Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(3.5.1985)


Problém č. 1676 – originál

Vladimír Pribylinec

Nižná nad Oravou

Mat 2. ťahom


 

Problém č. 1677 – originál

Ladislav Fuchs, Stakčín

Mat 2. ťahomProblém č. 1678 – originál

Stanislav Schullery, Bardejov

Mat 2. ťahomKontrolná notácia. 1676: b. Kb5 Db4 Vf6 Vh5 Sa8 Sg5 Jc3 Je5 Pb6 f3 (10), č. Kd6 Se6 Jb7 Jc5 Pd7 f7 (6), 1677: b. Ke8 Df8 Je6 Jg7 Pb5 e2 f6 h6 (8), č. Ke4 Pb3 d5 e3 e5 f5 (6), 1678: b. Kh6 Vd3 Vf5 Sf2 Sh7 Pc3 c4 c5 e2 f6 g5 (11), č. Ke4 Dg1 Sc7 Jb7 Jc2 Pc6 g2 h3 (8), vo všetkých pozíciách biely začne a dá druhým ťahom mat. Prvá dvojťažka obsahuje zdanlivé hry 1...K:e5, Jb7~ 2.Df4, D:c5 mat, druhá dve zvodnosti dámou. Osobitne však upozorňujeme na tretiu s nenápadným, ale rafinovaným obsahom, začínajúcim sa zdanlivými hrami 1...Se5, Sf4 2.V5f3, V5d5 mat – do tematickej náplne patrí nielen jedna zvodnosť, ale aj hrozby zvodnosti a riešenia. Svoje riešenia a prípadne aj komentáre pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1663 (Plevka) z 22. marca: zvodnosti 1.Vf3?, 1.Vc3? s hrozbami 2.D:f4, D:d4 mat vedú k niekoľkým variantom, ale nie k cieľu pre 1...V:f3!, S:c3!. Rieši len 1.c:b6 s hrozbou 2.Jc5 mat, 1...S:a3, V:c2, Je6, Jd3 2.D:d4, D:f4, De5, c:d3 mat. Prvý pokus autora o moderné hrozbové témy, ešte nie celkom vydarený, ale chvályhodný.

Riešenie problému č. 1664 (Gvozdják) z 22. marca: 1.Je5 hrozí 2.J:c6 mat, 1...Kb4 2.J:c6+ Kc4 3.Jb6 mat, 1...b4 2.Jc4+ Kb5 3.J8d6 mat. Táto trojťažka napriek svojej jednoduchosti získala od riešiteľov veľký "potlesk" – darmo je, výhra dvoma jazdcami sa bude širokým masám šachistov vždy páčiť.

Knihy za riešenia problémov č. 1663 a 1664 vyhrávajú: Jozef Beleš, 900 42 Dunajská Lužná I/637 a Oliver Kríž, Leningradská 81, 080 01 Prešov.


Pravda 1981-1982

Výsledok našej dvojročnej skladateľskej šachovej súťaže, ktorý sme uverejnili v rubrikách medzi 20.7.1984 a 31.8.1984, včítane opravy I. ceny v oddelení ostatných problémov, uverejnenej 18.1.1985, nadobudol definitívnu platnosť. Autori skladieb, ktoré v súťaži získali ceny, budú odmenení knižnými prémiami.


Šachová encyklopédia

Pražské športové vydavateľstvo Olympia chystá do tlače významné dielo, prvé svojho druhu na území Československa. Šachová encyklopédia bude obsahovať okolo 1800 hesiel, prevažne biografických, ale aj množstvo iných, vrátane asi 250 šachových diagramov a 150 fotografií. Celkový rozsah sa plánuje na 33 autorských hárkov, čo je ekvivalentné približne 530 knižným stranám formátu A5. Encyklopédia bude dielom kolektívu autorov z oblasti praktického, korešpondenčného a kompozičného šachu a vyjde najneskôr v roku 1988.


Z olympijských štatistík

Prvá šachová olympiáda sa uskutočnila r. 1927, minuloročná bola v poradí dvadsiata šiesta. Na všetkých 26 olympiádach sa zúčastnili len dva štáty: Dánsko a Švédsko (pritom Dánsko skončilo na londýnskej olympiáde na druhom mieste).

Stopercentný výsledok jednotlivca sa dosahuje na olympiádach veľmi zriedka. Rekord v tomto "odvetví" drží Alechin, ktorý v Hamburgu vyhral všetkých 9 partií; rovnaké percento dosiahol Juhoslovan Čírić v Havane, ale len pri ôsmich partiách.


Bratislavský krúžok

Ďalšie stretnutie záujemcov o šachové problémy bude výnimočne v stredu 8. mája t. r. o 18. hod. v Dome kultúry Ružinov na Šmidkeho ul., miestnosť č. 216.


Vzad <<  >> Vpred