Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(19.7.1985)


Problém č. 1705 – originál

Milan Svrček, Martin

Mat 2. ťahom


Problém č. 1706 – originál

Ivo Lebloch, Humenné

Mat 2. ťahomProblém č. 1707 – originál

Jozef Plevka, Solčany

Mat 2. ťahom


Problém č. 1708 – originál

Vladimír Bušík, Prievidza

Mat 2. ťahomKontrolná notácia diagramov. 1705: b. Kb4 Dh5 Sg6 Pc4 c5 f2 g3 (7), č. Kd4 Pd5 e4 e6 (4). 1706: b. Ke3 Df7 Vb6 Vg1 Sa1 Je4 Jh7 (7), č. Ke5 Dd8 Va3 Va6 Sa4 Jg8 Pb5 c3 c5 d6 g5 (11). 1707: b. Kb1 Df5 Vb4 Vh2 Sd1 Jf6 Pc3 e2 e4 g3 (10), č. Ke3 Dh5 Vb8 Sb7 Jf3 Pa6 d2 d6 g4 g5 h3 (11). 1708: b. Kh4 Vd4 Vf4 Sb4 Sf1 Je1 Je8 Pc5 f2 g5 (10), č. Ke5 Sd5 Je4 Pc6 e6 f3 (6). Vo všetkých problémoch biely začne a dá mat druhým ťahom. Veľký nával originálnych skladieb do nášho dvojročného turnaja sme sa rozhodli riešiť uverejnením štyroch diagramov. Riešenia pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov aspoň troch problémov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1689 (Salai jr.) z 31. mája: 1.Kg3 Da3+ (1...Ka7 2.Dc5+ Ka8 3.Dc3 Ka7 4.De3+ Ka8 5.Sb6! a biely vyhrá, napr. 5...Dc6 6.Da3+ Kb8 7.Df8+ Dc8 8.Dd6+ Ka8 9.Da3+ Kb8 10.Da7 mat) 2.Kg4! Db4+ 3.Kh5! Da4 (najlepšie) 4.Kg5! tempo Ka7 5.Dc5+ Ka8 6.Df8+! Ka7 7.Df2+! Ka8 8.Dc5! opäť tempo Da2 9.Df8+ Ka7 10.Db8+ Ka6 11.Da8+ a 12.D:a2 s výhrou. Výborné tempové zásahy a efektná hra na vzdialených poliach.

Riešenie problému č. 1690 (Gvozdják) zo 7. júna: Zvodnosti (viaznúce vždy na 1...K:c4!) 1.Sf2+? Ke5 2.Jd3 mat, 1.Jd3? Ke3 2.Sf2 mat, 1.Sg5? Ke5 2.Jf3 mat, 1.Jf3+? Ke3 2.Sf5 mat, 1.Jg2? Ke5 2.Sf6 mat, 1.Sf6+? Ke3 2.Jg2 mat, 1.Jc2+? Ke5 2.Sg3 mat, 1.Sg3? Ke3 2.Jc2 mat, riešenie 1.Jd2! tempo 1...Ke5, Ke3, Kc5, Kc3 2.De4, De4, Sf2, Sf6 mat. Veľmi originálna dvojťažka s úvodníkovou tematikou a záverečnou zámenou obrán.

Riešenie problému č. 1691 (Mihalčo) zo 7. júna: 1.Ka1 Sd2 (1...Sa3 2.Kb1 Sb2 3.J:b2 a vyhrá) 2.Kb1 Se1 3.J:e3! d:e3 4.Kc1 Sf2 (4...Sd2 5.Kd1 a vyhrá) 5.Kd1 Sg1 6.Ke1 Sh2 (6...Sf2 7.Kf1 a vyhrá) 7.Kf1 tempo a vyhrá, 1...c4 2.Kb1! c:d3 3.c:d3 Sd2 4.Kc2 Se1 5.J:e3! d:e3 6.d4 a vyhrá. Tempové situácie a obete jazdca zvládli tentoraz takmer všetci riešitelia.

Knihy za riešenie problémov č. 1690-1691 vyhrávajú: František Kincel, Novomestská 43/41, 926 00 Sereď a Ján Pinkas, 919 51 Špačince 414.


Majstrovstvá kraja

Agilná organizácia kompozičného šachu vo Východoslovenskom kraji usporiadala v máji t. r. ďalší ročník majstrovstiev v riešení šachových problémov. Jedenásť účastníkov zo štyroch okresov riešilo 2 dvojťažky a po jednej trojťažke, štvorťažke, trojťahovom pomocnom mate a štúdii – za 180 minút bolo možné získať 19 bodov. Víťazom sa stal J. Štúň s 15 bodmi za 154 minút, na ďalších miestach skončili M. Križovenský 14 – 172, J. Kovalič 11 – 158, S. Marek 11 – 163 a P. Pekarčík 10 – 180.


Nové súťaže

Každoročné spoločné medzinárodné súťaže v skladaní šachových problémov (oddelene dvojťažky, trojťažky, mnohoťažky, štúdie, exoproblémy triedy A a exoproblémy triedy B) bude organizovať od r. 1986 šachové umenie s bulletinom šachová skladba.


Vzad <<  >> Vpred