Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(22.3.1985)


Problém č. 1663 – originál

Jozef Plevka, Solčany

Mat 2. ťahom


Problém č. 1664 – originál

Peter Gvozdják, Bratislava

Mat 3. ťahomKontrolná notácia. 1663: b. Ke7 Df6 Va3 Vh3 Sh2 Jb3 Je1 Pc2 c5 d6 g4 (11 kameňov), č. Ke4 Vf2 Sb2 Jb1 Jf4 Pb6 d4 d5 f7 g6 (10 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1664: b. Kc2 Jc8 Jd3 (3), č. Ka5 Sa3 Pa4 a6 b5 c5 c6 (7), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenia pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1648 (Salazar) z 8. februára: Pripravené hry 1...Jd6, Jc3, Vg4 2.Df6, Dc7, Ve2 mat, 1. zvodnosť 1.Je3? hrozí 2.Ve4 mat, 1...Jc3, Vg4 2.Jc4, J:g4 mat, 1...Jd6!, 2. zvodnosť 1.Jf6? hrozí 2.Ve4 mat, 1...Vg4, Jd6 2.J:g4, Jd7 mat, 1...Jc3!, 3. zvodnosť 1.Jb6? hrozí 2.Ve4 mat, 1...Jd6, Jc3 2.Jd7, Jc4 mat, 1...Vg4!, riešenie 1.d3 hrozí 2.Ve4 mat a varianty totožné s pripravenými. Najcennejšie sú zámeny matov vzhľadom na zvodnosti, hoci nič takého téma nepredpisuje...

Riešenie problému č. 1649 (Lobusov) z 8. februára: 1.Sg7 hrozí 2.Df5+ V:f5 3.V:d4 mat (otvorenie g7-d4), 1...Sc8 2.V:d4+ K:d4 3.D:f4 mat (K na d4, väzba Vf6 1...Sf2 2.D:f4+ V:f4 3.Ve5 mat (otvorenie g7-e5), 1...Vad6 2.Ve5+ K:e5 3.Df5 mat (K na e5, väzba Vf6). Vskutku vynikajúca trojťažka so zdvojenou témou (navyše "rotácia" druhých a tretích ťahov bieleho!).

Knihy za riešenia problémov č. 1648-1650 vyhrávajú: Ján Hudák, Engelsova 11, 924 00 Galanta a Peter Slávik, Timravy 10/23, 010 80 Žilina-Vlčince.


Bratislavský krúžok

Ďalšie stretnutie záujemcov o šachové problémy bude vo štvrtok 28. marca t. r. o 18. hod. v Dome kultúry Ružinov miestnosť č. 216.


* * *

Olympijský neúspech

17. miesto ČSSR na šachovej olympiáde v Soluni (osobitne po strieborných medailách z Luzernu 1982) vyvolalo v našej verejnosti rozčarovanie a kritiku. Nič na tom nemení fakt, že jediný bod navyše by znamenal skok o plných 9 miest dopredu. Zodpovední činitelia iste vypracujú hlbšiu analýzu neúspechu; zatiaľ zopakujme, že ani jeden čs. reprezentant nebol v Soluni vo vrcholnej forme. Snáď len Smejkal si zaslúži absolutórium, keď po úvodnej prehre sa rozohral k spoľahlivým výkonom a polovicu zo svojich 12 partii odohral na 1. šachovnici. Náš dlhoročný čelný hráč Hort bol totiž mimoriadne indisponovaný a nič sa mu nedarilo. Necítil sa zdravotne celkom fit a psychický vplyv na ďalšiu hru mala táto partia z 2. kola:


Hort (ČSSR) – Agdestein (Nórsko)

Nimcovičova indická obrana

1.d4. 17-ročný Simen Agdestein je veľkou nádejou nórskeho šachu. Už na olympiáde v Luzerne sa blysol najlepším individuálnym výsledkom na 4. šachovnici a v Soluni úspešne hájil 1. šachovnicu. Na silnom turnaji v Oslo 1984 dokázal poraziť čiernymi Horta vo francúzskej obrane. V túžbe po odvete skúšal teda náš veľmajster iný prvý ťah. 1...Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 Sb4 4.Dc2 0-0 5.a3 S:c3+ 6.D:c3 b6 7.Jf3 Sb7 8.e3 c5 9.d:c5 b:c5 10.Se2 Je4 11.Dc2 f5 12.b3 Jc6 13.0-0. Zabrániť nasledujúcemu útočnému prevodu veže bolo možné ťahom 13.Sb2, ale čierny by disponoval nepríjemným šachom Da5+! Vo variante 14.Jd2 D:d2+ 15.D:d2 J:d2 16.K:d2 Ja5?! 17.Sd1 d5 18.Sc3! Jc6 19.c:d5 e:d5 20.b4! má biely najmenej vyrovnanie, ale čierny môže zahrať presnejšie 16...d5! a v prípade 17.c:d5 Ja5! 18.Sd1 S:d5 s iniciatívou. Nie div, že Hort chcel viac. 13...Vf6! 14.Sb2 Vh6 15.Vad1 d6 16.Vfe1?! Biely sa nemohol dobre zbaviť nepríjemného jazdca ťahom 16.Je1 (s ideou 17.f3) pre Dh4 17.h3, po čom by prípadné f3 vytvorilo dieru na poli g3. Do úvahy však prichádzalo 16.g3!? s úmyslom 17.Je1 a potom už f3 alebo v prípade potreby ešte Jg2. Teraz čierny stihne vybudovať nebezpečnú útočnú batériu na kráľovskom krídle. 16...De7 17.Sf1 Jd8! 18.De2 Jf7. Odtiaľto jazdec bráni jedinú slabinu d6 a súčasne je pripravený ohroziť bieleho kráľa vo variante 19.g3? Jfg5! 20.J:g5 (20.Sg2 Jh3+) J:g5 21.Sg2 S:g2 22.K:g2 Db7+ 23.f3 J:f3! Odrazu sa biela pozícia hrá nepohodlne a nie je jasné, kde sa vlastne stala chyba. Pri takýchto retrospektívnych úvahách neraz stráca šachista celkom mimovoľne a neprakticky drahocenný čas, nálada sa zhoršuje pri poznaní, že asi celá predošlá koncepcia bola chybná a hodiny nemilosrdne tikajú... 19.b4 g5! 20.b:c5 J:c5 21.h3 e5. Hrozí už 22...g4 23.h:g4 e4! (nie je jasné f:g4 24.Jh2) 24.Jd4 Dh4 so silným útokom. Všimnime si dôležitú pôsobnosť strelca b7, ktorý bieleho natoľko terorizuje, že sa ho rozhodol zbaviť aj za cenu kvality. Keby si zachoval viac času a chladnokrvnosti, mohol ešte paradoxným ťahom 22.g4! bojovať so vztýčenou hlavou a výsledok by bol nejasný. 22.Vd5? S:d5 23.c:d5 g4 24.Jd2. Na 24.h:g4 f:g4 25.Jh2 príde g3! 26.f:g3 Vg6. 24...g:h3 25.g3 Db7 26.Sc1 e4 27.Dc4 Je5 28.Da2 h2+ 29.Kh1 Jcd3 30.S:d3 J:d3 31.Vf1 Vc8, 32.Da1 Dg7 33.Db1 Dc3 34.Db7 D:c1 a biely sa vzdal. Takto bez odporu veru Hort nezvykol prehrávať a veríme, že ani nebude! Ján Plachetka


Vzad <<  >> Vpred