Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(7.6.1985)


Problém č. 1690 – originál

Peter Gvozdják, Bratislava

Mat 2. ťahom


Problém č. 1691 – originál

Oto Mihalčo, Košice

Biely vyhráKontrolná notácia. 1690: b. Kd1 Dh7 Sh4 Je1 Je4 Pa3 c4 d5 e2 g7 (10), č. Kd4 Pd6 (2), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1691: b. Ka2 Jd1 Pb3 c2 d3 e2 g2 h5 h6 (9), č. Kf6 Sc1 Pb4 c3 c5 d4 e3 f7 g3 (9), biely začne a vynúti výhru. V nezvyčajnej dvojťažke treba preskúmať (okrem riešenia) ešte osem zvodností, štúdia spracúva tempový boj bieleho kráľa s čiernym strelcom. Riešenia pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1674 (Štúň) z 26. apríla: Zvodnosti 1.Jc6+? Kd5 2.Vf5 mat, 1...Kd3!, 1.Jb5+? Kc4 2.Vf4 mat, 1...Ke4!, 1.Vf3? hrozí 2.Jc6 mat, 1...Se4, S:g8 2.Jb5, Vd3 mat, 1...Je5!, riešenie 1.Ve7 hrozí 2.Jb5 mat, 1...Sd3, S:g8, Je5 2.Jc6, Ve4, S:e5 mat. Ťahy Jc6 a Jb5 sa vyskytujú ako prvé, hrozbové aj variantové, zaujímavé sú však pritom aj funkcie polí d3 a e4. Po každej stránke veľmi podarená moderná dvojťažka.

Riešenie problému č. 1675 (Hemala) z 26. apríla: 1.f:e7 hrozí 2.Jc3+ Ke6 3.e:d8J mat, 1...S:e7 2.J:b6+, 1...Sc7 2.Jc3+, 1...g:f5 2.D:f5+, 1...J:f4 2.Je3+, 1...J:b4, S:b5 2.Jc3+, 1...Ke6 2.e:d8J + atď. Veľmi pestrá trojťažka s "vnútornými zámenami matov" po ťahoch Ke6 a Ke4, ale bez jednotiacich strategických prvkov. Autorovej technike chýbajú už len umeleckejšie námety.

Knihy za riešenia problémov č. 1674 a 1675 vyhrávajú: Dušan Ivan, kpt. Nálepku 65, 059 21 Svit a Štefan Gürsching, 908 41 Šaštín 555.


* * *

Príprava na medzipásmo

Šachový rok 1985 bude v znamení kvalifikačných súťaží MS jednotlivcov, ktoré sa uskutočnia podľa nového systému. Hlavnou novinkou bude turnaj kandidátov (teda nie zápasy!) v roku 1986, ktorému predchádzali pásmové turnaje začiatkom r. 1985 a ešte pred odvetným zápasom Karpov – Kasparov budú známi postupujúci z troch medzipásmových turnajov. Potešiteľné je, že ČSSR bude mať v každom z nich svojho zástupcu. Ako prvý odštartoval turnaj v Tunise, kde hrá Vlastimil Hort napriek nedávnemu vyhláseniu, že sa nemieni zapojiť do bojov MS. Bola by to iste škoda, lebo v prvých kolách si počínal dobre. Náš čelný reprezentant zvolil svojráznu formu prípravy – tesne pred medzipásmovým turnajom si overil formu na open-turnaji v juhoslovanskej Opatiji, kde sa mu podaril jedinečný kúsok – čiernymi síce všetko remizoval, zato bielymi dosiahol plných 100 percent! Stačilo to na delenie 2.-6. miesta (o pol bodu nečakane zvíťazil Argentínčan Braga), ale takú pravidelnosť by závidel sám Capablanca!


HortRukavina

dámsky gambit

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Jc3 Se7 4.c:d5 e:d5 5.Sf4 c6 6.e3 Sd6 7.Sg3!? Hort si v poslednom čase obľúbil výmenný systém, ktorý občas vylepší novými ideami. Ťah v partii je ambicióznejší než výmena na d6, ako hral v obdobnej pozícii s Nogueirasom na olympiáde v Soluni 1984. 7...Je7 8.Jf3 S:g3 9.h:g3 Db6 10.Dd2 Sf5 11.Je5! Jd7 12.g4! J:e5. Ťažko posúdiť, či by sa čiernemu ľahšie dýchalo po Se6 13.J:d7 S:d7 14.g5 s perspektívou tlaku po h-stĺpci. K tomu napokon dôjde aj v partii. 13.g:f5 Jd7 14.Sd3 Jf6 15.0-0-0 Da5 16.g4! Včas odhaduje nepresnosť predchádzajúceho ťahu čierneho. Keby totiž namiesto Da5 zahral 0-0-0!, mohol ešte budovať obranný bunker ťahom h6 a príp. ešte Jh7 a f6. Také mikrochybičky vedú nenápadne k zhoršovaniu vlastnej pozície a neraz v konečnom dôsledku k prehre. Dodajme, že nejde dobre 16...J:g4 17.Vdg1 s pádom Pg7. 16...0-0-0 17.g5 Je8 18.De2 Dc7 19.Vdg1 Dd7 20.Df3 Jd6 21.f6 g:f6 22.g:f6 Jg6 23.Je2 De6 24.Jg3 Je4 25.Jh5 Vd6?. Zrejme už rozhodujúca mikrochyba – ťahom Kb8! sa mohol aspoň vyhnúť výmene dám. V koncovke biely pohodlne bez rizika vystupňuje tlak 26.S:e4 d:e4 27.Dg4 Kc7 28.D:e6 V:e6 29.Vg4 Kb6 30.Kd2 Kc7 31.Ke2 Kb6 32.a3 Kc7. Čierny nemá rozumné ťahy a tak musí len pozerať, ako ho súper systematicky "masíruje". 33.Vg5 Vd8 34.Jg3 Vd5 35.Vg4! Biely získava pešiaka a masáž pokračuje do konca: 35...V:f6 36.J:e4 Vff5 37.V:h7 Jf8 38.Vh6 Je6 39.Jc3 Vd7 40.f4 Va5 41.Kf3 Ve7 42.Vg8 Vd7 43.Kg4 Vd8 44.Vhh8 V:g8 45.V:g8 Va6 46.Kf5 Vb6 47.b4 a5 48.b5 Kd7 49.a4 c5 50.Jd5 Vd6 51.Jf6+ a čierny sa vzdal. Vzorná technická realizácia prevahy je dobre zrozumiteľná aj bez podrobných poznámok. Ján Plachetka


Vzad <<  >> Vpred