Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(14.6.1985)


Problém č. 1692 – originál

Ján Janočko, Humenné

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom


 

Problém č. 1693 – originál

František Kubáni, Poprad

Mat 2. ťahomProblém č. 1694 – originál

Milan Černý, Považská Bystrica

Mat 3. ťahomKontrolná notácia. 1692: b. Kg6 Vd1 Vh4 Sb3 Se7 Jb8 Jh3 Pc3 e3 f2 (10), č. Ke5 Vd2 Sc6 Sg3 Pd7 g7 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1693: b. Kh4 Da7 Sg8 Pd3 f4 (5), č. Kf5 Vf8 Ph6 (3), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1694: b. Kf2 Va6 Vf7 Sf8 Sg2 Jd3 Jh4 Pc2 e5 g3 g5 (11), č. Kd4 Vg7 Pb6 c3 c4 d5 f6 g6 (8), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. J. Jánočko je odchovancom veľmi aktívneho krúžku kompozičného šachu v Snine. V druhej dvojťažke si treba všimnúť zvodnosť 1.Dg7? a č. 1694 je trojťažkovou "prvotinou" nášho usilovného prispievateľa. Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov aspoň dvoch problémov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1676 (Pribylinec) z 3. mája: Zdanlivé hry 1...K:e5, Jb7~ 2.Df4, D:c5 mat, 1.Jd5 tempo 1...K:e5, Ja5, Jd8, K:d5 2.Sf4, J:f7, Jc4, D:c5 mat. Výborný úvodník vedie k zámene jednej obrany a troch matov.

Riešenie problému č. 1677 (Fuchs) z 3. mája: Zvodnosti 1.Df7? tempo 1...d4, f4 2.Db7, Dg6 mat, 1...b2!, 1.Da3? tempo 1...b2, Da8 2.Dd3, Da8 mat, 1...f4!, riešenie 1.Dc5 tempo 1...f4, b2, d4 2.Jg5, Dc2, Dc6 mat. Jedna trojfázová a dve dvojfázové zámeny matu s jednoduchou motivačnou náplňou.

Riešenie problému č. 1678 (Schullery) z 3. mája: Zdanlivé hry 1...Se5, Sf4 2.V5f3, V5d5 mat, zvodnosť 1.V3d5? hrozí 2.V5f3 mat, 1...Sf4, Jd4(Je3), Jd6 2.V5e5, V:d4, Vde5 mat, 1...c:d5! riešenie 1.Vdf3 hrozí 2.V5d5 mat, 1...Se5, Jd4(Je3), Jd6 2.Vf4, Ve3, V3f4 mat. Hrozbové antiparadoxy a zámeny matov, ale najmä pôsobivé obiehanie bielych veží okolo čierneho kráľa. Jedinou chybičkou krásy je hrubšie vyvrátenie zvodnosti.

Knihy za riešenie problémov č. 1676-1678 vyhrávajú: Pavel Beňovič, ul. Energetikov 32/10, 971 01 Prievidza a Dušan Gula, Plickova 10, 831 06 Bratislava.


Z kompozičného šachu

* Piate číslo martinsko-vrútockého bulletinu Mat-pat, ktoré nedávno vyšlo, prináša 24 originálov, výber skladieb M. Nemčeka, článok o úlohách R. Rétiho a o batérii v štúdiách. Bulletin pravidelne usporadúva riešiteľské súťaže, vypísal trojročnú skladateľskú súťaž a najnovšie aj I. tematickú súťaž na dvojťahové miniatúrky, v ktorých má č. kráľ pred úvodníkom alebo po ňom 8 voľných polí (skladby do 30.6.1985 na adresu L Salai, Bellova 8, 036 01 Martin).

* Poľská kompozičná organizácia vypísala na uctenie pamiatky nedávno zomrelého významného šachového skladateľa Saturnina Limbacha dve súťaže: a) samomaty 4.-12. ťahom, b) samomaty-maximálniky 2.-4. ťahom. Rozhodcom je E. Iwanow, skladby treba poslať do 31.12.1985 na adresu Okregowy Zwiazek Szachowy, 42-200 Czenstochowa ul. Puľaskiego 4/6, PĽR. V každom oddelení budú udelené tri ceny.

* V celoročnej medzinárodnej súťaži anglického časopisu The Problemist dosiahol vynikajúci úspech František Valent z Lovčice (okr. Žiar nad Hronom): v oddelení mnohoťažiek získal III. cenu za štvorťažku s cyklickou hrou v troch variantoch (rozhodcom bol J. C. van Gool).

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o šachové problémy sa uskutoční vo štvrtok 20. júna t. r. o 18. hod. v Dome kultúry Ružinov na Šmidkeho ul., miestnosť č. 216. Stretnutia trvajú zvyčajne do 21. hod. a preberajú na nich rozličné zaujímavé problémy a novinky z kompozičného šachu.


Vzad <<  >> Vpred