Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(8.2.1985)


Problém č. 1648F. Salazar

Problemas 1984

Mat 2. ťahom


Problém č. 1649Andrej Lobusov

I. c. Šachmaty v SSSR 1982

Mat 3. ťahomProblém č. 1650M. Vukcevich

III. cena

Mem. Trivanović 1982

Mat 6. ťahomKontrolná notácia. 1648: b. Kb8 Dd8 Vf2 Vf4 Sc6 Jd4 Jd5 Pd2 e6 f5 (10), č. Ke5 Vc1 Vg2 Sa1 Jb5 Je1 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1649: b. Kf1 Dg4 Vd3 Vh5 Sh6 Jg2 Jh4 Pe2 (8), č. Ke4 Va6 Vf6 Sb7 Se1 Jb2 Jg1 Pb4 c3 d4 f4 h7 (12), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. 1650: b. Ka8 Vb1 Vh5 Sh7 Sh8 Jc2 Pb6 b7 f2 (9), č. Ka5 Dg1 Vh3 Sh1 Jb8 Je1 Pa4 a6 c3 c4 d5 e7 h4 (13), biely začne a dá mat najneskôr šiestym ťahom. Text k trom výborným reprodukovaným problémom uvádzame nižšie. Riešenia prvých dvoch a dokončenie riešenia tretieho pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov aspoň dvoch problémov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1635 (Bandžuch) z 28. decembra 1984: Ak začína čierny 1.0-0 g6 2.Dg5 h7 mat, 1.D:g5 Jg5 2.0-0 h7 mat, 1.0-0-0 b:a7 2.Vd7 a8D mat, 1.J:c5 J:c5 2.0-0-0 b7 mat, ak biely 1.0-0 D:g5+ 2.Jg3 D:g3 mat, 1.Jg3 D:g5 2.0-0 D:g3 mat, 1.0-0-0 a2 2.Vd2 a1D mat, 1.Jd2 Se4 2.0-0-0 b2 mat. Pri takom bohatom obsahu možno iste prepáčiť jednoduché prehodenie ťahov v 5. a 6. riešení.

Riešenie problému č. 1636 (Patarák) z 28.12.1984: Intencia 1.Db1 Kc7 2.Va2 Kd6 3.Sb2 Ke5 4.Da1 Kf4 5.Sb1 Kf3 6.Vc2 Kf2 7.Kc1 = Ke1 8.Jd2 Sc3 pat, ale aj vedľajšie riešenia 5...Kg4 6.Vc2 Kf3 7.Kc1 Se3+ 8.Jd2 Ke2 pat (našiel M. Polovka) a 1.Vd1 Kc7 2.Kc1 Sc5 3.Vd6 K:d6 4.Dd5+ K:d5 5.Sb1 Kd4 6.Je3 K:e3 7.a2 Sa3 8.c2 Ke2 pat (M. Ondruš). Nešlo by to upraviť na dve riešenia?

Riešenie problému č. 1637 (Schullery) z 28.12.1984: 1.biely kráľ sa vzdá svojej funkcie, ale pohyblivosť (na susedné polia) mu ostane – hrozí (a vychádza aj po 1...Ka7, 1...Kb8) 2.Kb7 mat, lebo biely kráľ bez funkcie nemôže dostať šach. Autor mal starosti s tým, či sa aj čierny kráľ nemôže vzdať funkcie, ale na to sme našli vysvetlenie: na šachovnici je apartheid, a tam čierny nemá rovnaké práva ako biely. – Tak či onak, nápad bol vtipný a veľmi originálny – pravda, pre našich riešiteľov až príliš...

Knihy za správne riešenie problémov č. 1635-1637 vyhrávajú: Bohumil Moravčík, Tr. Hradca Králové 2, 974 00 Banská Bystrica a Štefan a Vladimír Neuschlovci, Muškátová 40, 821 01 Bratislava.


Svetová súťaž (VI)

Dnešné problémy sú oficiálnymi príkladmi na tri témy svetovej súťaže v kompozičnom šachu. Vo dvojťažke (téma A2) vychádza pred úvodníkom 1...Jd6, Jc3, Vg4 2.Df6, Dc7, Ve2 mat, zvodnosti 1.Je3?, 1.Jf6?, 1.Jb6? s rovnakou hrozbou 2.Ve4 mat, vedú k variantom 1...Jc3, Vg4 2.Jc4, J:g4 mat, 1...Vg4, Jd6 2.J:g4, Jd7 mat, 1...Jd6, Jc2 2.Jd7, Jc4 mat, tretia obrana ich však vždy vyvracia. Trojťažka (na tému B2) má tematickú hrozbu a varianty 1...Sc8, 1...Sf2, 1...Vad6 (tematické pole v prvej dvojici variantov je d4, v druhej e5). Riešiteľsky náročnú šesťťažku (téma C) čiastočne prezradíme: Tematický pokus 1.f3? (hrozí 2.V:d5, S:c3 mat) viazne na analogický manéver 1...e5! 2.V:e5 S:f3!, resp. 2.S:e5 V:f3!. K cieľu vedie 1.Ja3 (hrozí 2.J:c4 mat), 1...Dg4 2.f3!, 1...Df1 2.f3! – a čo ďalej? – Hlbším záujemcom o svetovú súťaž odporúčame zároveň podrobne preštudovať definície tém, ktoré sme uverejnili nedávno.


Bratislavský krúžok

Ďalšie stretnutie záujemcov o šachové problémy bude vo štvrtok 14. februára t. r. o 18. hod. v Dome kultúry Ružinov, miestnosť č. 216.


Vzad <<  >> Vpred