfd7 nedáva plné vyrovnanie. 12.J:d6+ D:d6 13.Sg2 0-0 14.0-0 a5 15.h3. Dôsledne pripravuje pešiakový nástup na kráľovskom krídle, kde sú hlavné šance bieleho. 15...De7 16.g4 Sc8 17.De3 Jg6 18.D:e7 J:e7 19.e4! Všimnime si, ako metodicky biely odoberá polia súperovým jazdcom. 19...Se6 20.Sc7 Vd2 21.Vab1 Va8 22.Vfd1 Vd7! 23.V:d7 J:d7 24.f4 Sb3 25.f5 f6 26.Va1! Príprava manévru, ktorý ešte viac zosilní bielu pozíciu. 26...Kf8 27.Je2 c5 28.Va3 Sc4 29.Jf4 Jc6 30.Vc3 Jce5. Konečne čierny jazdec našiel oporný bod, ale biely medzitým vystupňoval tlak k zisku pešiaka: 31.Je6+! Ke7! Ešte najlepšia šanca, lebo iné ťahy strácajú pešiaka za horších okolností: a) Kf7 32.Jd8+ s ďalším 33.J:b7, b) Kg8 32.J:c5! J:c5 33.S:e5, c) S:e6 32.f:e6 Jb8 33.V:c5 Jbc6 34.Sd6+ s ďalším prelamovaním blokády 35.Sf1! a 36.Sb5. 32.J:g7 Sf7? Tuhý odpor mohol čierny klásť jedine po Vc8! 33.S:e5 (33.S:a5? b6) J:e5 34.Jf4 a biely by sa musel na výhru ešte veľmi namáhať, kým po slabom ťahu v texte bude realizácia hladká: 33.S:e5 f:e5 34.g5 b6 35.f6+ Kf8 36.Vd3 Va7 37.h4 c4 38.Vd6 Vc7 39.Sh3 a čierny sa vzdal. Ján Plachetka


Vzad <<  >> Vpred